Tình Mẹ Yêu Con
 
 


12. MẸ MARIA TRỌN LÀNH THÁNH THIỆN

Anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Maria,

Đề tài tôi muốn nói với anh chị em hôm nay là đề tài rất khó, vượt quá trí óc và miệng lưỡi của con người, vì nó đề cập đến sự Trọn lành Thánh thiện của Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa.

Chính Thánh Louis đệ Monfort đã quả quyết rằng:

"Không một loài thụ tạo nào có thể hiểu biết hết sự vinh hiển cao trọng bên trong của Đức Mẹ. Chúng ta phải thành thực thú nhận như thánh Phaolô: Mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe và lòng chưa từng hiểu được vinh quang, uy quyền, huyền diệu của Mẹ Maria. Vì Mẹ thật là một phép lạ cao cả nhất trong bậc tự nhiên, bậc siêu nhiên và phúc thanh nhàn trên Thiên đàng."

"Muốn hiểu biết thấu đáo về Mẹ Maria, cần phải hiểu biết thấu đáo về Chúa Giêsu Con của Mẹ trước đã, vì chỉ một mình Mẹ mới xứng đáng chứa đựng Chúa Giêsu."

Như thế thì: "Hỡi các môi miệng phàm trần hãy câm nín đi" (Thành thực Sùng kính số 11, 12, trang 26).

Dầu vậy, chúng ta cũng cố gắng tìm hiểu sơ qua sự Trọn lành Thánh thiện của Đức Mẹ qua ba khía cạnh sau đây:

1. Đại cương về sự Trọn lành Thánh thiện.
2. Đức Mẹ không hề có một tì vết.
3. Đức Mẹ Maria được viên mãn ân sủng.

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ SỰ TRỌN LÀNH THÁNH THIỆN

Anh chị em rất thân mến,

Chúng ta cần biết rằng, sự thánh thiện đòi nhiều yếu tố khác nhau nơi mỗi người chúng ta.

Trước hết, xét về tiêu cực, nó bắt chúng ta tẩy trừ và xa lánh mọi tội lỗi. Còn về tích cực, nó đòi buộc chúng ta luôn luôn bắt chước Chúa Kitô, là lý tưởng duy nhất của sự trọn lành thánh thiện.

Việc trọn lành thánh thiện được thực hiện do cả hai phía hỗ tương nhau. Về phía con người chúng ta: dùng ý chí nỗ lực cố gắng chừa bỏ, xa lánh mọi tội lỗi và thực hành các nhân đức.

Về phía Thiên Chúa: Ngài ban ơn thánh sủng giúp chúng ta đạt tới đích, vì nếu không có ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta không thể làm gì được, như lời Chúa đã phán: "Không có Cha, các con không thể làm gì được" (Jn 15:5).

Vậy Đức Trinh nữ Maria, Mẹ yêu dấu của chúng ta, Đấng mà Sứ thần Thiên Chúa đã chào kính là Đấng Đầy Ơn Phúc, có bị lệ thuộc vào hai định luật trên đây không?

Như anh chị em đã biết: Đức Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn cách đặc biệt để làm Mẹ Thiên Chúa, nên Chúa đã làm cho Đức Mẹ được trọn lành thánh thiện hơn hết các thần thánh và các thụ tạo. Ngài đã ban cho Đức Mẹ tràn đầy ơn phúc, nhất là các đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trọn Đời Đồng Trinh, được Đồng Công với Chúa để cứu chuộc nhân loại, và sau khi chết, được về Trời cả hồn lẫn xác.

Dầu đã lãnh được tràn đầy ơn Chúa như vậy, Đức Mẹ Maria vẫn nỗ lực và tích cực cố gắng: Mặc dầu Mẹ không hề có tội nào, nhưng Mẹ đã hãm mình, phạt xác, sống cuộc đời khổ hạnh, để cộng tác với ơn Chúa, đạt tới đích hoàn thiện.

Về phần chúng ta, muốn trở nên hoàn thiện, chúng ta càng phải bắt chước Đức Mẹ để nỗ lực và tích cực cố gắng hơn, vì chúng ta là loài có tội: tội Ađam truyền lại và tội riêng. Ơn Chúa vẫn sẵn sàng ban xuống cho chúng ta, miễn là chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa: Cố gắng trở nên hoàn thiện. Nếu không cố gắng, ơn Chúa sẽ trở nên bất lực đối với chúng ta như lời Thánh Augustinô đã xác quyết:

"Không có ta, Chúa vẫn dựng nên chúng ta. Nhưng trong vấn đề trở nên hoàn thiện, nếu chúng ta không cộng tác, Thiên Chúa không thể làm được".

