NGÀY THÁNH MẪU 2018

MỪNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 1988-2018

2 ĐẾN 5 THÁNG 8 NĂM 2018 TẠI CARTHAGE, MISSOURI, USA

Mẹ tị nạn đang chờ con cái mẹ ... khắp bốn phương..

TUẦN SỬA SOẠN

BIỂN CHÀO QUÝ KHÁCH

HÃNG DỰNG LỀU SẴN SÀNG

LỀU CHO QUÁN ĂN..

HAI MÀN ẢNH LỚN ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH LÀNG

HOA NỞ RỘ ... VÌ THỜI TIẾT ẤM LẮM..

MÀN ẢNH KHỔNG LỒ PHÍA SAU

BẦU TRỜI NẮNG XANH... NHƯNG NÓNG CÒN HƠN LÀ MƯA...

CÔNG TRƯỜNG NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

PHÔNG LỄ ĐÀI CHÍNH 2018

TÒA KHẤN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP... GIẢI TỘI HẦM NHÀ NGUYỆN

KỶ NIỆM 30 PHONG THÁNH CTTĐVN... 1988-2018

MẸ TỴ NẠN... CON DÂN VIỆT NAM

117 VỊ THÁNH TỬ ĐẠO

MẸ VIỆT NAM ƠI...

THÁNH GIUSE... QUẢN GIA CỦA NTM

TOÀ MẸ FATIMA... CỨU VIỆT NAM CON

VƯỜN CẦU NGUYỆN CHO ... BẢNG KHẮC TÊN

THÀNH PHỐ CARTHAGE, MO. ỦNG HỘ NTM

NGÀY LỄ CỦA THÀNH PHỐ CARTHAGE, MO.

ĐẤNG SÁNG LẬP ĐAMINH M. TRẦN ĐÌNH THỦ, CRM 1906-2007

HỒNG Y BẢO TRỢ BERNARD FRANCIS LAW 1931-2017

 

 

ĐỊA ĐIỂM NGÀY THÁNH MẪU

1900 Grand Avenue

Carthage, MO 64836 U.S.A

 

MỌI LIÊN LẠC VỚI BAN TỔ CHỨC

Đt. 417-358-7787

website: dongcong.us

hoặc dongcong.net

điện thư ngaythanhmau@gmail.com

hoặc

vanphong@yahoo.com

*các mẫu đơn hãy vào dongcong.us để load xuống

*các sinh hoạt của ngày thánh mẫu, chương trình

*mời vào trang nhà dongcong.us.

 

CHƯƠNG TRÌNH
NGÀY THÁNH MẪU LẦN THỨ 41

 SCHEDULE OF THE 41th MARIAN DAYS CELEBRATION

THỨ TƯ, 8-1-2018:
10:00 a.m.                Bí Tích Hòa Giải trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
02:00 p.m.                Phim “ÁO DÒNG ĐẪM MÁU” trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (VMA)
04:00 p.m.                Phim “Tài Liệu Phong Thánh 117 CTTĐVN”  trong Hội Trường Các Thánh TĐVN (VMA)
08:30 p.m.                Kiệu & Thánh Lễ Biệt Kính Thánh Cả Giuse tại Công Trường Nữ Vương Hòa Bình

THỨ NĂM, 8-2-2018:  KHAI MẠC
09:30 a.m.                Bí Tích Hòa Giải trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
02:00 p.m.                Phim “ÁO DÒNG ĐẪM MÁU” trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (VMA)
04:00 p.m.                Phim “Tài Liệu Phong Thánh 117 CTTĐVN”  trong Hội Trường Các Thánh TĐVN (VMA)
03:00 p.m.                Giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Lễ Đài
07:00 p.m.                NGHI THỨC KHAI MẠC NGÀY THÁNH MẪU – Đc. EDWARD M. RICE, Springfield, MO.
THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO BIỆT KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
KIỆU THÁNH THỂ            
10:30 p.m.                Thánh Lễ Cầu Hồn cho những người được khắc tên trong vườn cầu nguyện.

THỨ SÁU, 8-3-2018:  TÔN THỜ THÁNH THỂ
07:30a.m.       Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, cầu cho các bệnh nhân tại Lễ Đài
08:00a.m.  Họp Phong Trào Cursillos trong Hội Trường Nhà Dòng
09:30 a.m. Bí Tích Hòa Giải tại Lễ Đài
10:00 a.m. Hội thảo Thăng Tiến Gia Đình #1 trong Hội Trường Các Thánh TĐVN (Rev. Vũ Thế Toàn, SJ)
10:00 a.m. Hội thảo cho các gia đình trẻ #1 trong Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Nguyễn Hoài Chương, S.D.B.)
10:30 a.m. Giờ Tôn Vinh & Kính Viếng Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo VN trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
10:00 a.m.     Youth Program and Children Program at Calvary Hills (‘till 3:00 p.m.)
12:00 p.m. Hội thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #1 trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Rev. Nguyễn Khắc Hy, SS)
12:00 p.m. Hội thảo Đức Mẹ #2 trong Hội Trường Nhà Dòng (Rev. Trương Thịnh Đạt, CRM)
01:30 p.m. Thánh Lễ dành cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
02:00 p.m. Hội thảo Thăng Tiến Gia Đình #2 trong Hội Trường Các Thánh TĐVN (Rev. Vũ Thế Toàn, SJ)
02:00 p.m. Buổi nói chuyện với các Linh Mục và Tu Sĩ trong Hội Trường Nhà Dòng (Đc. Nguyễn Thái Thành, Orange, CA)
03:00 p.m. Chầu Thánh Thể trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
03:00 p.m.     Giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Lễ Đài
04:30 p.m. Tổng Dợt văn nghệ trong Hội Trường Nhà Dòng
07:00 p.m. THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO TÔN KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM  tại Lễ Đài
Chủ tế & Giảng thuyết: Đức Cha NGUYỄN THÁI THÀNH, Orange, CA
09:00 p.m. Chương trình Văn Nghệ tại Khán Đài
10:00 p.m. "Soul2Soul" by Christ’s Vieteen in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA)

