SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
TU SĨ GIAON MARIA BÙI CHU TRÀNG, CRM

1933-2018

++++

 

- Sinh ngày: 07/09/1933, tại Trung Lao, Trực Ninh, Nam Định

- Rửa tội: 09/09/1933

- Nhập Dòng: 10/01/1950, tại Trung Lao.

- Khấn Dòng: 25/03/1956, tại Thủ Đức.

- Qua đời lúc 8 giờ 30, ngày 02 tháng 05 năm 2018, tại Thủ Đức.

- Hưởng thọ 85 tuổi.

- Nghi thức nhập quan lúc 14g30 ngày 02 tháng 05 năm 2018, tại Thủ Đức.

- Thánh lễ An táng cử hành lúc 5 giờ 30 ngày 04 tháng 05 năm 2018, tại Thủ Đức.

------------------------------------

R.I.P

Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xin báo tin

Tu sĩ  Gioan Maria BÙI CHU TRANG, CRM

Đã được Chúa gọi về lúc 8g30'

ngày 02 tháng 5 năm 2018

tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Thủ Đức

Xin cầu nguyện cho linh hồn Gioan Maria

Thánh lễ An táng được cử hành lúc

5g30, ngày 04 tháng 5 năm 2018
tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc– Thủ Đức
Số 521 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú,

 Q. Thủ Đức, Tp. HCM

 

 

 

May 2, 2018