dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thánh Thể
 
     
<<<    

21.  Phút Kính Thờ
Nguyễn Duy Vi 

1.  Quì đây nguyện đem hết cả tâm tình Con thờ lạy Chúa Chí linh.  Là Cha ái ân bởi trời ngự xuống.  Làm của dưỡng nuôi phù trì muôn dân.  Ôi linh hồn ca mừng Chúa uy linh quyền thế đã vì tình yêu mến.  Xuống đây mưa tưới cho hồn con thắm một nguồn ơn muôn phần thắm tươi.

2.  Quì đây nguyện đem hết cả tâm tình Con thờ lạy Chúa Chí linh.  Người như bánh xưa hộ phù Eli.  Ðàng xa núi cao bền dồn chân đi.  Ôi linh hồn ca mừng Chúa uy linh quyền thế đã vì tình yêu mến.  Bánh thiêng nâng đỡ cho hồn đi tới một ngày mai bên Người muôn đời.

3.  Nơi dương gian tiếng con ca hát không ngừng.  Ôi du dương ngây ngất nơi cửu trùng.  Thịt Máu hy sinh nuôi cả thế giới.  Hết tình con dám xưng Chúa làm Vua con.

4.  Ðêm chia ly Chúa đi chịu chết chuộc đời.  Thương muôn dân ban Phép Thánh yêu đương.  Thịt Máu Cha nay làm của tin lối.  Suốt đời còn ẩn thân ở cùng con luôn. 

ÐK.  Ôi yêu đương cả lòng Chúa Giêsu ái ân trong bánh các Thiên Thần.  Con say sưa cúi tôn thờ vui sướng.  Chúa ẩn mình cùng con chốn gian trần. 

22.  Con Quì Gối
Tâm Bảo

1.  Con quì gối thờ lạy Chúa.  Cảm tạ Chúa thương chúng con vô biên.  Con quì gối thờ lạy Chúa.  Dâng niềm mến tin lên Chúa nhân hiền.

2.  Con thờ lạy Chúa ngự trong phép mầu nhiệm.  Chúa ẩn mình đi chỉ vì thương yêu con.  Con thờ lạy Chúa ngự trong phép mầu nhiệm.  Chúa ở gần con tủi sầu thôi héo hon.

3.  Ôi lòng Chúa đầy nhân ái.  Chúa tha thứ cho chúng con vô ơn.  Ôi lòng Chúa đầy nhân ái.  Giúp con vững tin tâm trí không sờn.

4.  Linh hồn con muốn được rước Chúa từng giây.  Chúa ở gần con không còn lo tân toan.  Linh hồn con muốn được rước Chúa từng giây.  Chúa ở gần con khối sầu sẽ khuất tan. 

ÐK.  Khâm sùng thành tin con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi.  Khâm sùng thành tin con thờ lạy Chúa.  Con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời. 

23.  Suối Thiêng
Thanh Cao 

1.  Êm đềm triền miên nơi Nhà Chầu vắng.  Chúa ngồi chờ con cô đơn âm thầm.  Biết bao lần thiết tha mời con cái bốn phương.   Gánh phong trần chất nặng nề, yếu nhược hơi sức.  Phút vui này giũ bụi đời mau đến suối thiêng.  Nước sinh trường hưởng no đầy hết ngàn ưu phiền.

2.  Ðêm ngày tìm con qua rừng trèo núi.  Bên lòng nhặt khoan riêng ai nhắn cùng.  Tiếng chuông giục giã xa gần con cái tha hương.  Ðến vui vầy, Bánh Thiên Thần dưỡng tồn sinh sống.  Thế nhân bạc sống trụy lạc xa tiếng ngân thiêng.  Ðớn đau lòng hỡi con hiền hãy làm nguôi phiền.   

ÐK.  Lời tình thầm vang thiết tha lòng con.  (Thiết tha lòng con).  Bùi ngùi tình nhân thế với lòng son.  (Tàn phai lòng son).  Tiếc bao lần đã phụ tình thương.  Lòng vàng thề không chút phai mờ đi.  (Không phai mờ đi).  Cùng Người rày vui bước con đường thế.  (Ðường trường dương thế).  Ước trọn đời không xa ơn Người. 

