Tình Mẹ Yêu Con
 
 


10. MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Maria!

Giờ đây chúng ta hãy hồi tưởng lại việc Đức Mẹ Maria đã hiện ra tại Lộ Đức nước Pháp tất cả 18 lần với một em gái mới 14 tuổi, rất ốm yếu và nghèo, tên là Bernađetta. Lần nào em cũng hỏi tên Bà là gì, nhưng Bà Đẹp không chịu tiết lộ, chỉ mỉm cười. Đến lần hiện ra thứ 16 nhằm ngày lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ, 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ chấp hai tay trước ngực, ngước mắt lên trời mà tuyên bố:

"TA LÀ ĐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI"

Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đặc ân và tước hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ Maria.

Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC VỀ SỰ VÔ NGHIỄM NGUYÊN TỘI

Chúng ta nên biết điều này: Sự hiểu biết về việc đầu thai Vô nhiễm đòi sự hiểu biết hai điều mà đức Tin đã xác định:

1. Về sự Công chính nguyên thủy.

2. Về tội Nguyên tổ.

Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về sự công chính nguyên thủy của ông tổ loài người là Ađam

1. Sự Công Chính nguyên thủy

Sự Công chính nguyên thủy tức là sự công chính được ban ngay từ ban đầu lúc con người được hiện hữu. Sự công chính này hệ tại sự ngay thẳng và hòa hợp của mọi khả năng của con người.

Sự công chính nguyên thủy này trước hết và chính yếu bao gồm việc lý trí và ý chí tự do của con người luôn luôn tùng phục Thiên Chúa do ơn thánh sủng Chúa ban. Nhờ ơn công chính nguyên thủy này, ta được thêm ơn thánh hóa và các ơn huệ khác như bảy ơn Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa ban tặng cho con người để con người sống đời sống siêu nhiên.

Ngoài ra, Thiên Chúa còn ban cho con người những ơn huệ đặc biệt khác để kiện toàn và hoàn - hảo - hóa bản tính nhân loại mà các nhà Thần học quen gọi là những ân huệ nguyên tuyền, hay các ơn ngoại nhiên, như: trí khôn thông sáng, thân xác tùng phục linh hồn, không hề bị đam mê xúi giục, được khỏi mọi đau khổ bệnh tật và không phải chết.

Như thế, người Cha tiên khởi của nhân loại là Ađam đã nhận được từ ban đầu sự công chính nguyên thủy chẳng những cho riêng mình ông, mà cũng cho tất cả con cháu miêu duệ của ông đều được thừa tự nữa, giống như một ông Vua lưu quyền lại cho hậu duệ.

2. Tội Nguyên Tổ và Hậu quả

Như chúng ta đã biết: Tội Nguyên Tổ là tội Ađam Evà bất tuân lệnh Thiên Chúa, ăn quả cây Chúa cấm. Vì thế ông Ađam đã phạm tội trọng và đã làm mất sự công chính nguyên thủy. Lý trí và ý chí tự do của ông đã phản lại thánh ý Thiên Chúa, đồng thời các tài năng hạ đẳng của ông cũng quay lại chống lý trí và ý chí của ông nữa. Thân xác ông không còn là dụng cụ ngoan ngoãn tùng phục linh hồn nữa. Đây là cái mà người ta gọi là "Những vết thương của tội Nguyên Tổ", tức là sự tối tăm dốt nát của trí khôn, sự yếu đuối trong ý chí, sự tháo thứ và nổi loạn của dục vọng trong các tài năng hạ đẳng, cuối cùng là những đau khổ triền miên, những tật bệnh cho thân xác và cái chết đau thương rình chực con người.

Chính những vết thương của tội Nguyên Tổ này không phải là Tội đúng nghĩa, mà chỉ là những phương diện thể chất và hậu quả xấu của tội Nguyên Tổ mà thôi. Còn chính tội Nguyên tổ hệ tại việc tự ý làm mất tình thân nghĩa với Thiên Chúa.

