dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thánh Thể
 
     
<<<    

1. Con Qùi Tôn Thờ
Thiên Phụng 

ÐK.  Con quì tôn thờ, tôn thờ Thiên Chúa ngự qua Bánh nhiệm mầu.  Ngôi Lời vẫn chờ, vẫn chờ con đến và yêu mến tin thờ. 

1. Chúa là nguồn mạch ủi an thế trần.  Hiến thân mình mà nuôi dưỡng thế nhân.  Con ước mong được Chúa khứng đoái thương.  Con mến tin một Cha đến muôn đời.

2. Chúa xuống trần vì tình thương quá vời.  Chúa dâng mình để hiến tế Chúa Cha.  Con cám suy tình Chúa quá trí khôn.  Con hiến dâng tình yêu Chúa trọn đời.

3. Chúa nhân từ và Ngài tha thứ tội.  Chúa thương người ngày đêm mến Chúa luôn.  Ban phát muôn hồng ân cho bao người.  Ðưa dẫn nhân loại đi tới Quê trời.

4.Chúa uy quyền và hằng luôn thống trị.  Các Thiên thần ngày đêm hát chúc khen.  Bao Thánh nhân mừng hát:  "Thánh!  Thánh thay".  Danh Chúa luôn hiển vinh đến muôn đời. 

2.  Lạy Chúa Nhân Từ
Hương Trinh 

1. Lạy Chúa nhân từ.  Chúa đã vì yêu chúng con không bờ.  Bỏ quên chính thân mình.  Sống đời hèn khó vui chịu miệt khinh.

2. Lạy Chúa nhân từ.  Chúa đã vì yêu chúng con không bờ.  Hằng lân tuất nhẫn nhục.  Trước cảnh bạc nghĩa đau thương tàn nhuốc.

3. Lạy Chúa nhân từ.  Chúa đã vì yêu chúng con không bờ.  Tha thứ hết lỗi lầm.  Ban nguồn ơn thánh sức thiêng bình an.

ÐK.  Chúa đã dạy chúng con thương yêu nhau.  Như Chúa đã tận tình yêu chúng con.  Lạy Chúa giờ đây chúng con xin dâng cả trái tim thơ nồng.  Yêu Chúa và thương mến nhau.  Nhất tâm nguyện an ủi Chúa luôn. 

3.  Dọn Rước Lễ
A. Cửu

1.Ôi lạy Chúa linh hồn con khát khao.  Trông mong sao luôn được ở gần Chúa.  Như nai khát mỏi mong đợi nước nguồn.  Hồn con mong chờ đợi Chúa yêu đương.

2. Ôi lạy Chúa linh hồn con khát khao.  Như dân xưa những mỏi mong đợi Chúa.  Xin hãy đến để mang ơn cứu đời.  Hồn con mong chờ hạnh phúc tuyệt vời.

3.Ôi lạy Chúa linh hồn con đớn đau. Bao khô khan xa lạc trong tội lỗi. Tuy không đáng Chúa đến thăm viếng nhà. Giờ đây hy vọng lòng Chúa thứ tha. 

ÐK.  Xin Chúa hãy đến viếng thăm hồn con.  Tim con mong mỏi Chúa nhân hiền ngự đến.  Xin ban ơn phúc chứa chan hồn con. Cho con tin, mến, cậy trông Người vững bền. 

4.  Ôi Thần Linh Chúa
Vinh Hạnh 

ÐK.  Ôi Thần Linh Chúa êm dịu khôn xiết. Chúa muốn yêu thương con cái nơi trần gian. Ban Bánh thơm ngon, ban Bánh Thiên Thần. Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu. 

1. Chúa nuôi đoàn con.  Này đây Bánh miến no lòng.  Chúa cho đoàn con luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa Cứu Tinh muôn người.  Tung hô Vua Trời, tổ phụ Ích-Diên.

2. Nhớ trong rừng xưa.  Ðoàn người Hy-bá trở về. Uống ăn thỏa thuê, man-na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời.  Tung hô muôn đời, lòng Chúa khoan dung.

5.  Sức Sống
Duy Tân 

ÐK. Cùng hiệp nhau chúng con thờ lạy Chúa. Ðã ban Mình cực Thánh hiến thân nuôi người ta. Cùng cầu xin Máu Thịt truyền sức sống, ủi an người nguy khốn. Dắt đưa con trên đường. 