24.  Con Kính Thờ 1
Ðình Chấn 

ÐK.  Con kính thờ, con kính thờ Chúa Cả Thiên Ðình uy linh cực sang.  Con kính thờ, con kính thờ, thờ Chúa tốt lành ngự xuống viếng lòng. 

1.  Ôi lạy Chúa con còn biết nói sao.  Chúa đã đến tận nhà kẻ khát khao.  Chúa đã trút hết tình yêu thương con.  Ban xuống trót mình nuôi kẻ cơ bần.

2.  Trên trần thế con tìm đâu ái ân.  Trước lửa mến của lòng Chúa chí nhân.  Con cương quyết một lòng yêu mến Chúa.  Cho suốt một đời luôn ở bên Người.

3.  Xưa đã quyết một lần cho thế nhân.  Hy sinh trong một cuộc chết đau thương.  Nay trong phép nhiệm mầu Máu Mình Chúa.  Người vẫn tiếp tục công việc cứu chuộc.

4.  Xin ban cho con ơn vững bền.  Xin ban cho con yêu Chúa liên.  Dù gặp khó nguy vẫn hằng cương quyết.  Dù gặp khó nguy vững tâm một niềm.

5.  Trong khi khô khan trên cõi đời.  Trong khi gian nan lạc giữa khơi.  Người hằng dẫn con vững tâm đi tới.  Người hằng dẫn con tới quê muôn đời. 

25.  Bánh Các Thiên Thần
Hoài Chiên 

1.  Ðây là Bánh các Thiên Thần.  Nay nên Bánh của nhân trần.  Con quỳ gối để tôn thờ.  Cha ngự xuống trong lòng.

2.  Cha là Chúa các Thiên Thần.  Nay Cha xuống giữa gian trần.  Con quỳ gối để tôn sùng.  Cha ngự xuống trong lòng.

3.  Cha là Ánh Sáng soi đường.  Cho con tới đỉnh yêu thương.  Bao ngày sống dưới gian trần.  Con tin Chúa không sờn.

4.  Cha là Ðấng rất nhân từ.  Cho con tới để nương nhờ.  Trông cậy Chúa suốt đêm ngày.  Ban ơn xuống dư đầy. 

ÐK.  Ôi Giêsu mến yêu muôn nghìn.  Con được Chúa vô cùng thương đến.  Cha ban Thân Xác dưỡng nuôi liên.  Con đây biết lấy chi đền. 

26.  Ðây Phép Nhiệm Mầu
Hoài Chiên 

1.  Ðây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh.  Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên Ðình.  Ngự trong hình bánh để nuôi trần gian.  Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

2.  Con cái trên đời cùng ăn một bánh.  Thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành.  Ðoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau.  Sống trong tình Cha đến muôn đời sau.

3.  Nay khắp cộng đồng tình yêu nung nấu.  Trong Chúa Giêsu Thánh Thể nhiệm mầu.  Lòng con ao ước nghĩa trọng bền lâu.  Ðến khi hiệp trong Chúa ta đời sau. 

ÐK.  Ôi Cha nhân lành đoàn con kính thờ.  Cha là thần lương ban cho con cái.  Qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ.  Say nguồn tình Cha thiết tha suốt đời. 

27.  Trái Tim Cha
Hải Linh

1.  Trái Tim Cha yêu dấu phàm nhân, mà chúng luôn bạc nghĩa vô ân.  Hỡi các con, hỡi người tri âm.  Nào hãy an ủi Cha đôi phần.

2.  Trái Tim Cha thương xót ngàn dân, vì thế Cha sinh xuống gian trần.  Liều tấm thân cứu chuộc muôn dân, giải thoát cho khỏi tay quỉ thần.

3.  Chết đau thương Cha chưa hài tâm, vì thế Cha ban bánh Thiên Thần.  Thịt Máu nên Lương thần nuôi thân, Người khách lưu ở nơi thế trần. 

ÐK.  Vâng, vâng, lòng Cha hiu hắt vì yêu chúng con.  Vâng, vâng, lạy Cha, chúng con yêu Cha hết lòng.   Chúng con hy sinh đời sống.  Ðền  xong những nỗi bạc vong. 

