NGÀY THÁNH MẪU 2019

MỤC LỤC HÌNH ẢNH NGÀY THÁNH MẪU 2019:

+++

-Lễ Chúa nhật Bế Mạc NTM

-Thánh Lễ Bệnh Nhân

-Cung nghinh Thánh Tượng Fatima

-Kiệu Thánh Thể Chúa Giêsu

-Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Lavang

-Thánh Lễ Đại trào kính Trái Tim Đức Mẹ

-Thánh Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

-Thánh Lễ Kính Thánh Giuse

-Thánh Lễ Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam

-Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu

-Sinh hoạt Ngày Khai Mạc ngày Thánh Mẫu

-Sinh hoạt Ngày thứ Sáu

 

Mẹ tị nạn đang chờ con cái mẹ ... khắp bốn phương..

 

ĐỊA ĐIỂM NGÀY THÁNH MẪU

1900 Grand Avenue

Carthage, MO 64836

MỌI LIÊN LẠC VỚI BAN TỔ CHỨC

Đt. 417-358-7787

website: dongcong.us

hoặc dongcong.net

điện thư ngaythanhmau@gmail.com

hoặc

vanphong@yahoo.com

*các mẫu đơn hãy vào dongcong.us để load xuống

*các sinh hoạt của ngày thánh mẫu, chương trình

*mời vào trang nhà dongcong.us.

 

CHƯƠNG TRÌNH
NGÀY THÁNH MẪU LẦN THỨ 41

 SCHEDULE OF THE 41th MARIAN DAYS CELEBRATION

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THÁNH MẪU XLII

THỨ TƯ, 31-7-2019:

10:00 a.m. – 5:30 p.m.       Bí Tích Hòa Giải trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

02:00 p.m.                Phim “Pope Franncis A MAN OF HIS WORD” trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
04:00 p.m.                Phim “Pope Franncis A MAN OF HIS WORD” trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
08:30 p.m.                Kiệu & Thánh Lễ Biệt Kính Thánh Cả Giuse tại Công Trường Nữ Vương Hòa Bình

THỨ NĂM, 1-8-2019:  KHAI MẠC

10:00 a.m. – 5:30 p.m.       Bí Tích Hòa Giải dưới hầm Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
02:00 p.m.                Phim “Pope Franncis A MAN OF HIS WORD” trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
04:00 p.m.                Phim “Pope Franncis A MAN OF HIS WORD” trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
03:00 p.m.                Giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Lễ Đài
07:00 p.m.                NGHI THỨC KHAI MẠC NGÀY THÁNH MẪU (Lễ Đài)
THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO BIỆT KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
KIỆU THÁNH THỂ
Chủ Tế: ĐC. Edward M. Rice; Giảng thuyết: Đ.Ô Gioan Baotixita Phạm Mạnh Cương Rôma
10:00 p.m.                Chầu Đền Tạ Thánh Thể tại Đền Thánh (tới 6 giờ sáng Thứ Sáu)
10:30 p.m.                Thánh Lễ Cầu Hồn cho những người được khắc tên trong vườn cầu nguyện. (Công Trường)