Như anh chị em đã biết: Ông tổ Ađam đã làm mất sự công chính nguyên thủy rồi, không thể truyền lại sự công chính đó cho con cháu được nữa. Cũng như ông Vua đã mất ngôi thì không thể truyền ngôi lại cho các con. Do đó, hết mọi người trong nhân loại đều phải sinh ra trong tình trạng của Ađam sau khi đã phạm tội, với một điểm khác biệt này: Ađam phải ở trong tình trạng mất sự công chính nguyên thủy vì lỗi của ông ta. Còn chúng ta thì phải ở trong tình trạng ấy vì lỗi của ông Ađam. Cũng giống như một ông Vua mất nước vì lỗi của ông ta, thì các con của ông cũng bị mất nước bởi lỗi của ông bố.

Thật ra, ông Ađam đã ăn năn thống hối và đã tìm lại được tình thân nghĩa với Thiên Chúa, nhưng ông chỉ tìm lại được tình thân nghĩa ấy cho chính ông mà thôi, chứ ông không tìm lại được cho con cháu của ông hay là truyền sang con cháu của ông tình thân nghĩa ấy.

Vả lại, dù ông đã ăn năn thống hối và đã tìm lại được tình thân nghĩa với Chúa, thì ông Ađam chẳng bao giờ lấy lại được những ơn ngoại nhiên để kiện toàn bản tính nhân loại là hiệu quả tốt lành của sự công chính nguyên thủy mà Thiên Chúa đã ban.

Nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta được xóa sạch tội nguyên tổ, tìm lại được tình thân nghĩa với Thiên Chúa, nhưng chúng ta vẫn giữ mãi những vết thương do tội Tổ tông đã gây ra như phần hạ dấy loạn bất tuân phần thượng, trí khôn u mê tăm tối, gặp trăm ngàn đau khổ bệnh tật, cuối cùng sẽ phải chết.

ĐỨC MẸ ĐƯỢC ƠN VÔ NGHIỄM NGUYÊN TỘI

Anh chị em thân mến,

Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ Maria đã được Đức Giáo Hoàng Pio IX tuyên bố thành Tín điều ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mồng 8 tháng 12 năm 1854, bắt buộc hết mọi tín hữu phải tin.

Giờ đây, chúng ta tìm hiểu đặc ân cao cả đó của Mẹ chúng ta.

Theo Giáo lý Công Giáo, chúng ta phải tin rằng tội Tổ Tông đã lưu truyền lại cho toàn thể nhân loại. Chỉ trừ có Đức Chúa Giêsu Kitô mặc xác loài người là không mắc tội đó, vì Ngài không được thụ thai theo lệ thường, nghĩa là bào thai đó không thành hình do sự phối hợp những yếu tố phát sinh từ một người nam. Trái lại, Đức Mẹ đã chịu thai Chúa Kitô nhờ phép lạ vĩ đại của Chúa Thánh Linh. Đó là lý do tội Tổ Tông không thể truyền sang con người của Chúa Kitô được.

Nhưng Đức Mẹ Maria thì khác, Đức Mẹ đã được chịu thai theo thói thông thường, nghĩa là Mẹ đã được thành hình nên bào thai nhờ các yếu tố quan hệ của người cha là ông Gioakim và người mẹ là bà Anna.

Thế thì, vì lý do nào Đức Maria lại không mắc tội Tổ Tông?

Trước khi tìm hiểu lý do Đức Mẹ không vướng lây tội Nguyên Tổ, chúng ta nên biết qua dư luận Công Giáo về vấn đề này.

Trước khi Giáo Hội tuyên bố Tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thì các nhà Thần học Công Giáo chia thành hai phe: Phe chống và Phe bênh. Phe nào cũng có các nhà Thần học lỗi lạc, hoặc các Tiến sĩ lừng danh, và lý lẽ của họ cũng hay ho, có nền tảng lắm.

* Phe không chấp nhận đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, gồm có các đại Tiến sĩ của Giáo Hội như thánh Bonaventura, thánh Albertô Cả, thánh Bernađô và nhất là thánh Thôma Tiến sĩ. Phe này được mệnh danh là Trường phái Thômasô. Thánh Thôma Tiến sĩ lập luận rằng:

"Nếu Đức Trinh Nữ Maria không hề nhiễm lây tội Nguyên Tổ, thì sẽ làm giảm giá địa vị của Chúa Kitô là Đấng Cứu chuộc loài người" (ST 3a, 27.2 ad 2).

