NGÀY THÁNH MẪU 2018

Hình ảnh NTM 2019

29-7-2019

*hình của Hoang Phuong Nguyen... 28-7-2019

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19

21

sơn phết lại kiệu Đức Mẹ Langvang

 

ĐỊA ĐIỂM NGÀY THÁNH MẪU

1900 Grand Avenue

Carthage, MO 64836

 

MỌI LIÊN LẠC VỚI BAN TỔ CHỨC

Đt. 417-358-7787

website: dongcong.us

hoặc dongcong.net

điện thư ngaythanhmau@gmail.com

hoặc

vanphong@yahoo.com

*các mẫu đơn hãy vào dongcong.us để load xuống

*các sinh hoạt của ngày thánh mẫu, chương trình

*mời vào trang nhà dongcong.us.

 

CHƯƠNG TRÌNH
NGÀY THÁNH MẪU LẦN THỨ 41

 SCHEDULE OF THE 41th MARIAN DAYS CELEBRATION

THỨ TƯ, 8-1-2018:
10:00 a.m.                Bí Tích Hòa Giải trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
02:00 p.m.                Phim “ÁO DÒNG ĐẪM MÁU” trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (VMA)
04:00 p.m.                Phim “Tài Liệu Phong Thánh 117 CTTĐVN”  trong Hội Trường Các Thánh TĐVN (VMA)
08:30 p.m.                Kiệu & Thánh Lễ Biệt Kính Thánh Cả Giuse tại Công Trường Nữ Vương Hòa Bình

THỨ NĂM, 8-2-2018:  KHAI MẠC
09:30 a.m.                Bí Tích Hòa Giải trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
02:00 p.m.                Phim “ÁO DÒNG ĐẪM MÁU” trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (VMA)
04:00 p.m.                Phim “Tài Liệu Phong Thánh 117 CTTĐVN”  trong Hội Trường Các Thánh TĐVN (VMA)
03:00 p.m.                Giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Lễ Đài
07:00 p.m.                NGHI THỨC KHAI MẠC NGÀY THÁNH MẪU – Đc. EDWARD M. RICE, Springfield, MO.
THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO BIỆT KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
KIỆU THÁNH THỂ            
10:30 p.m.                Thánh Lễ Cầu Hồn cho những người được khắc tên trong vườn cầu nguyện.

THỨ SÁU, 8-3-2018:  TÔN THỜ THÁNH THỂ
07:30a.m.       Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, cầu cho các bệnh nhân tại Lễ Đài
08:00a.m.  Họp Phong Trào Cursillos trong Hội Trường Nhà Dòng
09:30 a.m. Bí Tích Hòa Giải tại Lễ Đài
10:00 a.m. Hội thảo Thăng Tiến Gia Đình #1 trong Hội Trường Các Thánh TĐVN (Rev. Vũ Thế Toàn, SJ)
10:00 a.m. Hội thảo cho các gia đình trẻ #1 trong Hội Trường Nhà Dòng (Lm. Nguyễn Hoài Chương, S.D.B.)
10:30 a.m. Giờ Tôn Vinh & Kính Viếng Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo VN trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
10:00 a.m.     Youth Program and Children Program at Calvary Hills (‘till 3:00 p.m.)
12:00 p.m. Hội thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #1 trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Rev. Nguyễn Khắc Hy, SS)
12:00 p.m. Hội thảo Đức Mẹ #2 trong Hội Trường Nhà Dòng (Rev. Trương Thịnh Đạt, CRM)
01:30 p.m. Thánh Lễ dành cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
02:00 p.m. Hội thảo Thăng Tiến Gia Đình #2 trong Hội Trường Các Thánh TĐVN (Rev. Vũ Thế Toàn, SJ)
02:00 p.m. Buổi nói chuyện với các Linh Mục và Tu Sĩ trong Hội Trường Nhà Dòng (Đc. Nguyễn Thái Thành, Orange, CA)
03:00 p.m. Chầu Thánh Thể trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
03:00 p.m.     Giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Lễ Đài
04:30 p.m. Tổng Dợt văn nghệ trong Hội Trường Nhà Dòng
07:00 p.m. THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO TÔN KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM  tại Lễ Đài
Chủ tế & Giảng thuyết: Đức Cha NGUYỄN THÁI THÀNH, Orange, CA
09:00 p.m. Chương trình Văn Nghệ tại Khán Đài
10:00 p.m. "Soul2Soul" by Christ’s Vieteen in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA)