THỨ SÁU, 2-8-2019:  TÔN THỜ THÁNH THỂ

07:30a.m.       Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, cầu cho các bệnh nhân tại Lễ Đài
08:00a.m.  Họp Phong Trào Cursillos trong Hội Trường Mẹ Lên Trời
09:30 a.m. – 6:30 p.m.       Bí Tích Hòa Giải tại Khu Vực Lễ Đài
09:30 a.m. Chầu Thánh Thánh Thể - Cầu cho Giáo Hội Hoàn Vũ trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
10:00 a.m. Hội thảo về gia đình trong Hội Trường Mẹ Lên Trời (Lm. Trần Hữu Thảo, CRM)
10:00 a.m. Hội thảo Thăng Tiến Gia Đình #1 trong Hội Trường Các Thánh TĐVN (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
10:00 a.m.     Marian Days Youth 2019 & Children Program tại Đồi Canvê (tới 3:00 p.m.)
10:45 a.m. Chầu Thánh Thánh Thể - Cầu cho Linh Mục, Tu Sĩ trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
12:00 p.m. Hội thảo Mục Vụ Gia Đình #1 trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo VN (Lm. Phạm Quang Hồng)
12:00 p.m. Hội thảo Mục Vụ Giới Trẻ trong Hội Trường Mẹ Lên Trời (Lm. Đặng Minh Trân, CRM)
12:00 p.m. Chầu Thánh Thánh Thể - Cầu cho Các Gia Đình trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
01:30 p.m. Thánh Lễ dành cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
02:00 p.m. Hội thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #1 trong Hội Trường Các Thánh TĐVN (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS)
02:00 p.m. Hội Thảo Linh Mục và Tu Sĩ trong Hội Trường Mẹ Lên Trời (Đc. Nguyễn Thế Phương, Canada)
03:00 p.m.     Giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại Lễ Đài
03:00 p.m. Chầu Thánh Thể - Cầu cho quý khách hành hương trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

04:30 p.m. Tổng Dợt văn nghệ trong Hội Trường Mẹ Lên Trời.
07:00 p.m. THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO TÔN KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM  tại Lễ Đài
Chủ tế & Giảng thuyết: ĐC. Joseph Phương, CANADA
09:00 p.m. Chương trình Văn Nghệ tại Lễ Đài
10:00 p.m. "Soul2Soul" - Praise & Worship with Eucharistic Adoration tại Hội Trường CTTĐVN
10:00 p.m. Chầu Đền Tạ Thánh Thể trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ tới 6 giờ sáng Thứ Bảy.

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THÁNH MẪU XLII (tiếp)

SATURDAY, 3-8-2019:  REPARATION TO THE IMMACULATE HEART OF MARY

07:30 a.m. Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Lavang tại Lễ Đài – cầu cho Linh mục, Tu sĩ  & ơn gọi tu trì
07:30 a.m. Thánh Lễ và Họp Gia Đình Tận Hiến trong Hội Trường Mẹ Lên Trời.
09:00 a.m. Thánh Lễ dành cho Hội Legio Mariae trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
09:30 a.m. – 04:30 p.m.     Bí Tích Hòa Giải tại khu vực Lễ Đài
10:00 a.m.     Marian Days Youth 2019 (tới 12:00p.m.) & Children Program (tới 3:00 p.m.) tại Đồi Canvê.
10:00 a.m. Hội thảo “Discovering Divine Mercy” trong Hội Trường Mẹ Lên Trời (Sister M. Donata Farbaniec, OLM & Sister M. Gaudia Skass, OLM)
10:00 a.m. Hội thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin #2 trong Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS)
10:30 a.m. Thánh Lễ dành cho Hội Thân Hữu Đồng Công tại Nhà Nguyện Tập Viện (lầu hai Nhà Tỉnh Dòng)
10:30 a.m. Thánh Lễ dành cho Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
12:00 p.m. Thánh Lễ dành cho Thiếu Nhi Thánh Thể trong Đền Thánh Khiết Mẹ (bên Đồi Canvê nếu trời không mưa)
12:00 p.m. Hội thảo về Đức Mẹ trong Hội Trường Mẹ Lên Trời (Lm. Vũ Minh Nhiên, CRM)
12:00 p.m. Hội thảo Thăng Tiến Gia Đình #2 trong Hội Trường Các Thánh TĐVN (Lm. Vũ Thế Toàn, SJ)
02:00 p.m. Hội thảo Mục vụ Gia Đình #2 trong Hội Trường CTTĐVN (Lm. Phạm Quang Hồng)
02:00 p.m.     Thánh Lễ và Họp Phong Trào Tông Đồ Fatima trong Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
02:00 p.m. Power of Love (English Session for Teens and Young Adults) in Assumption Auditorium (Sr. Catherine Cát Lê, LHC & fellow Religious)
04:30 p.m. CUNG NGHINH THÁNH TƯỢNG MẸ FATIMA
06:00 p.m. Tổng Dợt Văn Nghệ trong Hội Trường Mẹ Lên Trời.
08:00p.m.  THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO BIỆT KÍNH KHIẾT TÂM MẸ tại Lễ Đài
Chủ Tế: ĐC. Felipe Estévez, FL; Giảng thuyết: Lm. Nguyễn Khắc Hy, P.S.S.
10:00 p.m. Văn Nghệ và Xổ Số tại Lễ Đài
10:00 p.m. "Soul2Soul" - Praise & Worship with Eucharistic Adoration tại Hội Trường CTTĐVN