SATURDAY, 8-4-2018:  REPARATION TO THE IMMACULATE HEART OF MARY
07:30 a.m. Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Lavang tại Lễ Đài – cầu cho ơn gọi Linh mục & Tu sĩ
07:30 a.m. Thánh Lễ và Họp Gia Đình Tận Hiến trong Hội Trường Nhà Dòng
09:00 a.m. Thánh Lễ dành cho Hội Legio Mariae trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
09:30 a.m.     Bí Tích Hòa Giải tại Lễ Đài
10:00 a.m. Hội thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #2 trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Rev. Nguyễn Khắc Hy, SS)
10:00 a.m. Hội thảo cho các gia đình trẻ #2 trong Hội Trường Nhà Dòng (Deacon Tâm Trần, Boston)
10:30 a.m. Thánh Lễ dành cho Hội Thân Hữu Đồng Công tại Nhà Nguyện Tập Viện
10:30 a.m. Thánh Lễ dành cho Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
12:00 p.m. Thánh Lễ dành cho Thiếu Nhi Thánh Thể trong Đền Thánh Khiết Mẹ (tại Đồi Canvê nếu trời không mưa)
12:00 p.m. Hội thảo Thăng Tiến Gia Đình #3 trong Hội Trường Các Thánh TĐVN (Rev. Vũ Thế Toàn, SJ)
12:00 p.m. Youth Talk in CRM Auditorium (Lm. Nguyễn Hoài Chương, S.D.B.)
02:00 p.m.     Thánh Lễ và Họp Phong Trào Tông Đồ Fatima trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
02:00 p.m. Hội thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #3 trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Rev. Nguyễn Khắc Hy, SS)
02:00 p.m. Catholic Q&A (for HS & College Students) in CRM Auditorium (Rev. Timothy Trần Việt Thắng & Religious)
04:30 p.m. CUNG NGHINH THÁNH TƯỢNG MẸ FATIMA
06:00 p.m. Tổng Dợt Văn Nghệ trong Hội Trường Nhà Dòng
08:00p.m.  THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO BIỆT KÍNH KHIẾT TÂM MẸ tại Lễ Đài
Chủ Tế: Đức Cha CARL A. KEMME, Wichita, KS
10:00 p.m. Văn Nghệ và Xổ Số tại Lễ Đài
10:00 p.m. "Soul2Soul" by Christ’s Vieteen in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA)

SUNDAY, 8-5-2018:  CLOSING
07:00 a.m. THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO & NGHI THỨC BẾ MẠC NGÀY THÁNH MẪU
Chủ Tế & Giảng Thuyết: Đức Cha JOHN NOONAN, Orlando, FL

 

SCHEDULE OF THE 41th MARIAN DAYS CELEBRATION

WEDNESDAY, 8-1-2018:
10:00 a.m.                       Confession in the basement of the Immaculate Heart of Mary Shrine (IHMS).
02:00 p.m.                       Documentary Movie “A Bloody Habit” in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA).
04:00 p.m.                       Documentary Movie “The Canonization of 117 Vietnamese Martyrs” in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA).
08:30 p.m.                       Procession & Solemn Mass in honor of Saint Joseph at Our Lady Queen of Peace Garden.

THURSDAY, 8-2-2018:  OPENING
09:30 a.m.                       Confession in the basement of the Immaculate Heart of Mary Shrine (IHMS).
02:00 p.m.                       Documentary Movie “A Bloody Habit” in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA).
04:00 p.m.                       Documentary Movie “The Canonization of 117 Vietnamese Martyrs” in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA).
03:00 p.m.                       Divine Mercy Chaplets at the Main Platform.
07:00 p.m.                       Opening Ceremony of the 41th Marian Days Celebration. - Celebrant: Most Reverend Edward M. Rice
Pontifical Mass in honor of the Blessed Sacrament AT THE MAIN PLATFORM.
Eucharistic Procession and Benediction.
10:30 p.m.                       Memorial Mass at Our Lady Queen of Peace Garden praying for those whose names inscribed in the Garden.

