dongcong.net
 
 


ĐỀN THÁNH QUỐC GIA

Danh từ đền thánh thường được chỉ cho một nơi thánh thiêng đặc biệt. Tính cách thánh thiêng có thể từ nhiều nguyên nhân, chẳng hạn có mộ chí hay di vật của một vị thánh, tượng ảnh thánh, hoặc để tưởng nhớ một biến cố linh thánh đã xảy ra tại nơi ấy. Vì thế, đền thánh thường bắt nguồn từ lòng sốt sắng của tín hữu chứ không từ Giáo Hội, trong trường hợp này là giáo huấn về Đức Ma-ri-a.

Việc cầu nguyện tại đền thánh mang tính tự phát, đơn sơ, phù hợp như tên gọi “các hình thức sùng kính.’’ Khi đặc sủng nguyên thủy bớt đi, đền thánh vẫn là nơi cho các tín hữu nhớ mãi biến cố thánh thiêng, và trở thành một phần trong truyền thống sống đạo của các tín hữu. Truyền thống này có ảnh hưởng rất lớn đối với “đời sống’’ của một đền thánh, có đủ uy tín để xác lập những niềm tin và và những hình thức sùng kính mới lạ. Ở đây, Giáo Hội chỉ can thiệp để chuẩn nhận việc phượng tự được chính thức cử hành tại đền thánh mà thôi. Chính lòng đạo đức bình dân đã luôn bảo tồn hoạt động và “đời sống’’ của đền thánh.

Ngoài rất ít trường hợp bị lầm lạc ra, các hình thức cầu nguyện tại các đền thánh đã làm phong phú đời sống Giáo Hội. Qua nhiều năm, các đền thánh đã góp phần gìn giữ các giá trị đức tin, giải trừ nạn bè rối bè đảng, bảo tồn sắc thái Ki-tô giáo nơi các dân tộc và nuôi dưỡng lòng đạo của họ. Tất cả những điểm này phải được công nhận là hoạt động của Chúa Thánh Thần.

Các đền thánh có thể mọc lên bất cứ nơi đâu, mang tính cách địa phương, quốc gia hay quốc tế. Các đền thánh Đức Mẹ danh tiếng nhất đã được đề cập chi tiết trong từ điển này. Ở đây, chỉ đề cập đôi nét sơ về các đền thánh tại một số quốc gia (đôi khi cũng mang tính cách quốc tế).

1. ÁC-HEN-TI-NA

Đức Mẹ Lu-Dan (Lujan)

Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm bằng sành, cao gần sáu tấc đã được đưa đến một nơi gần thành phố Bu-ê-nô E (Buenos Aires) năm 1930 một cách kỳ diệu. Người ta đã xây dựng một vương cung thánh đường, và bức tượng được đưa vào tôn kính ở đó từ năm 1904. Đức Mẹ Lu-Dan (Lujan) là bổn mạng của hai nước U-ru-guay và Pa-ra-guay.

2. ÁI NHĨ LAN

Đức Mẹ Kơ-nốc (Knock)

Xem:
- Đức Mẹ Kơ-nốc

Đức Mẹ Lam-rích (Limerick)

Tượng Đức Mẹ với Chúa Con được làm tại Phơ-lan-đơ (Flanders) khoảng năm 1622 và được trao lại cho hội Mân Côi. Từ năm 1816 bức tượng được tôn kính tại nhà thờ các cha dòng Đa-minh Lam-rích (Limerick) và được đội triều thiên năm 1954.

3. AN-GIÊ-RI

Đức Mẹ Phi Châu

Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm bằng đồng, màu sậm với những đặc điểm của người Âu Châu được đem từ Pháp sang năm 1840. Bức tượng được đặt trong một vương cung thánh đường, và năm 1876 đã được vị sáng lập tu hội Các Linh Mục Áo Trắng là hồng y La-vi-giơ-ri (Lavigerie) đội triều thiên và phó dâng dòng ngài lập cho Đức Mẹ bảo trợ.

4. ANH

Đức Mẹ Ca-mê-lô tại Ai-pho (Aylesford)

Đền thánh tọa lạc trong khuôn viên tu viện các cha dòng Ca-mê-lô có từ năm 1241. Tu viện bị giải tán năm 1538 và được tái lập năm 1949. Đền thánh tôn kính bức tượng Đức Mẹ bảo hộ các tu sĩ Ca-mê-lô và các di vật của thánh Si-mon Sơ-tốc (Simon Stock).