1. Như nai kia uống nước suối trong. Như hy vọng chứa đầy trong lòng. Bên Bàn Tiệc Thánh Máu Thịt Cha. Suối hoan lạc sức sống chan hoà.

2. Thờ lạy Cha trong ánh đức tin.  Giác quan này bất lực muôn nghìn. Tai còn vang tiếng Chúa cực nhân.  Chúa ở lại cứu giúp nhân trần.

3. Kỷ niệm xưa Chúa chết hy sinh.  Cứu nhân loại khỏi cực khổ hình. Cho lòng con thêm mến cậy tin.  Xuống sức mạnh chiến đấu vững bền.

6.  Chúa Gọi
Võ Thanh & Thiên Phước 

1. Hỡi linh hồn lắng nghe lời Chúa.  Tâm tình Cha ngày đêm chan chứa.  Luôn thiết tha kêu gọi mong chờ.  Khuyên hồn con chớ bao thờ ơ.

2. Hỡi linh hồn có nghe buồn thảm.  Suốt ngày đêm từ nơi Cung thánh.  Nghe Chúa đang kêu gọi âm thầm.  Cha cùng con mến yêu thành tâm.

3. Hỡi linh hồn vấn vương tội lỗi.  Kíp về đây nguồn ơn thống hối.  Xin Chúa thương một đời điêu tàn.  Trở về nơi mến yêu bình an.

ÐK.  Chúa Thiên Ðình vì yêu người dương thế.  Hiến Thân mình cho đoàn con yêu dấu.  Chúng con phàm trần tâm hồn thơ bé.  Ðến tôn thờ dâng lòng con mến yêu. 

7.  Con Mến Yêu
Thiên Phụng & Tâm Bảo 

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng.  Cùng chút tình ngây thơ ngắm trông.  Trong Thánh Thể Chúa Cả càn khôn.  Hằng náu thân tù hãm vì con.

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà.  Cùng với lòng đội ơn thiết tha.  Nơi Thánh Thể Chúa Cả là Cha.  Hằng xót thương phù giúp người ta.

3. Con khấn xin cho bậc tu trì.  Hằng dõi đường chông gai Chúa đi.  Luôn tiến thẳng tới đích tuyệt cao.  Miệng hát ca lòng thỏa nhường bao.

4. Con khấn xin cho đoàn chiên lành.  Hằng quyết lòng nêu gương ái nhân.  Yêu Chúa Cả lánh bỏ lợi danh.  Vì Chúa không hề chút từ nan.

5. Con khấn xin cho đoàn chiên lầm.  Tìm thấy đường quang minh Phúc  Âm.  Yêu Chúa Cả dứt bỏ tà tâm.  Cùng với chiên lành nối tình thân.

6. Xin Chúa thương ban nhiều ơn lành.  Phù giúp đoàn con trên thế gian.  Qua kiếp khổ chí tịnh lòng thanh.  Về tới quê đầy phúc bình an.

ÐK.  Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con.  E? đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn.  Lòng con ngây ngất tin Chúa, yêu Chúa.  Trong tình Chúa yêu, con phó dâng tâm hồn. 

8.  Ðây Bánh Thiên Thần
Trọng Linh 

1. Ðây Bánh Thiên thần.  Nay nên Bánh nuôi nhân trần.  Ðây Bánh linh thiêng ban xuống bởi trời.  Từ đây biến tan bóng hình.  Ôi diệu huyền!  Ôi uy linh!  Tôi tớ gian trần ăn Chúa Thiên đình.

2. Ôi Chúa Thiên đình!  Ôi Thiên Chúa bao uy quyền.  Xin xuống nơi đây trong phép diệu huyền.  Ðoàn con thiết tha khấn nguyền.  Con nguyện cầu, xin kiên trung noi theo ánh quang vinh.  Con nguyện cầu, trên Thiên cung con hát hân hoan bên Chúa nhân hiền.

9.  Nhìn Lên Nhan Chúa
Trọng Linh 

ÐK.  Nhìn lên nhan Chúa từ nhân.  Hồn con tha thiết cầu khấn.  Xin xuống muôn ân giúp con luôn vững tin giữa trần gian.  Giờ đây hạnh phúc triền miên.  Tựa nương bên Chúa trìu mến.  Con hát vang lên khúc tân ca tán dương Chúa uy quyền. 

