Tình Mẹ Yêu Con
 
 


08. MẸ MARIA NỮ VƯƠNG VŨ TRỤ

Anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Trước khi đề cập đến đề tài hôm nay, tôi kính mời toàn thể anh chị em hãy chung lời chúc khen Đức Mẹ Maria bằng ca khúc Tung Hô Nữ Vương, nhạc phẩm của linh mục Nguyễn Duy Vi:

"Tung hô Nữ Vương cao sang hiển vinh. Ôi Mẹ Khiết Trinh, tình lân ái hằng thương khắp người thế."

"Xin cho chúng con xa chốn trùng khơi. An bình, sáng tươi, lời hoan hỉ còn vang khắp muôn đời."

Anh chị em thân mến,

Chúng ta vừa tung hô Đức Mẹ Maria, Mẹ yêu dấu của chúng ta là Nữ Vương cao sang hiển vinh.

Hằng ngày, chúng ta còn nhắc lại tước hiệu cao cả đó khi đọc kinh: "Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy."

Hơn thế nữa, ngày mồng 1 tháng 11 năm 1954, Đức Cố Giáo Hoàng Piô XII đã thành lập lễ ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG và truyền mừng kính trong khắp Giáo Hội Công Giáo vào ngày 31 tháng 5 Dương lịch. Về sau, Công Đồng Vaticanô II đã chấn chỉnh lại Niên lịch Phụng Vụ và dời lễ này vào ngày 22 tháng 8 hằng năm, đúng một tuần sau lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Như vậy, chúng ta thấy rõ: Đức Thánh Cha Piô XII đã công khai và long trọng tuyên xưng Đức Mẹ Maria là Nữ Vương rồi.

Giờ đây, tôi muốn cùng với anh chị em tìm hiểu ý nghĩa danh hiệu Nữ Vương và phạm vi hoạt động của phẩm chức đó. Như anh chị em đã biết, ba tước hiệu sau đây ý nghĩa khác nhau và địa vị cũng khác nhau: Nữ Vương, Hoàng hậu, Hoàng Thái hậu.

1. Nữ hoàng hay Nữ Vương, gọi theo kiểu bình dân là Vua Bà, tức là người đàn bà đang làm vua cai trị một nước theo thể chế Quân chủ, hoặc Quân chủ Lập hiến. Vua ông thì gọi là Hoàng đế. Tiếng Anh gọi Vua Bà là Queen Regnant.

Thí dụ: Nữ Hoàng Elizabeth II là Vua Bà của nước Anh.

2. Hoàng Hậu là vợ chính thức của một ông Vua cai trị nước. Tiếng Anh gọi là Queen Consort.

Thí dụ: Nam Phương Hoàng Hậu là vợ Vua Bảo Đại, ông Vua cuối cùng cai trị nước VN thời Pháp thuộc.

3. Hoàng Thái Hậu là người đã sinh ra Vua, quen gọi theo kiểu bình dân là Mẹ Vua. Tiếng Anh gọi là Queen Mother.

Một danh xưng hai ý nghĩa

Cũng như danh hiệu Vua, Hoàng Đế, thì danh hiệu Nữ Hoàng hay Nữ Vương cũng có hai nghĩa: nghĩa chính xác và nghĩa bóng.

1. Theo nghĩa riêng biệt và chính thức, thì Vua quen gọi là Hoàng Đế, và Vua Bà quen gọi là Nữ Hoàng, là một đàn ông hay đàn bà, nhờ vào việc thừa tự ngôi báu cha để lại, theo phong tục cha truyền con nối, chứ không do dân chúng bầu lên, có bổn phận tối cao cai trị một nước với mục đích làm cho dân được hưởng ích lợi tự nhiên và trần thế.

Thí dụ: Vua Bảo Đại của nước VN thời Pháp thuộc. Nữ Hoàng Elizabeth II đang làm Vua Bà nước Anh.

2. Theo nghĩa bóng, nghĩa ẩn dụ, thì Vua hay Nữ Hoàng là những nhân vật nổi bật trên những người đồng hạng, tuy không có quyền bính hay trách nhiệm gì đối với người khác.

Thí dụ ta gọi ông Vua Hề, vua các nhà thơ, Hoàng Hậu sắc đẹp. Ngày nay chữ Hoàng Hậu sắc đẹp đã biến thành Hoa Hậu.

