Vườn thơ Hoa Hồng :

samạc Hồng

 

  

Hạt giống
Chúa nhật 15A thường niên.

Trong lòng ích kỷ có mầm sự dữ
Trong sự ganh tỵ đã ươm hạt hằn thù
Trong tính tham lam nảy chồi chiếm đoạt
Trong cách sống sa đoạ hồn rợp bóng âm u!

Con người sinh ra giữa nguồn hạnh phúc
Bên suối hồng ân Thượng Đế cao vời
Theo ngày tháng giữa cuộc đời
Với những suy tư điều lành, dữ
Hạt giống nước Trời
Nằm khô khan trên nắng hạn
Và mầm kiêu căng tự mãn,
Lớn lên theo nhịp thở hẹp hòi
Mọc rễ giữa lòng người!

Hoa dại ngoài đồng ruộng
Từng ngày giữa bùn đất thiên nhiên
Vẫn thoảng mùi tinh khiết hương thơm
Chim trời tung bay trong nắng sớm
Ríu rít đùa vui không vỗ cánh bon chen
Và vô tư chẳng vướng chút lo buồn!

Chúa ơi! Giữ gìn con,
Đừng để lòng con chiều theo cám dỗ
Xin dẫn con ra khỏi sự dữ!
Và cho con, người con từ nguyên thuỷ
Được sinh ra ra với lớp áo trắng tinh
Lớn lên trong lời nguyện câu kinh
Và hạt giống nước Trời
Nảy mầm sinh sôi
Đâm chồi yêu thương, nẩy lộc thánh đức
Trong lòng, giữa cuộc đời.
Sa Mạc Hồng