1. Giờ phút êm đềm con sướng vui.  Trần gian ước mơ bao đời, hồn con quên lãng thời gian.  Nghỉ yên trong Chúa từ ái.

2. Này Chúa ban mình nuôi dưỡng con.  Cùng con bước đi trên đời, hồn con vui sướng thảnh thơi.  Nguyện luông trung tín cùng Chúa.

3. Ngàn nỗi ưu phiền nay lắng vơi.  Hồng ân Chúa ban dư đầy, hồn con như đóa hồng tươi.  Ðược muôn tia nắng dọi chiếu.

10.  Hương Kinh
Thanh Cao

1. Lạy Chúa, giờ phút đây huy hoàng.  Nơi Thánh Ðường hương kinh thơm ngát.  Giờ Chúa ngự đến với muôn người.  Trong mối tình yêu thương tuyệt vời.

2. Ngày tháng con khát khao Lương hồn.  Vì trên đường gian lao dương thế.  Hồn thơ ngây sức hao hơi mòn.  Hầu đêm ngày sa non ngã nguồn.

3. Giờ phút đây sống bên Nhà Chầu.  Hồn con được vui tươi trong sáng.  Người giúp con mến yêu muôn đời.  Tiệc Máu Thịt Con Chiên Chúa Trời.

ÐK.  Ôi, hồn con bao sung sướng.  Ở cùng Thiên Chúa hằng sống.  Chúa ơi, ơn Người thắm tươi.  Linh hồn con bao xiết vui.  Vì đây hạnh phúc tuyệt vời.  Ðược sống bên lòng Chúa Trời. 

11.  Thờ Lạy Chúa
Hoài Ðức 

ÐK.  Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái trong hình Bánh náu thân.  Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần. 

1. Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm Thánh giá.  Lòng nhân ái bao la còn chưa thỏa tâm Cha.  Mà nay Cha muốn dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ.  Này Của nuôi quý giá.  Mình Cha đây sẵn chờ.  Chúng con xin thành tâm mến Cha.  Chúng con xin thành tâm kính thờ.

2. Và tổ tông xưa thu tích man-na đầy sức sống.  Ðường quê có lâu công mà không quản long đong.  Nhờ Cha nuôi dưỡng dẫu trên dương gian đầy gai chông, ngàn hiểm nguy chất đống.  Hồn con bước tới cùng.  Tới quê Thiên đàng con ước mong.  Có Cha lẽ nào con ngã lòng.

3. Rồi trải bao nhiêu năm tháng không quên lời đã phán rằng:  "Ai mắc gian nan, tìm an ủi Cha ban."  Thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân, mà kể cơn túng bấn, cầu mong Cha đỡ đần.  Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian.  Xót thương nhân loại không có ngần.

12.  Trước Thánh Thể
Vũ Kim 

1. Trước Thánh Thể nhiệm mầu.  Con quỳ gối kính tin.  Chúa ẩn Mình nương náu.  Bí tích chan hòa mến thương.

2. Chúa chí nhân dịu hiền.  Trên Thập giá hy sinh.  Chúa nay còn dâng hiến trên các bàn thờ đêm ngày.

3. Chúa ở trên bàn thờ đêm ngày với chúng con.  Giữa cõi đời tăm tối.  Xin chiếu hy vọng sáng soi.

ÐK.  Ôi Thánh Thể suối tình yêu thanh khiết.  Người dương thế khát mong bao đêm ngày.  Con khấn nguyện vững niềm tin tha thiết.  Mong kết hợp trong Chúa muôn muôn đời.

13.  Ðây Lòng Chúa
Nguyễn Bang Hanh 

1. Ðây lòng Chúa ái tuất không bến bờ.  Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ.  Ðem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn.  Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

2. Trong hình Bánh Chúa náu thân khó hèn.  Con dù không thấy nhưng vững niềm tin.  Ðây chính Máu Thịt Con Ðức Chúa Trời.  Là Vua trên hết các vua trần ai.

ÐK.  Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa.  Và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành.  Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa.  Ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Ðình. 

14.  Sion Hỡi
Chính Trung 

ÐK.  Sion hỡi!  Vang lên khúc đàn êm.  Hát mừng tình Thiên Chúa thẳm sâu.  Ðoàn con Chúa, hãy cất tiếng ngợi khen.  Kính thờ Bí tích rất nhiệm mầu. 