Kính thưa toàn thể anh chị em,

Khi chúng ta hợp lòng với Giáo Hội tung hô Đức Mẹ là Nữ Vương, thì danh hiệu Nữ Vương ở đây được hiểu theo nghĩa nào? Nghĩa chính thức hay nghĩa bóng?

ĐỨC MARIA, NỮ VƯƠNG VŨ TRỤ

Chắc anh chị em đã biết, trước khi Đức Thánh Cha Pio XII lập lễ Maria Nữ Vương, thì trong vòng 13 năm, kể từ ngày 3 tháng 5 năm 1939 đến ngày 4 tháng 5 năm 1952, ngài dã tuyên xưng Đức Mẹ là Nữ Vương trong 19 trường hợp khác nhau, với nhiều tước hiệu khác nhau như: Nữ Vương các gia đình - Nữ Vương Hoà Bình - Nữ Vương Thương Xót - Nữ Vương hàng Giáo Sĩ - Nữ Vương các Bà Mẹ - Nữ Vương các Thánh - Nữ Vương Thiên Đàng - Nữ Vương thế giới - Nữ Vương của chúng ta v.v...

Vì thế Đức Thánh Cha Pio XII được tặng biệt danh là Đức Giáo Hoàng của Nữ Vương, hay Giáo Hoàng của Đức Mẹ.

Giờ đây, tôi lại muốn cùng với anh chị em nhẩm lại kinh cầu Đức Bà, trong đó chúng ta sẽ thấy Giáo Hội tung hô Đức Mẹ bằng tất cả 12 tước hiệu Nữ Vương:

Mười tước hiệu đầu suy tôn Đức Mẹ làm Nữ Vương trên trời, như Nữ Vương các Thánh Thiên Thần. Nữ Vương các Thánh Tổ Tông. Nữ Vương các Thánh Tiên Tri. Nữ Vương các Thánh Tông Đồ. Nữ Vương các Thánh Tử Đạo. Nữ Vương các Thánh Hiển Tu. Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh. Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ. Nữ Vương Chẳng Hề Mắc Tội Tổ Tông và Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời.

Còn hai tước hiệu sau cùng suy tôn Đức Mẹ là Nữ Vương trần thế, tức là Nữ Vương nhân loại. Đó là tước hiệu "Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi. Và Nữ Vương Ban Sự Bình An." Vậy giờ đây chúng ta thử đặt câu hỏi:

Đức Mẹ truyền cho ai đọc kinh Mân Côi?

Các Thánh trên trời thì không cần đọc rồi, vì đã chiêm ngưỡng Chúa, chỉ còn loài người chúng ta đang lưu đày trên mặt đất mới cần phải đọc thôi.

Và tước hiệu: Nữ Vương ban sự Bằng yên, thì cũng chỉ có nhân loại sống giữa trần gian gặp nhiều gian nan đau khổ mới cầu mong khao khát hoà bình, bằng an mà thôi.

Như thế, một cách minh nhiên, Giáo Hội đã công khai tuyên xưng Đức Mẹ là Nữ Vương Vũ Trụ rồi vậy. Phẩm chức Nữ Vương ở đây chẳng những theo nghĩa bóng, mà theo cả nghĩa đích thực nữa. Giờ đây chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn.

Vương Quyền Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Như anh chị em đã biết, khi Chúa Kitô bị đưa ra toà án để xét xử, tổng trấn Philatô đã hạch hỏi Chúa:

- Ông có phải là Vua không?

Chúa Giêsu đã trả lời ngay, không giấu diếm:

- Phải, tôi là Vua. Nước tôi không thuộc về thế gian. Nếu vương quyền của tôi ở giữa thế gian, thì quân đội của tôi sẽ chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nước của tôi không thuộc về thế gian" (Jn 18:33-37).

Đấy, anh chị em thấy chưa, rõ như mặt trời mọc, và thật như hai với hai là bốn: Chúa Kitô đích thị là Vua, là Hoàng Đế. Hay gọi theo danh xưng của thể chế dân chủ: Chúa Kitô là vị Tổng Thống.

Chúng ta cũng biết rằng: Vương quyền đúng nghĩa của một ông Vua, được thi hành đầy đủ, phải có ba quyền:

1. Quyền lập pháp, tức là quyền lập ra luật.

2. Quyền hành pháp, tức là quyền thi hành các luật lệ.

3. Quyền tư pháp, tức là quyền xét xử và phạt kẻ phạm luật.

Ngày nay các Vua chỉ còn quyền hành pháp mà thôi. Chúa Kitô, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, là Đấng tạo dựng và thống trị muôn loài tạo vật, nên ngài là Vua, là Hoàng Đế. Và như lời Ngài tuyên bố: Nước của Ngài không thuộc thế gian, nên Chúa không có quân đội. Chúa chỉ cai trị tâm trí và linh hồn mọi người bằng tình thương.