2. ĐỨC MẸ KHÔNG VƯƠNG TÌ Ố

Anh chị em nên biết: Niềm tin phổ quát của Giáo Hội Công Giáo về Đức Trinh Nữ Maria không hề phạm một tội nào dù nặng dù nhẹ. Không hề có một bất toàn cố tình nào như cưỡng lại ánh sáng của ân sủng Chúa soi trong những điều không đòi buộc, mà chỉ là điều khuyên. Cũng không hề có một bất toàn nào vô tình như những hành vi thiếu suy nghĩ, những xúc động đầu tiên của sự bất nhẫn hay là phô trương, phát xuất một cách bất ngờ và lập tức chúng ta không ưng theo.

Giờ đây, chúng ta thử nhìn vào các Thánh sống đồng thời với Chúa và Đức Mẹ.

Trừ Thánh Cả Giuse và Thánh Gioan Tẩy giả ra, tất cả các Thánh đã sống thân mật đồng thời với Chúa, đều có những yếu đuối và bất toàn: Ông Zacharia là người công chính đã nghi ngờ lời Sứ thần báo tin bạn mình sẽ có thai. Nên ông bị Chúa phạt câm không nói được. Thánh Phêrô, Tông đồ Trưởng đã chối Thầy mình 3 lần trước mặt một cô gái. Thánh Gioan, Môn đệ Chúa yêu riêng cũng bỏ chạy trốn với các Tông đồ khác khi Chúa bị bắt. Và chính Gioan với Giacôbê anh của ông, đã có lần bị Chúa khiển trách: "Các con chẳng biết mình theo tinh thần nào" (Lc 9:54).

Nhưng nơi Đức Mẹ Maria, người đồng thời không hề nhận ra một bất toàn nào dù rất nhỏ mọn, cả về bất toàn hữu ý hay vô tình. Như thế Đức Mẹ có Bất khả phạm tính, tức là không thể phạm tội.

Thật ra, bất khả phạm tính nơi Đức Mẹ là do 3 nguyên nhân sau đây:

1. Trước hết, được miễn khỏi tình dục.

Vì Đức Mẹ được đặc ân miễn khỏi mọi tình dục, do đó, nơi Mẹ không có những chước cám dỗ là căn cớ của phần nhiều tội lỗi chúng ta.

Anh chị em nên biết rằng: Nguyên một lý do được miễn khỏi tình dục mà thôi thì chưa đủ. Vì chúng ta thấy rõ: đã có những Thiên thần không có tình dục, hoặc ông Ađam khi mới tạo dựng cũng được ơn ngoại nhiên khỏi mọi tình dục, thế mà các Thiên thần và ông Ađam đã lạm dụng ý chí tự do, khi nó chưa được ơn soi sáng cho thấy rõ sự thiện, nên đã bất tùng phục Thiên Chúa.

Nếu Đức Mẹ Maria đã được mãi mãi trong sạch, khỏi mọi vết dơ, khỏi mọi tình dục dấy loạn, là do Mẹ cần những ơn trợ giúp khác của Thiên Chúa.

2. Đức Mẹ Maria liên lỉ nhớ đến Chúa.

Chúng ta đã phạm tội khi chúng ta quên, không lưu ý đến Chúa.

Các Thánh trên Thiên đàng không thể phạm tội được nữa vì các ngài thấy Chúa nhãn tiền. Lúc còn sống, Đức Mẹ Maria không được hưởng kiến nhan thánh Chúa như các Thánh trên Thiên đàng. Còn Chúa Giêsu Kitô Con của Mẹ mà Mẹ tiếp xúc hằng ngày thì đã nhập thể, mặc xác thịt con người, bên ngoài, Ngài giấu hẳn bản tính Thiên Chúa, chỉ sinh sống như một người thường mà thôi. Nhưng Đức Mẹ, suốt cuộc sống tạm ở đời, luôn luôn sống trước nhan Thiên Chúa. Thật vậy, nếu có những vị Thánh đã có thể hầu như lúc nào cũng nhớ đến Chúa ngự trước mặt vào lúc cuối đời các Ngài, thì không có gì khó tin về việc Đức Mẹ Maria luôn luôn nhớ Chúa. Sự tưởng nhớ đến Chúa như vậy làm cho Mẹ Maria không còn thấy gì là vui thú ngoài Thiên Chúa.

