dongcong.net
 
 


KÍNH BÁO

XIN CẦU NGUYỆN

Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Hoa Kỳ mới nhận được tin:

CHA CỐ GIUSE

TRƯƠNG CAO KỶ, P.S.S.

THUỘC TU HỘI XUÂN BÍCH

HƯU TẠI DƯỠNG ĐƯỜNG MATE DEI

TỈNH DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC - HOA KỲ

ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ CHÚA NHẬT 30 THÁNG 12 NĂM 2018

TẠI MERCY HOSPITAL, JOPLIN, MISSOURI

HƯỞNG THỌ 89 TUỔI.

TOÀN THỂ TỈNH DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC HOA KỲ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG

TOÀN THỂ TU HỘI XUÂN BÍCH, THÂN NHÂN VÀ BẠN BÈ.

xin thông báo cùng quí Đức Hồng Y, Quí Đức Cha, quí Đức Ông, quí Cha, quí Tu sĩ nam nữ, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu gần xa, cùng toàn thể Dân Chúa,
và xin Cầu Nguyện cho :

CHA CỐ GIUSE
TRƯƠNG CAO KỶ, P.S.S
Qua đời ngày 30 tháng 12 năm 2018 tại Joplin, Missouri, USA
Hưởng thọ 89 tuổi.
 

chương trình tang lễ

 

Vì Danh Chúa Nhân Từ
Xin cho Linh Hồn Thầy Cả Giuse
Được Nghỉ Yên Muôn Đời

 

 Vì danh Chúa nhân từ xin Chúa cho Linh Hồn Thầy Cả Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)