Đức Mẹ Oa-sing-ham (Walsingham)

Đền thánh Truyền Tin được xây dựng từ thế kỷ XII, bên trong có một nhà nguyện được làm đúng theo kích thước căn nhà của Thánh Gia tại Na-da-rét. Đến năm 1938, đền thánh bị phá hủy và được tái thiết vào năm 1934 tại một địa điểm lân cận. Bức tượng Đức Mẹ bồng Chúa Giê-su trên đầu gối được đội triều thiên năm 1954.

5. ÁO

Đức Mẹ Ma-ri-a-den (Mariazell)

Tượng Đức Mẹ có từ thế kỷ X được tôn kính tại tu viện dòng Biển Đức từ năm 1157.

6. ẤN ĐỘ

Đức Mẹ Ban-đen (Bandel)

Đền thánh do người Bồ Đào Nha xây dựng năm 1596 tại Ben-gan (Bengal) với bức tượng Đức Mẹ Dẫn Đàng Bằng An.

Đức Mẹ Ban-đơ-ra (Bandra)

Đền thánh được xây dựng năm 1640. Bức tượng Đức Mẹ núi Ban-đơ-ra được đội triều thiên năm 1954, vào dịp đền thánh được nâng lên bậc tiểu vương cung thánh đường.

7. BA LAN

Đức Mẹ Cơ-dếc-tô-cô-va (Czestochowa)

Xem :
- Cơ-dếc-tô-cô-va

8. BA TÂY

Đức Mẹ Na-da-rét

Tượng Đức Mẹ được hai người thợ săn tìm thấy dưới một cây chà là ở miền bắc Ba Tây. Lòng sùng kính Đức Mẹ phát triển kéo theo sự phát triển của thị trấn Bê-lem.

Đức Mẹ Linh Hiển

Tượng Đức Mẹ nguyên thủy bằng gỗ không có đầu, được một số ngư phủ tìm được dưới sông. Người ta tạo thêm phần đầu và đem tôn kính tại một nhà thờ trong làng năm 1719. Sau đó, bức tượng được chuyển đến một thánh đường mới tại Sao Pao-lô (Sao Paolo). Đến năm 1929, Đức Mẹ Linh Hiển được tôn nhận làm quan thày nước Ba Tây.

9. BỈ

Đức Mẹ Bô-ranh

Xem:
- Bô-ranh (Beauraing)

10. BÔ-LI-VI-A

Đức Mẹ Cô-pa-ca-ba-na (Copacabana)

Tượng Đức Mẹ bằng thạch cao và gỗ được một ngư phủ da đỏ thực hiện để ghi ơn Mẹ che chở. Lúc đầu bức tượng được tôn kính tại một nhà nguyện gần hồ Ti-ti-ca-ca ở miền bắc Bô-li-vi-a. Sau đó người ta đã xây một nhà thờ lớn hơn để tôn kính Mẹ. Bức tượng được đội triều thiên năm 1925.

11. BỒ ĐÀO NHA

Đức Mẹ Fa-ti-ma

Xem:
- Fa-ti-ma

12. CA-NA-ĐA

Đức Mẹ Cáp (Cape)

Xem:
- Đức Mẹ Cáp

Đức Mẹ Dân Hu-rông (Hurons)

Lúc đầu, đền thánh được thánh Gáp-ri-en La-lơ-man (Gabriel Lalemant) dòng Tên xây dựng năm 1639 cho các tín hữu da đỏ Hu-rông. Đến năm 1649, đền thánh bị những người bộ tộc I-rô-qua (Iroquois) phá hủy. Năm1925 đền thánh được tái thiết để ghi nhớ hai thánh tử đạo Gio-an đơ Bơ-rê-bớp (John de Brebeuf) và Gáp-ri-en La-lơ-man, dòng Tên.

13. ĐỨC

Đức Mẹ An-tô-ting (Altotting)

Đền thánh toạ lạc cách Mu-ních (Munich) khoảng 100 cây số, trong một nguyện đường thuộc lâu đài hoàng gia từ năm 877, còn bức ảnh Đức Mẹ An-tô-ting mãi đến năm 1228 mới được đem về tôn kính tại đây.