SATURDAY, 8-4-2018:  REPARATION TO THE IMMACULATE HEART OF MARY
07:30 a.m. Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Lavang tại Lễ Đài – cầu cho ơn gọi Linh mục & Tu sĩ
07:30 a.m. Thánh Lễ và Họp Gia Đình Tận Hiến trong Hội Trường Nhà Dòng
09:00 a.m. Thánh Lễ dành cho Hội Legio Mariae trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
09:30 a.m.     Bí Tích Hòa Giải tại Lễ Đài
10:00 a.m. Hội thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #2 trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Rev. Nguyễn Khắc Hy, SS)
10:00 a.m. Hội thảo cho các gia đình trẻ #2 trong Hội Trường Nhà Dòng (Deacon Tâm Trần, Boston)
10:30 a.m. Thánh Lễ dành cho Hội Thân Hữu Đồng Công tại Nhà Nguyện Tập Viện
10:30 a.m. Thánh Lễ dành cho Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
12:00 p.m. Thánh Lễ dành cho Thiếu Nhi Thánh Thể trong Đền Thánh Khiết Mẹ (tại Đồi Canvê nếu trời không mưa)
12:00 p.m. Hội thảo Thăng Tiến Gia Đình #3 trong Hội Trường Các Thánh TĐVN (Rev. Vũ Thế Toàn, SJ)
12:00 p.m. Youth Talk in CRM Auditorium (Lm. Nguyễn Hoài Chương, S.D.B.)
02:00 p.m.     Thánh Lễ và Họp Phong Trào Tông Đồ Fatima trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
02:00 p.m. Hội thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #3 trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Rev. Nguyễn Khắc Hy, SS)
02:00 p.m. Catholic Q&A (for HS & College Students) in CRM Auditorium (Rev. Timothy Trần Việt Thắng & Religious)
04:30 p.m. CUNG NGHINH THÁNH TƯỢNG MẸ FATIMA
06:00 p.m. Tổng Dợt Văn Nghệ trong Hội Trường Nhà Dòng
08:00p.m.  THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO BIỆT KÍNH KHIẾT TÂM MẸ tại Lễ Đài
Chủ Tế: Đức Cha CARL A. KEMME, Wichita, KS
10:00 p.m. Văn Nghệ và Xổ Số tại Lễ Đài
10:00 p.m. "Soul2Soul" by Christ’s Vieteen in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA)

SUNDAY, 8-5-2018:  CLOSING
07:00 a.m. THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO & NGHI THỨC BẾ MẠC NGÀY THÁNH MẪU
Chủ Tế & Giảng Thuyết: Đức Cha JOHN NOONAN, Orlando, FL

 

SCHEDULE OF THE 41th MARIAN DAYS CELEBRATION

WEDNESDAY, 8-1-2018:
10:00 a.m.                       Confession in the basement of the Immaculate Heart of Mary Shrine (IHMS).
02:00 p.m.                       Documentary Movie “A Bloody Habit” in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA).
04:00 p.m.                       Documentary Movie “The Canonization of 117 Vietnamese Martyrs” in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA).
08:30 p.m.                       Procession & Solemn Mass in honor of Saint Joseph at Our Lady Queen of Peace Garden.

THURSDAY, 8-2-2018:  OPENING
09:30 a.m.                       Confession in the basement of the Immaculate Heart of Mary Shrine (IHMS).
02:00 p.m.                       Documentary Movie “A Bloody Habit” in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA).
04:00 p.m.                       Documentary Movie “The Canonization of 117 Vietnamese Martyrs” in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA).
03:00 p.m.                       Divine Mercy Chaplets at the Main Platform.
07:00 p.m.                       Opening Ceremony of the 41th Marian Days Celebration. - Celebrant: Most Reverend Edward M. Rice
Pontifical Mass in honor of the Blessed Sacrament AT THE MAIN PLATFORM.
Eucharistic Procession and Benediction.
10:30 p.m.                       Memorial Mass at Our Lady Queen of Peace Garden praying for those whose names inscribed in the Garden.