Đức Thánh Cha Piô XI, ngày 11 tháng 12 năm 1925, đã đặt lễ Chúa Kitô Vua và buộc phải mừng khắp Giáo Hội vào Chúa nhật cuối Niên lịch Phụng vụ của Giáo Hội Rôma.

Nền tảng và đặc tính Vương quyền Maria

Trong thông điệp vô tuyến truyền thanh ngày 13 tháng 5 năm 1946, lấy danh nghĩa Giáo Hoàng đặt triều thiên cho thánh tượng Đức Mẹ Fatima, Đức Thánh Cha Piô XII đã nói rõ đến nền tảng và đặc tính riêng biệt của Vương quyền Đức Mẹ như sau:

"Thiên đàng nhận thấy Đức Mẹ thật xứng đáng nhận lấy danh dự, vinh quang và vương quốc. Vì Mẹ đầy tràn ơn phúc, thánh thiện, xinh đẹp hơn, cao cả hơn, khôn sánh hơn cả những vị Thiên Thần ở phẩm cao nhất, hoặc riêng từng vị, hoặc tất cả hợp lại. Vì Mẹ đã được liên kết cách mầu nhiệm với Đức Kitô, Ngôi Lời nhập thể, từ bản tính là Chúa tể muôn đời, là Vua trên hết các Vua, Chúa trên hết các Chúa và chính Đức Mẹ là Mẹ rất yêu dấu của Ngôi Lời nhập thể, Mẹ là Hiền thê Chúa Thánh Thần, và vì Đức Mẹ là Mẹ Đức Vua, Mẹ của Đấng đã được Thiên Chúa ban cho ngôi báu Đavid và Vương Quyền cai trị trong nhà Jacob" (Lc.1:32-33).

"Chúa Kitô là Vua muôn đời bởi bản tính và bởi quyền thống trị các linh hồn, thì nhờ Ngài, với Ngài, phụ thuộc vào Ngài, Đức Mẹ cũng là Nữ Vương bởi ơn thánh, bởi kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, bởi quyền thống trị và chinh phục các linh hồn, và nhất là bởi được tuyển chọn cách đặc biệt. Vì thế vương quốc của Mẹ cũng mênh mông như vương quốc của Con Mẹ, vì không có gì thoát khỏi lãnh vực của Ngưòi."

Phạm vi và ranh giới của Vương quyền Maria

Anh chị em nhớ lại: khi lập lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha Piô XI cũng đã tuyên bố trong Thông Điệp Quas Primas như sau:

"Vương quốc của Vua Giêsu Kitô không những bao gồm tất cả các dân Công Giáo, các người đã lãnh Bí tích Thánh Tẩy đang hợp nhất với Giáo Hội hay đã bị cắt đứt bởi những lạc thuyết, những người ly giáo hay bội giáo, mà còn bao gồm tất cả những người ngoài Công Giáo và gồm toàn thể nhân loại dưới quyền cai trị của Chúa Kitô, kể cả các thần trời nữa" (Pio XI, Quas Primas, in AAS Vol. 17, 1925).

Đức Thánh Cha Pio XII nói về phạm vi của Vương Quyền Đức Mẹ như sau:

"Vương quyền của Đức Mẹ cũng rộng lớn như vương quốc của Chúa Kitô, Con Mẹ. Vương quyền của Mẹ trải rộng trên nòi giống nhân loại, kể cả các Thiên Thần. Vì thế, hết mọi dân tộc, mọi gia đình, mọi cá nhân, đều tôn kính và suy phục Vương quyền của Mẹ Maria là Nữ Vương Vũ Trụ. Cho nên Mẹ có quyền và có nhiệm vụ cầu khẩn cho các quốc gia vì Mẹ là Nữ Vương Hoà Bình."

Niềm hãnh diện của chúng ta

Kính thưa toàn thể anh chị em,

Sau khi tìm hiểu sơ qua về quyền chức cao trọng của Đức Mẹ, chúng ta rất hãnh diện, vì giữa hàng tỉ người là con cháu ông Adam bà Evà, chỉ có một Trinh Nữ Maria được tuyển chọn và tôn lên địa vị cao sang, giáp ranh giới quyền chức tối cao của Thiên Chúa.