"Và nếu Đức Maria không cần ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, thì Ngài không được gọi là Đấng Cứu Thế của nhân loại, như Kinh Thánh xác nhận: vì còn sót lại 1 người là Đức Maria" (I Tm 4:10). Rồi thánh Thôma kết luận:

"Đức Trinh Nữ Maria có nhiễm lây tội Nguyên Tổ, nhưng đã được thanh tẩy trước khi sinh ra."

* Phe chấp nhận đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ, gồm có các Cha Dòng Phanxicô, đứng đầu là linh mục Dunô Scotus, quen gọi là Trường phái Don Scôtô. Don Scôtô chủ trương rằng: Đức Trinh Nữ Maria đã được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ khi Thiên Chúa phú linh hồn vào xác Mẹ, vì đã được ơn Chúa phòng ngừa trước, nghĩa là Thiên Chúa đã giữ gìn cho Đức Mẹ khỏi vướng lây tội tổ. Chứng lý thời danh của Ngài là: Decuit, potuit, ergo fecit, có nghĩa là: "Điều đó nên làm, Thiên Chúa có thể làm, cho nên Ngài đã làm."

Ta có thể tóm tắt lập trường của hai phe cho dễ hiểu: Trường phái Thômasô chủ trương Đức Mẹ Maria đã được Chúa thanh tẩy cho khỏi tội Nguyên Tổ đã mắc, trước khi lọt lòng bà Anna. Trường phái Scôtô chủ trương Thiên Chúa đã gìn giữ Đức Mẹ khỏi nhiễm lây tội Nguyên Tổ ngay từ khi linh hồn nhập vào thân xác.

Theo phái Scôtô: Đức Mẹ Maria cũng được ơn cứu chuộc. Mẹ được cứu chuộc cách toàn vẹn hơn chúng ta và ơn cứu chuộc của Mẹ hữu hiệu hơn của chúng ta.

Ơn cứu chuộc của chúng ta là ơn giải thoát khỏi mọi tội. Còn ơn cứu chuộc của Đức Mẹ là một sự đề phòng khỏi tội, mà nếu không có sự can thiệp của Chúa, Đức Mẹ sẽ mắc phải.

Chúng ta hãy đưa ra một thí dụ cho dễ hiểu:

Người ta có thể cứu một người đang ngã vào bùn nhơ bằng 2 cách: hoặc bằng cách kéo họ ra khỏi đó sau khi họ đã ngã vào. Hoặc giữ họ lại trong lúc họ sắp ngã. Cách cứu thứ hai này hiển nhiên hơn cách thứ nhất.

Cũng vậy, chúng ta được Chúa Kitô cứu sau khi chúng ta đã ngã vào tội Nguyên Tổ.

Còn Đức Mẹ Maria được cứu khỏi tội Nguyên Tổ vào lúc Mẹ sắp ngã vào, trước khi ngã vào.

Một thí dụ khác để so sánh.

Theo luật đời xưa, tất cả những đứa con của người nô lệ khi sinh ra đều là nô lệ hết theo luật.

Nếu có một vị ân nhân có thể cứu chúng nó khỏi làm nô lệ bằng cách trả tiền chuộc khi chúng nó sinh ra. Vị ân nhân này cũng có thể trả tiền chuộc cho một trong những trẻ đó trước khi nó được mang thai. Trong trường hợp này, đứa trẻ ấy đáng lẽ phải là nô lệ theo luật, nhưng thực tế nó đã chẳng hề là nô lệ.

Chúng ta được giải thoát khỏi làm nô lệ ma quỉ và tội lỗi theo cách thứ nhất, khi chịu phép Thánh Tẩy.

Còn Đức Mẹ Maria được cứu khỏi theo cách thứ hai bằng ơn Vô Nhiễm Thai.

TÍN ĐIỀU MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Thánh Cha Pio IX đã tuyên bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội như sau:

"Đạo lý dạy rằng, ngay từ phút đầu tiên để thành thai, Đức Trinh Nữ Maria đã được ơn thánh và ơn đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, nhờ vào công nghiệp của Đức Kitô, Đấng Cứu Thế, mà Thiên Chúa đã thấy trước, thì Đức Mẹ không hề vướng mắc bất cứ tì ố nào của tội Nguyên Tổ. Đó là điều Thiên Chúa đã mạc khải và vì thế hết mọi tín hữu phải tin chắc chắn và vững vàng."