SUNDAY, 8-4-2019:  CLOSING

07:00 a.m. THÁNH LỄ ĐẠI TRÀO & NGHI THỨC BẾ MẠC NGÀY THÁNH MẪU 2019
Chủ Tế & Giảng Thuyết:

 

SCHEDULE OF THE 42nd MARIAN DAYS CELEBRATION


WEDNESDAY, 7-31-2019:


10:00 a.m. – 5:30 p.m.    Sacrament of Reconciliation in the basement of the Immaculate Heart of Mary Shrine (IHMS).
02:00 p.m.                       Movie “Pope Franncis A MAN OF HIS WORD ” in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA).
04:00 p.m.                       Movie “Pope Franncis A MAN OF HIS WORD” in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA).
08:30 p.m.                       Procession & Solemn Mass in honor of Saint Joseph at Our Lady Queen of Peace Garden.

 

THURSDAY, 8-1-2019:  OPENING
10:00 a.m. – 5:30 p.m.    Sacrament of Reconciliation in the basement of the Immaculate Heart of Mary Shrine (IHMS).
02:00 p.m.                       Movie “Pope Franncis A MAN OF HIS WORD” in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA).
04:00 p.m.                       Movie “Pope Franncis A MAN OF HIS WORD” in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA).
03:00 p.m.                       Divine Mercy Chaplets at the Main Platform.
07:00 p.m.                       Opening Ceremony of the 42nd Marian Days Celebration. - Celebrant: Bishop Edward M. Rice, MO.

Homilist: Msgr. John B. Phạm Mạnh Cương, Rome .

Pontifical Mass in honor of the Blessed Sacrament AT THE MAIN PLATFORM.

Eucharistic Procession and Benediction.

10:00 p.m. - 6:00 a.m.     Reparation to the Blessed Sacrament in the IHMS.
10:30 p.m.  Memorial Mass at Our Lady Queen of Peace Garden praying for those whose names are inscribed in the Garden.


FRIDAY, 8-2-2019:  ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
07:30a.m.           Divine Mercy Mass - Praying for the Sick at the Main Platform.
08:00a.m.           Cursillos Meeting in the Assumption Auditorium.
09:30 a.m. – 06:30 p.m.  Sacrament of Reconciliation at the Main Platform.
09:30 a.m.    Eucharistic Adoration - Praying for the Universal Church in the IHMS.
10:00 a.m.    Workshop for Family in the Assumption Auditorium (Rev. Trần Hữu Thảo, CRM)
10:00 a.m.    Workshop on Family Life Enrichment #1 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Vũ Thế Toàn, SJ).
10:00 a.m.    Marian Days Youth 2019 & Children Program at Calvary Hills (‘till 3:00 p.m.)
10:45 a.m.    Eucharistic Adoration – Praying for priesthood and religious life in the IHMS.
12:00 p.m.    Workshop on Family Pastoral #1 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Phạm Quang Hồng).
12:00 p.m.    Workshop on Pastoral for Young People in Assumption Auditorium (Rev. Đặng Minh Trân, CRM)
12:00 a.m.    Eucharistic Adoration – Praying for families in the IHMS.
01:30 p.m.    Mass for the Catholic Motherhood Apostolate in the IHMS.
02:00 p.m.    Workshop on Life & Faith Enrichment #1 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Nguyễn Khắc Hy, PSS).
02:00 p.m.    Workshop for Priests and Religious in Assumption Auditorium (Most Rev. Nguyễn Thế Phương, Canada)
03:00 p.m.          Divine Mercy Chaplets at Main Platform.
03:00 p.m.    Eucharistic Adoration - Praying for all pilgrims in the IHMS
04:30 p.m.    Entertainment Rehearsal in the Assumption Auditorium.
07:00 p.m.    Pontifical Mass in honor of 117 Vietnamese Martyrs at the Main platform.
Celebrant & Homilist:  Bishop Joseph Phương ThẾ NguyỄn, Canada
09:00 p.m.    Marian Days Entertainment at the Main Platform.
10:00 p.m.    "Soul2Soul" - Praise & Worship with Eucharistic Adoration in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA)
10:00 p.m.    Reparation to the Blessed Sacrament in the IHMS