Đức Mẹ Cơ-vơ-la-ơ (Kevelaer)

Đền thánh được xây dựng ở miền hạ lưu sông Ranh (Rhine), tôn kính Đức Mẹ An Ủi nước Lục Xâm Bảo. Một binh sĩ đã đem bức ảnh về đây năm 1642 và các tín hữu nhanh chóng kiến thiết một đền thánh.

14. HOA KỲ

Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm

Xem:
- Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ Vô Nhiễm

Đức Mẹ Giọt Sữa Sinh Hạ May Mắn ( “de la Leche y Buen Darto”)

Đền thánh được xây dựng từ thế kỷ XVII, tại thành phố Xanh Âu-gu-tinh (St. Augustine), bang Phơ-lo-ri-đa (Florida). Đến năm1915 đền thánh được tái thiết và được các bà mẹ mang thai kính viếng thường xuyên.

Đức Mẹ Chiến Thắng (La Conquistadora)

Đền thánh được xây dựng tại thành phố Xanh-ta Phe (Santa Fe), bang Niu Mê-xi-cô (New Mexico) năm1692 do ngài Đi-ê-gô Va-gát (Diego Vargas) để tạ ơn Đức Mẹ đã giúp ông chiếm được thành phố này.

15. HY LẠP

Núi Thánh Đức Mẹ (Núi Athos)

Ngọn núi thánh thiêng cổ xưa này có ba đền thánh Đức Mẹ: đền Đức Mẹ I-vi-rông (Iviron) tại I-vi-rông, đền Đức Mẹ Ba Tây tại Ki-lan-đa (Khilandar), và đền Đức Trinh Nữ An Ủi tại Va-tô-đi (Vatopedi).

16. ÍT-RA-EN

Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin

Xem:
- Thánh Địa và Đức Ma-ri-a, 2k

Vương Cung Thánh Đường Sinh Nhật

Xem:
- Thánh Địa và Đức Ma-ri-a, 2c

Nhà Thờ Đức Mẹ Ly Trần

Xem:
- Thánh Địa và Đức Ma-ri-a, 2i

Nhà Thờ Đức Mẹ Thăm Viếng

Xem:
- Thánh Địa và Đức Ma-ri-a, 2a

17. MÊ-XI-CÔ

Đức Mẹ Goa-đa-lu-pê (Guadalupe)

Xem:
- Goa-đa-lu-pê

18. NAM PHI

Đức Mẹ Sông-vơ-ni (Shongweni)

Bức tượng Đức Mẹ Trung Gian Mọi Ơn được tôn kính trên một ngọn đồi gần Đu-ban (Durban).

19. NHẬT

Đức Mẹ Nhật Bản

Đền thánh được thiết lập tại Na-ga-sa-ki từ năm 1897 để tôn kính các vị tử đạo Nhật Bản thế kỷ XVII. Về sau đền thánh này được nâng thành một nhà thờ chánh tòa và vẫn nguyên vẹn trong cuộc tấn công bằng bom nguyên tử năm 1945, mặc dù một nguyện đường nhỏ đã bị phá hủy.

20. PHÁP

Đức Mẹ La Sa-lét (La Salette)

Xem:
- La Sa-lét

Đức Mẹ Lộ Đức

Xem:
- Lộ Đức

Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ

Xem:
- Ảnh Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ

Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Pa-ri

Ngôi thánh đường nguy nga có tới năm lối đi với hàng cột được xây dựng từ năm 1163 đến năm 1320 trưng bày rất nhiều nghệ phẩm điêu khắc quíá giá theo đề tài cuộc đời Đức Ma-ri-a.

Nhà Thờ Đức Bà Sác-trơ (Chartres)

Là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của kiến trúc Gô-tíc. Vương cung thánh đường được xây dựng trong thế kỷ XII và XIII là một kỳ quan về phương diện nghệ thuật điêu khắc và kính mầu.

21. PHI-LÍP-PIN

Đức Bà Dẫn Đàng Bình An

Bức tượng Đức Mẹ từ Mê-xi-cô được chuyển về Ma-ni-la năm 1626 và được tôn kính tại nhiều nơi. Năm 1929, bức tượng được đội triều thiên trọng thể tại Ma-ni-la rồi được cung nghinh về An-ti-pô-lô (Antipolo).