FRIDAY, 8-3-2018:  ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
07:30a.m.           Divine Mercy Mass - Praying for the Sick at the Main Platform.
08:00a.m.           Cursillos Meeting in the CRM Auditorium.
09:30 a.m.          Sacrament of Reconciliation at the Main Platform.
10:00 a.m.    Workshop on Family Life Enrichment #1 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Vũ Thế Toàn, SJ).
10:00 a.m.    Workshop for Young Adults #1 in CRM Auditorium (Rev. Nguyễn Hoài Chương, S.D.B.)
10:30 a.m.    Praying & Honoring the Relics of the Vietnamese Martyrs in the IHMS.
10:00 a.m.    Youth Program by Christ’s Vieteen at Calvary Hills (‘till 3:00 p.m.)
12:00 p.m.    Workshop on Life & Faith Enrichment #1 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Nguyễn Khắc Hy, SS).
12:00 p.m.    Marian Workshop in CRM Auditorium (Rev. Trương Thịnh Đạt, CRM)
01:30 p.m.    Mass for the Catholic Motherhood Apostolate in the IHMS.
02:00 p.m.    Workshop on Family Life Enrichment #2 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Vũ Thế Toàn, SJ).
02:00 p.m.    A Talk to Priests & Religious in CRM Auditorium (Most Rev. Nguyễn Thái Thành, Orange, CA)
03:00 p.m.    Eucharistic Adoration - Praying for all pilgrims in the IHMS
03:00 p.m.          Divine Mercy Chaplets at Main Platform.
04:30 p.m.    Entertainment Rehearsal in the CRM Auditorium.
07:00 p.m.    Pontifical Mass in honor of 117 Vietnamese Martyrs at the Main platform.
Celebrant & Homilist: Most Reverend Nguyên Thái Thành, Orange, ca
09:00 p.m.    Marian Days Entertainment at the Main Platform.
10:00 p.m.    "Soul2Soul" by Christ’s Vieteen in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA)

SATURDAY, 8-4-2018:  REPARATION TO THE IMMACULATE HEART OF MARY
07:30 a.m.    Mass in honor of Our Lady of La Vang at the Main Platform - Praying for Priests & Religious Vocation.
07:30 a.m.    Mass and Meeting for CRM Consecrated Family in the CRM Auditorium.
09:00 a.m.    Mass for Legio Mariae in the IHMS.
09:30 a.m.          Sacrament of Reconciliation at the Main Platform.
10:00 a.m.    Workshop on Life & Faith Enrichment #2 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Nguyễn Khắc Hy, SS).
10:00 a.m.    Workshop for Young Adults in CRM Auditorium (Deacon Tâm Trần, Boston)
10:30 a.m.    Mass for former CRM members in the CRM’s Novitiate Chapel.
10:30 a.m.    Mass for Reparation Society of Immaculate Heart of Mary in the IHMS.
12:00 p.m.    Mass for the Eucharistic Youth Movement in the IHMS. (It’ll be at Calvary Hills if the weather permits)
12:00 p.m.    Workshop on Family Life Enrichment #3 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Vũ Thế Toàn, SJ).
12:00 p.m.    Youth Talk in CRM Auditorium (Rev. Nguyễn Hoài Chương, S.D.B.)
02:00 p.m.    Mass & Meeting for Our Lady of Fatima Apostolate in the IHMS.
02:00 p.m.    Workshop on Life & Faith Enrichment #3 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Nguyễn Khắc Hy, SS).
02:00 p.m.    Catholic Q&A (for HS & College Students) in CRM Auditorium (Rev. Timothy Trần Việt Thắng & Religious)
04:30 p.m.    Solemn Procession in honor of Our Lady of Fatima. –
06:00 p.m.    Entertainment Rehearsal in the CRM Auditorium.
08:00p.m.     Pontifical Mass in honor of the Immaculate Heart of Mary at the Main platform.
Celebrant: Most Reverend Carl A. Kemme, Wichita, KS
10:00 p.m.    Entertainment and Marian Days Sweepstakes at the Main Platform.
10:00 p.m.    "Soul2Soul" by Christ’s Vieteen in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA)

SUNDAY, 8-5-2018:  CLOSING
07:00 a.m.    PONTIFICAL Mass & MARIAN DAYS CLOSING CEREMONY.Announcement of the 2018 Marian Days at the Main Platform. - Celebrant & Homilist: Most Reverend John Noonan, Orlando, FL.

  July 28, 2019