1. Chúa không nề hà ẩn mình nơi tối tăm.  Vì Chúa nhân lành, xót thương đoàn con.  Hiến thân làm Của ăn để nuôi chúng nhân.   Bổ dưỡng linh hồn ốm o hao mòn.

2. Chúng con vật vờ tựa hồ chiếc lá khô.  Ngày tháng mỏi mệt sống trên trần gian.  Chúa thương đã ban Thịt Mình như bánh no.  Ðể giúp chúng con tới quê Thiên Ðàng.

3. Chúng con bồi hồi tưởng niệm ơn Chúa ban.  Ngây ngất say nhìn Phép lạ tình yêu.  Ái ân trào ra tự lòng Cha chí nhân.  Tình Chúa lan ngập không gian ba chiều.

15.  Chúa Chiên Dịu Hiền
Hùng Minh 

1. Lạy Chúa Giêsu Chúa Chiên dịu hiền con mến yêu trọn niềm.  Là chính con đường duy nhất vững vàng, đường lên cõi vinh quang.  Cứu con lưu lạc dương gian khốn cùng.  Xin Chúa đưa con tới nơi chờ mong.

2. Lạy Chúa Giêsu Chúa Chiên dịu hiền con mến yêu trọn niềm.  Là Bánh thiên thần nuôi dưỡng nhân trần tìm nguồn sống khang an.  Chúa thương linh hồn con đang khốn nạn.  Mong sống trong lòng chính Vua bình an. 

3. Lạy Chúa Giêsu Chúa Chiên dịu hiền con cám ơn trọn niềm.  Là Ánh chân thật soi lối cho người, người lạc lõng xa xôi.  Chúa soi cho lòng con khao khát Lời, Lời Chúa ban mạch sống, ban nguồn vui. 

ÐK.  Lòng con reo lời cung chúc mừng.  Tiếng con hòa trong hương ngát lừng, quyến lên trời trong.  Ðàn tơ say nhịp theo tiếng lòng, véo von lời ca không phút ngừng, lừng vang Thiên Cung. 

16.  Con Thờ Lạy 1
Dao Kim 

1.  Con thờ lạy Chúa đang ngự trên bàn thờ.  Chúa ẩn Thân qua bánh tinh trắng.  Mắt trần gian đâu thấy được ngay.  Trí con tin thờ, thật Chúa lòng con.

2.  Mắt dù được thấy, giác quan có thể lầm.  Chỉ lòng tin mới đáng bền vững.  Chúa đã phán xưa đâu lẽ nào sai.  Có chi chân thật bằng chính Lời ban.

3.  Xưa đã che giấu Thiên tính trên đời.  Tính trần gian nơi đây chẳng thấy.  Con vẫn tin hiện hữu cả hai.  Thiết tha khẩn cầu hạnh phúc ngày mai.

4.  Máu Người là chính giá chuộc muôn linh hồn.  Xin rửa con, lạy Chúa từ ái.  Ước đời con có Chúa ngự luôn.  Chính Chúa là nguồn hạnh phúc trường sinh. 

17.  Những Ðêm Thâu
Minh Trân 

1.  Từ lâu Cha mong chờ.  Ðoàn con yêu mê mải trần gian không màng tình Cha yêu mến.  Than ôi.  Ðến bao giờ.  Tình thê thiết sầu héo cô đơn tới giờ phút lại tươi thắm lên.  Nào ai thấu những khi chiều xuống, lúc Thánh cung mờ tối.  Cha thao thức mong con chóng về hưởng nguồn tình Cha âu yếm.  Nhiều đêm thâu Cha khóc cô liêu chỉ có ngọn đèn chầu yên ủi.  Ôi con yêu.  Con nỡ để Cha sầu hiu hắt biết bao ngày đêm.

2.  Về đây con yếu hèn.  Lòng Cha luôn than tiếc vì con mê đường trần gian tội lỗi.  Sao con bỏ Cha đành.  Tìm vui thú tàn héo nhuốc nha trên đời khốc hận đắng cay.  Nào ai thấu xưa trong vườn vắng, hấp hối chan hòa máu.  Cha thổn thức lo âu tấm thân sắp hòng gặp muôn tai biến.  Chiều xưa kia trên núi Canvê con thấu chăng một trời mưa máu.  Ôi con yêu.  Con nỡ để Cha sầu hiu hắt biết bao ngày đêm. 