Chúng ta cần lưu ý 2 điểm quan trọng trong lời tuyên bố này:

* Điều quan trọng I: Đức Thánh Cha nói: từ giây phút đầu tiên để thành thai. Sự thành hình bào thai này là bào thai thụ động. Nghĩa là bào thai do ông Joakim và bà Anna tác hợp mà thành, chứ không phải là bào thai chủ động do chính Thiên Chúa tạo dựng.

* Điều quan trọng II: Khi nói từ giây phút đầu tiên, chúng ta phải hiểu là từ giây phút Chúa phú linh hồn nhập vào xác, hay là từ giây phút đầu tiên Đức Mẹ Maria thực sự là người.

Chúng ta cũng cần biết: Mỗi bào thai được thực hiện bằng 2 giai đoạn. Giai đoạn I là khi các yếu tố để thành bào thai kết hợp với nhau. Giai đoạn II là khi các yếu tố đó nhận được linh hồn do Chúa phú vào. Chúng ta chỉ đề cập đến giai đoạn thứ II này mà thôi, vì chỉ khi đó ngôi vị của Đức Maria mới là ngôi vị thực sự. Vì cho được thành một ngôi vị phải có cả xác và linh hồn hợp lại.

ĐỨC MẸ XÁC NHẬN LỜI TUYÊN BỐ CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Như chúng ta đã biết, sau bốn năm tuyên bố tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thì ngày 25 tháng 3 năm 1858, tại hang đá Massabiellê thuộc thành phố Lộ Đức nước Pháp, Đức Mẹ đã thân hiện với em Bernadetta lần thứ 16 và đã trịnh trọng tuyên bố:

"Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội" (I am the Immaculate Conception). Mẹ tuyên bố bằng tiếng địa phương: "Que Soy Era Immaculada Councepciou."

Như thế, Mẹ đã công khai xác nhận Tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Thánh Cha Pio IX là đúng.

NHỮNG HIỆU QUẢ CỦA ƠN VÔ NHIỄM THAI

Kính thưa toàn thể anh chị em,

Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ hệ tại chính việc không mắc tội Nguyên Tổ và được tràn đầy ơn sủng Thiên Chúa ngay lúc bắt đầu cuộc hiện hữu của Đức Maria.

Sau đây là những hiệu quả của đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội:

1. Nơi Đức Maria, không bao giờ có tình dục. Chúng ta bị ảnh hưởng của tội Nguyển Tổ, nên thân xác bị yếu đuối, bị rối loạn, làm ta luôn hướng chiều về những cám dỗ, những đòi hỏi, và luôn luôn phải chiến đấu vất vả. Đối với chúng ta, xác thịt là một ngãng trở lớn cho sự sống siêu nhiên. Trái lại ở nơi Đức Mẹ, tất cả là trật tự, hòa hợp, bình an và trọn hảo.

2. Nơi Đức Mẹ Maria, không bao giờ có sự xáo trộn vì dốt nát luân lý hay tôn giáo. Đức Mẹ không biết được tất cả, vì không phải là vô cùng như Thiên Chúa, nhưng Mẹ chỉ biết hết mọi điều Mẹ cần nên biết. Trí hiểu của Mẹ có khả năng thấu suốt, nhất là những chân lý về Thiên Chúa, giúp cho Mẹ tiến sâu hơn vào những mầu nhiệm đời đời, hơn bất cứ trí hiểu của các thụ tạo, trừ trí hiểu của Thiên Chúa.

3. Nơi Đức Mẹ, không hề mất quân bình trong cảm giác tính. Đức Mẹ yêu với một tình âu yếu dịu ngọt và nồng nhiệt, mạnh mẽ vượt trên hết các tình yêu mến mạnh mẽ hăng say nhất của trái tim nhân loại. Thế nhưng, không lúc nào tình yêu của Mẹ lấn át, hoặc làm xáo trộn lý trí hay là ơn sủng của Chúa.

4. Đức Mẹ không hề có yếu đuối, lưỡng lự hay lạc hướng trong ý chí. Đấng tinh tuyền vô nhiễm luôn luôn ước muốn Đấng thiện hảo tuyệt vời là Thiên Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi, và Mẹ ước muốn cách êm dịu mạnh mẽ hơn hết các thụ tạo và các thần thánh.