SATURDAY, 8-3-2019:  REPARATION TO THE IMMACULATE HEART OF MARY
07:30 a.m.    Mass in honor of Our Lady of La Vang at the Main Platform - Praying for Priests & Religious Vocation.
07:30 a.m.    Mass and Meeting for CRM Consecrated Family in the CRM Auditorium.
09:00 a.m.    Mass for Legio Mariae in the IHMS.
09:30 a.m. – 4:30 p.m.    Sacrament of Reconciliation at the Main Platform.
10:00 a.m.    Marian Days Youth 2019 (10:00a.m. - 12:00p.m.) & Children Program at Calvary Hills (10:00a.m. - 3:00 p.m.)
10:00 a.m.    Workshop in English “Discovering Divine Mercy” in Assumption Auditorium (Sister M. Donata Farbaniec, OLM & Sister M. Gaudia Skass, OLM)
10:00 a.m.    Workshop on Life & Faith Enrichment #2 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Nguyễn Khắc Hy, SS).
10:30 a.m.    Mass for former CRM members in the CRM’s Novitiate Chapel. (Second Floor Assumption Hall).
10:30 a.m.    Mass for Reparation Society of Immaculate Heart of Mary in the IHMS.
12:00 p.m.    Mass for the Eucharistic Youth Movement in the IHMS. (It’ll be at Calvary Hills if the weather permits)
12:00 p.m.    Marian Workshop in Assumption Auditorium (Rev. Vũ Minh Nhiên, CRM)
12:00 p.m.    Workshop on Family Life Enrichment #2 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Vũ Thế Toàn, SJ).
02:00 p.m.    Workshop on Family Pastoral #2 in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA) (Rev. Phạm Quang Hồng).
02:00 p.m.    Mass & Meeting for Our Lady of Fatima Apostolate in the IHMS.
02:00 p.m.    Power of Love (English Session for Teens and Young Adults) in Assumption Auditorium (Sr. Catherine Cát Lê, LHC & fellow Religious)
04:30 p.m.    Solemn Procession in honor of Our Lady of Fatima.  Presider: Bishop Felipe Estévez, FL
06:00 p.m.    Entertainment Rehearsal in the Assumption Auditorium.
08:00p.m.     Pontifical Mass in honor of the Immaculate Heart of Mary at the Main platform.
Celebrant: Bishop Felipe Estévez, FL; Homilist: Rev. NguyỄn KhẮc Hy, P.S.S.
10:00 p.m.    Entertainment and Marian Days Sweepstakes at the Main Platform.
10:00 p.m.    "Soul2Soul" – Praise & Worship with Eucharistic Adoration in the Vietnamese Martyrs Auditorium (VMA)

SUNDAY, 8-4-2019:  CLOSING
07:00 a.m.    PONTIFICAL Mass & MARIAN DAYS CLOSING CEREMONY. Announcement of the 2020 Marian Days at the Main Platform. - Celebrant & Homilist: Bishop Joseph Nguyễn Thái Thành, CA

 

  August 13, 2019