3. Đức Mẹ Maria được những ân sủng đặc biệt

Thiên Chúa đã ban cho linh hồn Đức Mẹ được tràn đầy ơn soi sáng và sức mạnh, cho Mẹ trở thành thực sự không thể phạm một bất toàn nhỏ nào

Hết mọi tội đều do một sự lầm lẫn này là ý nghĩ tìm sự thiện hay là hạnh phúc không đúng chỗ. Nhưng về phần Đức Mẹ, Chúa đã ban ơn soi sáng, làm cho Mẹ Maria thấy rõ sự thiện đích thực và hạnh phúc đích thực chỉ có thể gặp được nơi Thiên Chúa mà thôi.

Về phần chúng ta, thường theo những lầm lẫn này cả khi chúng ta có ý thức nữa, đó là do tính cách lưỡng lự của ý chí chúng ta, không chịu dứt khoát hẳn. Còn ý chí của Đức Mẹ thì lại được ơn sức mạnh, làm cho ý chí đó trở nên tuyệt đối chính trực và không hề lay chuyển được.

Chúng ta cũng cần biết rằng, nguyên nhân ân sủng này hiển nhiên là quan trọng nhất, và làm cho sự trong sạch của Đức Mẹ trở nên siêu việt hơn sự trong sạch của con người trong tình trạng vô tội, hay là hơn sự trong sạch của Thiên thần bậc cao nhất, trước khi các ngài được nhận vào hưởng nhan Thiên Chúa.

3. ĐỨC MẸ ĐƯỢC VIÊN MÃN ÂN SỦNG

Khi chúng ta nói Đức Mẹ Maria tràn đầy ơn phúc hay nói có vẻ văn hoa hơn là: Viên mãn ân sủng, ta hiểu rằng Đức Mẹ Maria luôn luôn được hết mọi ân sủng mà Mẹ có thể lãnh nhận.

Chúng ta cũng cần phân biệt: Sự đầy ân sủng nơi Mẹ Maria không phải cũng một mức đầy ân sủng nơi Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa Kitô mới là nguồn mạch mọi ân sủng, như lời Thánh sử Gioan đã xác nhận: "Bởi sự sung mãn phong phú ân sủng của Thiên Chúa mà chúng ta nhận được hết ân phúc này đến ân phúc khác" (Jn 1:16).

Đức Mẹ Maria cũng lãnh nhận ân sủng nơi Chúa Kitô như chúng ta.

Hơn nữa, nơi Chúa Giêsu, do ơn Ngôi Hiệp (tức là mặc xác làm người) thì sự viên mãn ân sủng ấy đã được trọn vẹn từ giây phút đầu tiên, nên không thể tăng thêm được nữa.

Còn nơi Mẹ Maria thì mức viên mãn ấy có hạn, và bởi thế, có thể tăng lên được. Linh hồn Đức Maria giống như một bình đựng cứ nở lớn không cùng, theo mức độ thêm vào bình ấy. Mẹ đã đầy tràn ân sủng vào lúc qua đời, nhưng lượng chứa ân sủng của linh hồn Mẹ vào lúc cuối đời này đã lớn hơn gấp triệu lần lúc Mẹ mới sinh ra, nếu người ta có thể nói như thế. Cũng như một con sông ở đầu nguồn và ở cửa sông đều đầy nước, nhưng mức nước đầy lại hoàn toàn khác nhau.

Phân biệt được như thế, chúng ta thấy sự viên mãn ân sủng nơi Đức Mẹ Maria vượt mọi tưởng tượng và mọi so sánh.

GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI VỀ ƠN VIÊN MÃN

Anh chị em rất thân mến,

Niềm tin vào sự Viên mãn Ân sủng nơi Đức Mẹ dù không được Giáo Hội chính thức định tín, nhưng cũng đã được dạy cách minh nhiên trong một tài liệu có thế giá nhất, đó là Trọng sắc Khôn tả (Ineffabilis) của Đức Giáo Hoàng Piô IX khi tuyên bố tín điều Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội.

Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Thánh Cha:

"Thiên Chúa là Đấng khôn lường, từ đầu, trước mọi thời đại, đã chọn cho Con Một Người một người Mẹ. Trong tất cả các thụ tạo, Chúa đã yêu người Mẹ ấy với một tình yêu đặc biệt, và chỉ nơi một mình người Mẹ ấy Ngài đã được thỏa lòng như ý Ngài mọi đàng."

"Cũng thế, hơn tất cả các Thiên thần và toàn thể các Thánh, Thiên Chúa đã ban cho Người hết mọi ơn phúc trên trời, lấy ra từ kho tàng Thiên Chúa, và việc ban ơn đó đã được thực hiện một cách hết sức lạ lùng, đến nỗi Người được gìn giữ tuyệt đối cho khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, là Đấng tuyệt đẹp và trọn hảo, nơi Người có sự viên mãn vô tội và thánh thiện đến mức người ta không thể nào nghĩ ra được một sự thánh thiện cao cả hơn bên dưới Thiên Chúa, và chẳng có trí khôn nào hiểu được, ngoài trí khôn Thiên Chúa..."