ÁP DỤNG THỰC HÀNH

Anh chị em rất thân mến,

Sau khi đã hiểu biết tước hiệu và đặc ân Vô Nhiễm Thai của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ rất yêu dấu của chúng ta, chắc chắn chúng ta rất vui mừng hãnh diện vì được một người Mẹ thiêng liêng cao sang siêu việt hơn hết mọi thụ tạo thế gian như thế. Và chắc chắn chúng ta phải tăng bội lòng yêu mến, tôn kính và cậy trông vào Mẹ hơn nữa.

Mà hành động yêu mến kính tôn làm Mẹ Maria hài lòng nhất chính là việc bắt chước Đức Mẹ. Cũng như con cái cố gắng bắt chước và nên giống bà mẹ đã sinh ra mình, thì bà mẹ càng vui thích và quý mến các con đó gấp gội.

Với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội và Vô Nhiễm hết mọi tội lỗi, Mẹ Maria muốn mỗi người chúng ta cố gắng sống tiết độ hơn, trong sạch hơn trong chức vụ và địa vị của mỗi người.

Như anh chị em đã biết, ngày 13 tháng 7 năm 1917, tại Fatima Đức Mẹ đã cho ba em bé xem thấy hỏa ngục, trong đó có muôn vàn kẻ có tội đã sa rơi vào! Về sau chính em Giaxinta hỏi Đức Mẹ: Người ta rơi vào hỏa ngục do tội gì nhiều nhất? thì đã được Đức Mẹ trả lời: "Đó là tội xác thịt dâm ô."

Vậy để làm hài lòng Mẹ, để tôn kính tước hiệu và đặc ân quý báu của Mẹ, nhất là để xứng đáng làm con ngoan thảo của Đức Mẹ, chúng ta hãy cố gắng sống trong sạch hơn, nết na hơn, đứng đắn hơn.

Chúng ta hãy cố gắng tránh xa mọi dịp tội như: sách báo dâm ô, phim ảnh đồi trụy và hãy luôn nêu gương sáng cho các con cái.

TÍCH TRUYỆN

Vào một buổi chiều mùa Hạ, tôi tới thăm gia đình ông bà họ Trần tại miền nắng ấm California. Đúng vào giờ Tivi đang phát thanh tin tức ban chiều. Tôi và cả gia đình ông Trần đang ngồi nghe. Sau một quãng loan tin, Tivi bắt đầu quảng cáo. Hôm đó Tivi quảng cáo loại kem đánh răng nhãn hiệu CLOSE-UP, với hình 2 vợ chồng trẻ ôm hôn nhau. Bất ngờ, em Margarita mới 5 tuổi, là con thứ 5 của ông bà Trần, đến bịt hai mắt tôi lại và nói:

"Cha ơi! chớ xem: Tội đấy!"

Tôi liền âu yếm hỏi lại em:

"Ai dạy con điều đó?"

Em nhoẻn miệng cười với hàm răng sún trả lời:

"Má con dạy đấy!"

Tôi rất cảm phục cử chỉ đơn sơ thành thực và thẳng thắn của em bé gái tên là Magarita này.

Anh chị em có biết không: Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng, chị Luxia và 2 em Giaxinta Phanxicô, Thánh nữ Bernadetta và Vua Thánh Luy nước Pháp, cùng nhiều Thánh khác đã sống tốt lành thanh sạch và thánh thiện ngay từ bé là nhờ sự giáo dục của các bà mẹ đấy.

Chớ gì con cái của anh chị em, nhờ gương sáng và cách giáo dục tốt của anh chị em, sẽ trở thành những vị thánh trong tương lai.

Sau đây, tôi xin kể cho anh chị em nghe một câu chuyện rất cảm động chứng tỏ quyền phép và tình thương vô hạn của Mẹ Maria.

LÀM TỜ CAM KẾT VỚI QUỶ

Linh mục Thêôphilê là Phó Giáo Chủ thánh đường Ađana trong thành phố Cêlixia. Ngài được toàn dân quý mến đến nỗi họ định bầu ngài làm Giám Mục. Nhưng với lòng khiêm nhượng, Thêôphilê đã từ chối.

Về sau Thêôphilê bị vu cáo và bị truất phế chức Giáo Chủ. Quá uất ức và đau đớn, lại bị bản năng thú tính làm mù quáng, Thêôphilê tìm một thày phù thủy người Do Thái giúp ông đi gặp quỷ Satan, xin hắn cứu ông trong những ngày thất sủng.