ÐK.  Ngày đêm Chúa than van, Chúa u buồn, hắt hiu vì sầu héo chứa chan.  Lòng thương xót muôn dân Chúa không màng xuống gian trần liều tấm thân.  Lòng con yêu mến.  Hồn con kính tin.  Hỡi Chúa nhân từ xin xót thương tha tội khiên.  Cứu vớt linh hồn hoi hóp trong đêm lầm than. 

18.  Tơ Lòng
Thiên Chung 

1.  Tơ đàn nảy khúc thần tiên.  Ca mừng Danh Thánh Chúa trên hỡi lòng.  Muôn phím huyền lòng con run ngây ngất.  Tim khát khao nhìn phương trời lân tuất.  Muốn dâng lòng hòa chen tiếng nhạc xa.  Với Thiên thần ca suối tình lòng Cha.  Giêsu êm ái của lòng con mến.  Con dâng trái tim nương chốn lòng Cha.  Bao nhiêu ái ân của lòng xao xuyến.  Hiến đền nỗi phiền những phút châu sa.

2.  Tơ đàn nảy khúc thần tiên.  Ca mừng Danh Thánh Chúa trên hỡi lòng.  Ôi những hồn kiều hoa còn trinh trắng.  Sao nỡ tâm để Cha sầu cô vắng.  Suốt đêm trường lặng trong ánh đèn soi.  Khóc nỗi tình nhân thế ngày dần vơi.  Giêsu êm ái khát tình yêu mến.  Mau giang cánh tay ôm ấp lòng Cha.  Bao con mắt trinh bấy nguồn thương mến.  Hiến Người rửa phiền những phút châu sa.

3.  Tơ đàn nảy khúc thần tiên.  Ca mừng Danh Thánh Chúa trên hỡi lòng.  Tay Chúa là nguồn sinh ân siêu thoát.  Trong Chúa nhân, hồn trinh lừng ca hát.  Khắp gian trần cùng ca khúc hồng ân.  Chút đôi đòi ân thánh người hòa chan.  Tay Cha nhân ái mở nguồn thương mến.  Cho ai quyết tâm riêng kính sùng Cha.  Y-diên chút con, dủ tình thương đến.  Nhớ lời đảm nguyện những phút khai sơ. 

19.  Con Thờ Lạy 2
Hoài Chiên 

1.  Con thờ lạy hết tình.  Chúa ngự trong phép thánh.  Yêu quí nhân loại hiến thân trong hình bánh.  Nuôi đoàn con tháng ngày.  Cho đoàn con vui say.  Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

2.  Cha ngự trong phép mầu.  Chỉ vì ơn thương mến.  Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến.  Con nguyện xin tháng ngày.  Thương đoàn con yếu đuối.  Tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy. 

ÐK.  Lòng con hân hoan mến tin một Cha.  Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa.  Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua.  Ðời con tin yêu thắm trong tình Cha.  Ngày đêm vang lên biết bao lời ca.  Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha. 

20.  Con Ðã Hiểu
Hoài Ðức 

1.  Chúa cao sáng con thờ kính.  Ðấng Tạo Hóa con tôn sùng.  Khứng ngự xuống nơi bàn thánh.  Trí con biết suy sao cùng.  Ôi Chúa Giêsu con đã hiểu rồi.  Hỡi Chúa khoan nhân thương đến nhân loại.  Người tự hiến và ngự xuống đây rượu với bánh nuôi con trên đời.

2.  Chốn Thiên quốc muôn Thần thánh.  Chúc khen Chúa Vua muôn trùng.  Chúa nương náu trong rượu bánh.  Trí con biết suy sao cùng.  Ôi Chúa Giêsu con đã hiểu rồi.  Hỡi Chúa khoan nhân thương đến nhân loại.  Người tự hiến và ngự xuống đây rượu với bánh nuôi con trên đời. 

ÐK.  Lạy Chúa nhân lành từ bi khôn xiết, hãy đoái thương nhìn đoàn con tha thiết.  Kính dâng đôi lời tâm huyết.  Xin Chúa ban muôn hồng ân.  Ðem máu nhiệm mầu rửa con tinh khiết.  Giây phút giữ gìn hồn con băng tuyết.  Nhất tâm con từ nay quyết yêu Chúa cửu trùng chí nhân.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)