Tôi xin tóm tắt Trọng sắc Khôn tả của Đức Thánh Cha Piô IX vào hai điểm chính để anh chị em dễ hiểu và dễ nhớ:

1. Nơi Đức Mẹ Maria có sự viên mãn ân sủng và thánh thiện bên dưới sự thánh thiện của Thiên Chúa, người ta không thể tưởng tượng ra được một sự thánh thiện nào cao cả hơn.

2. Và sự viên mãn ân sủng và thánh thiện này được Thiên Chúa ban cho Đức Maria vì Người đã được chọn làm Mẹ Thiên Chúa.

Trong cuộc sống trần gian của Đức Mẹ, Mẹ đã được Thiên Chúa ban đầy tràn ân sủng trong hai thời điểm sau đây:

1. Khi Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay khi linh hồn mới nhập vào xác trong lòng bà Thánh Anna.

2. Khi Mẹ nhận lời Sứ thần truyền tin làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa.

ÁP DỤNG THỰC HÀNH

Anh chị em rất thân mến,

Khi ngắm nhìn Đức Maria, Mẹ yêu dấu của chúng ta rất trọn lành thánh thiện vì tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta rất hãnh diện vì đã có một người Mẹ quí báu cao trọng như thế, và chúng ta rất hoan hỉ mừng vui vì Mẹ yêu dấu của chúng ta sẽ giúp đỡ chúng ta sống đạo, sống thánh giữa cuộc đời đầy cám dỗ và gương xấu.

Mẹ Maria là nguồn hy vọng cho chúng ta khi chúng ta nản lòng.

Mẹ Maria là nguồn nghị lực cho chúng ta khi chúng ta chán nản hoặc gặp thất bại đau thương.

Mẹ Maria là nguồn vui vẻ hạnh phúc cho chúng ta khi chúng ta gặp đau khổ thử thách.

Nhất là, Mẹ Maria sẽ nên gương mẫu sống động và sáng ngời để chúng ta sống thánh giữa đời, thực hành đúng lời mời gọi của Thiên Chúa: "Các con hãy nên Thánh vì Cha là Thánh".

Bất cứ trong hoàn cảnh nào của cuộc đời, xin anh chị em hãy chạy đến với Mẹ, hãy nhìn lên Mẹ, nói như lời Thánh Bênađô: "Nhìn Sao gọi Mẹ." Chắc chắn Mẹ Maria sẽ không hề bỏ rơi chúng ta.

Sau đây, xin anh chị em nghe câu chuyện rất rùng rợn:

MẸ GIỮ GIÂY THẮT CỔ

Theo cha Carlô Boviô Dòng Tên thuật lại, hồi đầu thế kỷ XV, trong một tỉnh thuộc nước Pháp hồi đó đang phục quyền nước Anh, có chàng thanh niên quí phái tên là Ernest. Chàng đem cả gia tài phân phát cho người nghèo rồi vào tu trong một Đan viện. Ở đây, chàng sống cuộc đời rất trọn lành đến nỗi các Bề trên quí mến chàng đặc biệt. Nhất là vì chàng có lòng yêu mến Đức Mẹ cách riêng.

Hồi đó có cơn dịch tả khởi phát hoành hành khắp phố, người ta đua nhau vào Đan viện xin các cha các thầy cầu nguyện. Đức Đan viện Phụ liền truyền cho thầy Ernest phải đến trước bàn thờ Đức Mẹ cầu xin cho thành phố, và không được trở ra trước khi Đức Mẹ nhận lời.

Thầy đan sĩ trẻ tuổi Ernest đã vâng lời Bề trên, đến cầu nguyện trước bàn thờ Mẹ và đợi suốt 3 ngày trọn mới nhận được lời hồi âm của Mẹ. Đức Mẹ chỉ định cho cả thành phố đọc ít lời kinh. Tức thì tai nạn qua khỏi khi mọi người trong thành răm rắp đọc kinh Mẹ đã dạy.

Được ít lâu, thầy Ernest trở nên khô khan, lạnh nhạt lòng yêu mến Đức Mẹ. Ma quỉ đến tấn công thầy bằng trăm nghìn cách, nhất là về đức trong sạch và ơn gọi tu trì.