Quỷ Satan trả lời: Nếu muốn được hắn giúp đỡ, thì điều kiện trước tiên là phải chối bỏ Chúa Giêsu và Đức Maria, rồi phải tự tay viết một bản cam kết trao cho quỷ Satan giữ. Thêôphilê đã răm rắp làm theo Satan.

Nhưng oái oăm thay, sau khi ký bản án giết linh hồn mình, thì Đức Giám Mục nhận ra Thêôphilê bị người ta vu cáo oan, nên Đức Cha đã xin lỗi Thêôphilê và mời Thêôphilê giữ chức vụ như cũ. Thế là Thêôphilê chỉ còn biết ăn năn khóc lóc khi nghĩ đến tội mình đã phạm. Ông cảm thấy bị lương tâm cắn rứt quá sức! Phải làm sao bây giờ? Thêôphilê liền đến một đền thờ dâng kính Mẹ Vô Nhiễm, quỳ gối trước tượng Mẹ mà than khóc như đứa con nít rằng:

"Lạy Mẹ Thiên Chúa, con không dám thất vọng. Vì Mẹ là hy vọng của con, Mẹ rất thông cảm tình cảnh của con và Mẹ có thể cứu giúp con."

Ông cứ nài nỉ với Đức Mẹ suốt 40 ngày liên tiếp. Bất ngờ, một đêm kia, Đức Mẹ đã thân hiện với ông mà phán:

- "Hỡi Thêôphilê, con còn muốn gì nữa? Con đã chối bỏ, không muốn nhận Ta và Con yêu dấu của Ta do lời yêu cầu của kẻ thù muôn kiếp của Ta và con Ta là Satan!"

Thêôphilê thưa trình với Đức Mẹ: "Lạy Mẹ là Nữ Vương đầy tình thương xót và dịu hiền của con. Xin Mẹ tha thứ cho con. Chỉ có Mẹ mới xin được Thiên Chúa tha tội cho con mà thôi."

Thấy Thêôphilê vững lòng tin tưởng, Đức Mẹ an ủi ông:

- "Vậy con hãy can đảm lên. Mẹ sẽ cầu xin ơn tha thứ cho con."

Được lời Đức Mẹ khích lệ, Thêôphilê tăng bội lòng thống hối và cậy trông. Ông không rời tượng Mẹ, cứ cầu nguyện ngày đêm.

Đức Mẹ lại hiện ra với ông lần thứ hai, tươi cười bảo ông:

- "Vui lên đi, hỡi Thêôphilê, Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa nước mắt và lời cầu xin thành thực của con. Chúa đã thương tha thứ tội của con. Từ nay, con hãy sống đời tri ân và trung tín..."

Thêôphilê lại nài nẵng với Đức Mẹ: "Thưa Mẹ, con chưa được bằng an, vì bản hợp đồng tai hại con đã ký chối bỏ Chúa và Mẹ hiện Satan còn đang giữ. Xin Mẹ bắt hắn trả lại cho con đi."

Lòng cậy trông của Thêôphilê đã không vô ích, sau đó 3 ngày, vào ban đêm khi Thêôphilê thức giấc, đã thấy tờ cam kết đó đặt trên ngực mình.

Sáng dậy, Thêôphilê đã vội vàng chạy đến nhà thờ, sấp mình dưới chân Đức Giám Mục, trước mặt đông đảo giáo dân, ông vừa khóc vừa thuật lại truyện mình. Rồi ông trao tờ cam kết đó cho Đức Giám Mục. Ngài truyền đốt trước mặt giáo dân dự kiến. Mọi người vui mừng ca tụng và tôn vinh lòng thương xót vô hạn lượng của Chúa và Mẹ Maria.

Về phần Thêôphilê, trở về đền thờ dâng kính Đức Mẹ, ở lại đó suốt 3 ngày. Rồi qua đời tại đó giữa lúc tâm hồn tràn ngập vui sướng, lòng đầy cảm tạ tri ân Chúa và Mẹ Maria.

(Trích Vinh Quang Đức Mẹ I, tr. 180-182)

"Lạy Mẹ Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ."

Chân thành cám ơn toàn thể anh chị em.

Lm. An Bình, CMC

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)