Đọc lại lịch sử thế giới, từ buổi sơ khai cho đến thời văn minh tiến bộ ngày nay, chỉ trừ một số nước tân tiến Âu-Mỹ là đề cao vai trò phụ nữ, còn hầu hết khắp nơi nguời đàn bà được đặt vào thứ yếu, bậc kém trong xã hội.

Nhất là tại Á Châu, người phụ nữ bị rẻ rúng quá! Vì bị ảnh hưởng nước Tầu đô hộ nước ta gần một ngàn năm, nên từ xưa dân Việt Nam coi khinh người phụ nữ quá đáng. Sau đây là câu tục ngữ để chứng minh.

"Nhất nam viết hữu, Thập nữ viết vô."

Có nghĩa là: chỉ một đứa con trai cũng kể là có. Nếu có cả mười con gái cũng kể như không, như chưa có gì cả.

Kỳ thị chưa, bà con cô bác!

Người phụ nữ xưa và ngay cả trong một số nước kém văn minh ngày nay, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là nuôi con và lo việc nội trợ mà thôi.

Chắc có lẽ tại người đàn bà đầu tiên là Evà đã bất tuân lệnh Chúa, còn xúi giục ông Ađam lỗi theo, cho nên người ta khinh dể Evà, khinh dể luôn cả nữ giới. Rõ oan cho các bà các chị và các cô nhỉ!

Nhưng Thiên Chúa đã nâng địa vị giới nữ lên, đã lấy lại thế giá và danh dự cho nữ giới khi ngài chọn một Trinh Nữ để làm Mẹ Chúa Kitô. Đó là Đức Mẹ Maria.

Và từ ngày đó, giới nữ nói riêng, nòi giống Adam Evà nói chung đã rất hãnh diện vì có Trinh Nữ Maria làm Mẹ Thiên Chúa, làm Hoàng Hậu Chúa Thánh Linh và làm Nữ Hoàng thế giới.

Từ đây, câu "thập nữ viết vô" đã mất hết ý nghĩa, không còn tồn tại trong nước Đức Mẹ Maria nữa.

Áp dụng thực hành

Anh chị em rất thân mến,

Chúng ta đã có Đức Mẹ Maria làm Mẹ yêu dấu, làm Nữ Vương tâm hồn chúng ta, làm Nữ Vương gia đình và tổ quốc VN chúng ta.

Phận làm con, làm tôi tớ, chúng ta phải luôn luôn hãnh diện vì người Mẹ yêu quý của chúng ta. Hãy đặt hết hy vọng và tin tưởng vào Mẹ. Hãy luôn luôn sống xứng đáng là người con ngoan thảo của Mẹ hiền, và người tôi trung của Nữ Hoàng Maria.

Đức Mẹ Maria không bao giờ bỏ lời con cái kêu xin và đặt hết niềm tin vào Người. Sau đây là một chứng tích sống động và hùng hồn mới xảy ra cách đây mấy năm.

CHÔN DƯỚI CỐNG HAI NĂM CÒN SỐNG

Chắc anh chị em còn nhớ vụ động đất dữ dội đã xảy ra ngày 19 tháng 9 năm 1985 tại nước Mễ Tây Cơ thuộc Nam Mỹ. Trận động đất với hơn 7 chấm do máy địa chấn đo được, đã tàn phá một phần thủ đô nước Mễ, làm cho hơn năm ngàn người chết, hằng trăm ngàn người không có nhà ở, và hầu hết các dinh thự to lớn hoặc bé nhỏ đều sụp đổ tan tành.

Sau vụ động đất gần 2 năm, tức là vào đầu tháng 9 năm 1987, cảnh sát Mễ đang đi tuần tiễu ban trưa, gần ngoại ô thủ đô, bỗng trông thấy một xác người, nằm sóng sượt tại miệng một cống nước dơ bẩn của thành phố. Cảnh sát đến tận nơi quan sát, thì ra đó là một thanh niên gần ba chục tuổi, đầu bù tóc rối, nằm bất tỉnh tại bên ngoài miệng cống. Thanh niên xấu số này được cảnh sát chở ngay vào nhà thương để cấp cứu. Sau nhiều giờ được các bác sĩ và y tá săn sóc, nạn nhân đã hồi tỉnh. Chính nạn nhân đã tường thuật tai nạn mà anh đã gặp cho bác sĩ và y tá nghe:

"Tên tôi là Joan Cruzco, 28 tuổi, có vợ trẻ tên là Luxia 25 tuổi, và đứa con gái tên là Rosita 3 tuổi. Là người Công Giáo, sinh sống tại thủ đô Mễ Tây Cơ. Sáng ngày 19 tháng 9 năm 1985 tôi đang làm việc trong một cao ốc thì động đất bất ngờ xảy ra. Cao ốc sập đổ tan tành. Tôi bị sức ép rất mạnh hất xuống một cống rãnh tối thui dưới nền nhà. Hai chân bị thương, thân mình bầm dập, đau đớn vô cùng. Tôi cố dùng hai cánh tay còn cử động được bò lết trong cống rãnh tối thui, hy vọng có lối thoát ra ngoài, nhưng thật là vất vả, cực nhọc và đau đớn lắm! Tôi không thể đứng lên được, phần vì chân bị gẫy, phần vì cống nước quá hẹp. Tôi đành nằm một bề với thân xác đau thương và tâm hồn tan nát."

Là người Công Giáo, tôi đem hết lòng tin cậy vào Đức Mẹ Guadalupe là Bổn mạng của nước chúng tôi, tôi tha thiết xin Đức Mẹ cứu sống tôi và cho tôi về đoàn tụ với vợ con, vì tôi nhớ thương vợ con tôi quá sức! Tôi nghĩ rằng, nếu tôi chết, rất tội nghiệp cho người vợ còn trẻ, con còn non dại! Nên tôi bắt vạ Đức Mẹ, nài xin và cưỡng bách Mẹ hãy cứu sống tôi.

Vì đói và khát quá, tôi đành uống nước dơ của cống rãnh và vồ những con chuột cống hằng đến tấn công tôi, để xé xác chúng ra ăn sống. Nhiều lúc tôi cảm thấy đau đớn tột độ, nằm ì một chỗ để đàn chuột cống tự do đến nhai nát cả hai bàn chân! Nhưng tôi vẫn không thất vọng, miệng cứ lẩm bẩm kêu nài Đức Mẹ thương giúp, rồi gắng gượng bò lết mỗi ngày một ít, để ra tới cửa ống cống.

Ối trời đất ơi! Sau gần hai năm trời ròng rã, tôi mới lết được tới cửa cống rãnh, nhưng thật là xui xẻo, cửa cống có nắp đậy một phần ba phía trên, tôi không thể chui lọt, nếu không đẩy chiếc nắp ra. Hôm đó là trưa mồng 9 tháng 9 năm 1987, vừa vui mừng vừa đặt hết niềm tin vào Mẹ, tôi đã dùng sức tàn còn lại, đẩy mạnh nắp cống, rồi lết chui ra ngoài. Ra khỏi cống, tôi đã ngất xỉu không còn biết gì nữa."

Anh chị em có biết không? Sau vụ động đất, chị Luxia vợ của anh Joan đã vất vả đi dò la tìm kiếm chồng mà chẳng thấy tăm tích. Càng mong lại càng mất! Sau chuỗi ngày dài coi như thất vọng, chị Luxia buồn rầu đau đớn, đã dắt bé Rosita lên gặp cha sở xin lễ cầu cho linh hồn Joan, vì chị nghĩ rằng, chắc chắn chồng chị đã chết và xác bị chôn vùi dưới đống gạch của cao ốc rồi!

Được tin chồng chị đã trở về, coi như chết đi sống lại, chị Luxia rất vui mừng, dắt con đến nhà thương gặp chồng ngay lập tức. Và cặp vợ chồng trẻ đã hết lòng tạ ơn Đức Mẹ, vì đã cứu sống anh Joan, đem niềm hy vọng và hoan lạc lại cho gia đình Joan Luxia.

Cả nước Mễ bàng hoàng xúc động khi được tin anh Joan trở về sau gần hai năm trời biệt tích. Mọi người Mễ, đặc biệt là người Công Giáo coi việc anh Joan sống sót trở về là một phép lạ.

Phải rồi, đó là một phép lạ, một phép lạ do lòng thương xót và quyền phép của Đức Nữ Trinh Vương Maria, Nữ Vương các gia đình và cũng là Nữ Vương các tâm hồn vậy.

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Xin cầu cho chúng con.

Chân thành cám ơn tất cả anh chị em.

Lm. An Bình, CMC

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)