Vì không chạy đến kêu cầu Mẹ nữa, thầy đã quyết định trèo tường Đan viện để xuất Dòng. Trong khi trốn thoát, thầy đi qua tượng Đức Mẹ đặt ở hành lang Đan viện, bỗng nhiên thầy nghe tiếng tượng Mẹ hỏi cách âu yếm:

- Ernest con ơi! Sao con lại bỏ Mẹ?

Vừa kinh ngạc lại vừa xúc động, thầy Ernest quì phục xuống dưới chân tượng tâu trình với Đức Mẹ:

- Lạy Mẹ, Mẹ không thấy con gặp chán nản, không thể ở lại tiếp tục tu nữa sao? Sao Mẹ không giúp con với?

Đức Mẹ âu yếm trả lời:

- Sao con không chạy đến với Mẹ? Nếu con kêu xin Mẹ, thì đâu ra nông nỗi này? Từ nay, con hãy năng chạy đến kêu xin Mẹ nhé!

Thầy Ernest quyết tâm ở lại và trở về phòng riêng mình. Được một thời gian ngắn, chước cám dỗ lại tới tấp tấn công thầy. Thầy chểnh mảng việc kêu xin Mẹ. Rồi tự mình quyết định dứt khoát ra đi.

Thầy Ernest đã trốn khỏi Đan viện, ra ngoài sống một cuộc đời buông thả, cho thỏa mãn những khát vọng của thú tính đòi hỏi.

Sau khi lâm vào cảnh túng bấn, thầy đã liều mạng mở một quán trọ để làm nghề sát nhân đoạt của. Nhiều hành khách ngủ trọ tại dạ điếm của Ernest, đã bị Ernest thủ tiêu, đoạt hết của cải. Chính Ernest đã giết chết một người bà con với ông tỉnh trưởng sở tại. Vị tỉnh trưởng nhận được bằng chứng chắc chắn, đã cho công an lùng bắt thủ phạm Ernest đang tại đào. Và Ernest đã khôn khéo tàng hình để trốn thoát, sống tự do ngoài vòng pháp luật.

Một hôm, có một hiệp sĩ trẻ tuổi vào ngủ tại nhà trọ mới của Ernest. Manh tâm của Ernest đã nổi dậy, Ernest quyết định vào phòng ngủ giết chết hiệp sĩ đó để đoạt của.

Nhưng vừa bước vào phòng ngủ, Ernest đã trông thấy một sự việc hết sức lạ lùng: Trên giường ngủ, thay vào chỗ hiệp sĩ nằm là một tượng Chúa chịu nạn mình đầy thương tích, ngước mắt nhân từ nhìn Ernest và âu yếm nói:

- Sao con tệ bạc thế! Cha đã chết một lần để cứu con mà con cảm thấy chưa đủ sao? Con muốn giết Cha một lần nữa ư? Nào cứ giết ngay đi!

Lòng tràn đầy hổ thẹn và thống hối, Ernest nức nở vừa khóc vừa thưa với Chúa:

- Ôi lạy Chúa! Chúa đã xử nhân từ với con biết dường nào! Con cương quyết trở về cùng Chúa.

Ngay đêm đó, thầy Ernest bỏ quán trọ trở về. Dọc đường thầy gặp đội tuần cảnh liền bị bắt. Hôm sau thầy bị điệu ra tòa. Ở đây, thầy Ernest đã thú nhận hết tội lỗi. Tòa đã tuyên án xử giảo thầy.

Thầy không còn giờ để xin xưng tội, liền phó thác kêu xin Đức Mẹ giúp đỡ.

Ra tới pháp trường, người ta buộc dây vào cổ để treo thầy lên cho chết. Nhưng vì lòng thương xót vô biên của Mẹ, Mẹ đã thân hiện đến giữ dây cho thầy khỏi chết. Khi mọi người tưởng là thầy đã chết, kéo nhau ra về, thì Đức Mẹ đã cởi dây cho thầy và bảo:

- Con hãy trở về Đan viện mà đền tội. Khi nào Mẹ mang bản xá tội đến, thì con hãy dọn mình chết!!

Sau khi trở về Đan viện, kể lại mọi sự cho Đan viện Phụ biết, thầy Ernest đã sống cuộc đời đền tội hết sức khắc khổ. Qua nhiều năm, thầy được Đức Mẹ hiện đến đưa bản xá tội, thầy liền dọn mình chết cách tốt lành.

(Trích Vinh Quang Đức Mẹ I, trang 74-76).

Đức Mẹ Thông ơn Thiên Chúa, Cầu cho chúng con.

Chân thành cám ơn tất cả anh chị em.

Lm. An Bình, CMC

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)