FRIDAY, 8-3-2018:  ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
07:30a.m.           Divine Mercy Mass - Praying for the Sick at the Main Platform.
08:00a.m.           Cursillos Meeting in the CRM Auditorium.
09:30 a.m.          Sacrament of Reconciliation at the Main Platform.
10:00 a.m.    Workshop on Family Life Enrichment #1 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Vũ Thế Toàn, SJ).
10:00 a.m.    Workshop for Young Adults #1 in CRM Auditorium (Rev. Nguyễn Hoài Chương, S.D.B.)
10:30 a.m.    Praying & Honoring the Relics of the Vietnamese Martyrs in the IHMS.
10:00 a.m.    Youth Program by Christ’s Vieteen at Calvary Hills (‘till 3:00 p.m.)
12:00 p.m.    Workshop on Life & Faith Enrichment #1 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Nguyễn Khắc Hy, SS).
12:00 p.m.    Marian Workshop in CRM Auditorium (Rev. Trương Thịnh Đạt, CRM)
01:30 p.m.    Mass for the Catholic Motherhood Apostolate in the IHMS.
02:00 p.m.    Workshop on Family Life Enrichment #2 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Vũ Thế Toàn, SJ).
02:00 p.m.    A Talk to Priests & Religious in CRM Auditorium (Most Rev. Nguyễn Thái Thành, Orange, CA)
03:00 p.m.    Eucharistic Adoration - Praying for all pilgrims in the IHMS
03:00 p.m.          Divine Mercy Chaplets at Main Platform.
04:30 p.m.    Entertainment Rehearsal in the CRM Auditorium.
07:00 p.m.    Pontifical Mass in honor of 117 Vietnamese Martyrs at the Main platform.
Celebrant & Homilist: Most Reverend Nguyên Thái Thành, Orange, ca
09:00 p.m.    Marian Days Entertainment at the Main Platform.
10:00 p.m.    "Soul2Soul" by Christ’s Vieteen in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA)

SATURDAY, 8-4-2018:  REPARATION TO THE IMMACULATE HEART OF MARY
07:30 a.m.    Mass in honor of Our Lady of La Vang at the Main Platform - Praying for Priests & Religious Vocation.
07:30 a.m.    Mass and Meeting for CRM Consecrated Family in the CRM Auditorium.
09:00 a.m.    Mass for Legio Mariae in the IHMS.
09:30 a.m.          Sacrament of Reconciliation at the Main Platform.
10:00 a.m.    Workshop on Life & Faith Enrichment #2 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Nguyễn Khắc Hy, SS).
10:00 a.m.    Workshop for Young Adults in CRM Auditorium (Deacon Tâm Trần, Boston)
10:30 a.m.    Mass for former CRM members in the CRM’s Novitiate Chapel.
10:30 a.m.    Mass for Reparation Society of Immaculate Heart of Mary in the IHMS.
12:00 p.m.    Mass for the Eucharistic Youth Movement in the IHMS. (It’ll be at Calvary Hills if the weather permits)
12:00 p.m.    Workshop on Family Life Enrichment #3 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Vũ Thế Toàn, SJ).
12:00 p.m.    Youth Talk in CRM Auditorium (Rev. Nguyễn Hoài Chương, S.D.B.)
02:00 p.m.    Mass & Meeting for Our Lady of Fatima Apostolate in the IHMS.
02:00 p.m.    Workshop on Life & Faith Enrichment #3 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Nguyễn Khắc Hy, SS).
02:00 p.m.    Catholic Q&A (for HS & College Students) in CRM Auditorium (Rev. Timothy Trần Việt Thắng & Religious)
04:30 p.m.    Solemn Procession in honor of Our Lady of Fatima. –
06:00 p.m.    Entertainment Rehearsal in the CRM Auditorium.
08:00p.m.     Pontifical Mass in honor of the Immaculate Heart of Mary at the Main platform.
Celebrant: Most Reverend Carl A. Kemme, Wichita, KS
10:00 p.m.    Entertainment and Marian Days Sweepstakes at the Main Platform.
10:00 p.m.    "Soul2Soul" by Christ’s Vieteen in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA)

SUNDAY, 8-5-2018:  CLOSING
07:00 a.m.    PONTIFICAL Mass & MARIAN DAYS CLOSING CEREMONY.Announcement of the 2018 Marian Days at the Main Platform. - Celebrant & Homilist: Most Reverend John Noonan, Orlando, FL.

nhớ về quê hương tổ quốc những ngày tháng qua...

việt nam, quê hương tôi nằm dưới chân mẹ, chạy đến với Mẹ,

xin Đức Mẹ ra tay cứu chữa...

trời về đêm, qủy dữ hoành hành, con vẫn gan lì đứng dưới chân mẹ,

thánh giá đi liền với đau khổ, đổ máu mà các thánh tử đạo việt nam đã đổ trên giang sơn Việt nam, để gieo hạt giống đức tin.

việt nam linh thiêng, hùng hồn, trường tồn ...

bầu trời thanh xanh, chờ đón các con của mẹ về...

 

  July 25, 2018