Đức Mẹ Tu-rum-ba (Turumba)

Bức tượng Đức Mẹ Đau Thương được vớt dưới nước từ thế kỷ XVIII và được tôn kính tại Pa-kin (Pakil) ở La-gu-ra đơ Be (Lagura de Baie). “Turumba’’ là tên bài thánh ca các tín hữu đã hát mừng Đức Mẹ khi cung nghinh bức tượng về đền thánh.

22. TÂY BAN NHA

Đức Mẹ Goa-đa-lu-pê Ê-trơ-ma-đu-ra (Guadalupe Estremadura)

Tục truyền bức tượng được tôn kính tại đây là bức tượng thánh Giáo Hoàng Giê-gô-ri-ô Cả đã ban cho thánh Lê-an-đơ Sơ-vin (Leander Seville). Đức Mẹ tước hiệu Goa-đa-lu-pê Ê-trơ-ma-đu-ra đã được tôn sùng ngay từ thế kỷ VIII.

Đức Mẹ Môn-sê-rát (Montserrat)

Đôi khi còn được gọi là Đức Bà Đen. Tục truyền rằng bức tượng này đã được các mục tử tìm được từ thế kỷ IX và hiện được tôn kính tại tu viện Biển Đức danh tiếng ở Bác-xê-lô-na (Barcelona).

Đức Mẹ Thạch Trụ tại Sa-ra-gô-sa (Saragossa)

Đây là đền thánh danh tiếng nhất tại Tây Ban Nha, có liên hệ đến thánh Gia-cô-bê Tông Đồ và Đức Mẹ. Người ta tin rằng chính Đức Mẹ đã dạy đặt bức tượng này trong đền thánh do thánh Gia-cô-bê đã xây dựng ở đây.

23. THỤY SĨ

Đức Mẹ Các Ẩn Sĩ

Người ta truyền tụng rằng thánh Manh-rát (Meinrad), người bị giết hồi thế kỷ IX rất yêu kính bức tượng Đức Mẹ này. Bức tượng được tôn kính tại một đan viện Biển Đức danh tiếng.

24. TÍCH LAN

Đức Mẹ Ma-hu (Madhu)

Đền thánh được xây dựng từ thế kỷ XVII. Nhiều ki-tô hữu và lương dân thường đến đây cầu nguyện.

25. U-GAN-ĐA

Đức Ma-ri-a, Nữ Vương Phi Châu

Đền thánh tọa lạc tại Kô-bô-cô (Koboko) với bức tượng Đức Mẹ được đội triều thiên năm 1954, kèm theo một Thánh Giá và một lưỡi liềm tượng trưng niềm tôn kính của anh em Hồi Giáo.

26. VIỆT NAM

Đức Mẹ La Vang

Đền thánh được xây dựng tại giáo phận Huế, nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Nơi đây trở thành trung tâm Thánh Mẫu quan trọng nhất ở Việt Nam. Hằng năm thu hút hàng ngàn tín hữu hành hương ngay cả trong những điều kiện khó khăn.

27. Ý

Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả (Rô-ma)

Đây là vương cung thánh đường thứ ba thuộc tòa giáo chủ Rô-ma, được kiến thiết năm 366 và cung hiến cho Đức Mẹ năm 435. (Xem Đền thánh Đức Bà Cả).
Nhà Thờ Đức Mẹ Lô-rê-tô (Loreto)

Xem:
- Lô-rê-tô

Đức Mẹ Thánh Lu-ca

Bức ảnh được tìm thấy tại một nguyện đường kính Đức Bà Cả tại Bô-lô-nha. Bức ảnh cổ xưa này được tôn kính như là bổn mạng thành Rô-ma, và có lẽ là bức ảnh danh tiếng nhất người ta tin là của thánh Lu-ca.

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Rô-ma)

Bức ảnh Đức Mẹ trong nhà thờ thánh An-phong-sô là một trong những bức vẽ bằng gỗ cây máu chó danh tiếng nhất có từ thế kỷ XIV và có lẽ phát xuất từ đảo Cơ-rê-ta (Crete).

Đức Mẹ Khóc ở Si-ra-cu-sa (Syracuse)

Xem:
- Si-ra-cu-sa

A. Buy-ô-nô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)