28.  Nguyện Yêu Chúa
Hoài Ðức 

1.  Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện.  Ngày đêm mến cha cho trọn khối tình con.  Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm.  Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền.

2.  Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần.  Giờ đây xuống ơn ban lại phúc bình an.  Và soi lối cho bao đoàn chiên lầm.  Ðồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền.

3.  Trần gian đắm say trong cuộc vui đời.  Ngày đêm lãng quên, dể duôi mối tình Cha.  Ðoàn con đến đây, cõi lòng dâng Người.  Ðến thay thế gian, mến yêu Chúa muôn đời. 

ÐK.  Kính dâng Cha tình yêu chúng con.  Vững tin Cha niềm tin sắt son.  Ðem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường.  Về cùng Cha hưởng bao mối tình thương.  Kính dâng Cha tình yêu chúng con.  Vững tin Cha niềm tin sắt son.  Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời.  Về cùng Cha hưởng vinh phúc trên trời. 

29.  Phút Diệu Huyền
Kim Long 

ÐK.  Giây phút diệu huyền hồn con cảm mến.  Vang khúc ca dâng Chúa thiên tòa.  Vì hồng phúc Chúa đổ xuống chan hòa. 

1.  Này ơn tác thành hồn xác chúng con, và luôn giữ gìn chở che tháng năm.

2.  Này ơn cứu chuộc, khỏi chốn tối tăm.  Ðặt nên nghĩa tử một Cha chí nhân.

3.  Này ơn Thánh Thần dìu dắt ủi an, và ban sừc mạnh để con vững tâm.

4.  Này con hiến trọn hồn xác Chúa ơi.  Nguyện xin trót đời chỉ yêu Chúa thôi. 

30.  Thờ Lạy Giêsu
Trọng Nghĩa 

ÐK.  Thờ lạy Giêsu đang ẩn nơi Thánh Bàn.  Người là tình yêu, sức sống vui, nẻo chân thật.  Này là của nuôi, nuôi hết thảy gian trần.  Chính đây kho tàng chan chứa mọi hồng ân. 

1.  Này con tin Chúa đang ngự trên bàn thờ.  Lòng con cậy trông và mến Chúa chí nhân.  Vì thương yêu con nên sá chi quyền sang.  Ðành tâm bao tháng ngày thánh cung nương nhờ.

2.  Quỳ đây con nhớ xưa giờ sắp lìa trần.  Vì thương con cái mà Chúa đành phú Thân.  Làm lễ hy sinh dâng tiến thay loại nhân.  Và nên mạch sống gần gũi con nhân trần 

31.  Chúa Ở Lại
Vinh Hạnh 

ÐK.  Chúa ở lại thôi Chúa con ơi.  Bóng chiều đã tắt đêm xuống rồi.  Bao năm lòng con mong tình Chúa.  Như nai rừng khát mong tới suối.  Chúa ở lại thôi Chúa con ơi.  Chở che con giữa nơi biển đời.  Ủi an chớ để con côi giữa vời.  Ở lại đây với con Chúa ơi. 

1.  Ðã lâu rồi con mong ước một ngày.  Chúa thương tình thăm viếng con một giây.  Cho hồn này sức sống qua trần gian.  Mong được về với Chúa muôn ngàn năm.

2.  Ðã lâu rồi tim con những hao mòn.  Ước mong được Chúa tới thăm hồn con.  Cho thực lòng thống hối bao tội khiên.  Xin nguyện thề mến Chúa muôn đời liên. 

32.  Thành Tâm Thờ Kính
Kim Long

1.  Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu, suối mạch ân tình.  Này rượu thơm cùng bánh trắng tinh.  Thịt Máu hiển vinh, Vua uy linh.

2.  Vì yêu trần thế, Chúa ân ban chính Thịt Máu Mình.  Làm Thần Lương truyền ban sức thiêng.  Ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh.

3.  Ðoàn con cảm mến, hiến dâng lên trót cả xác hồn.  Nguyện từ đây, ngày đêm náu thân.  Hiệp trong Chúa luôn bao êm vui. 

ÐK.  Một tình yêu bao la.  Tháng năm lần bước qua.  Khúc ca ân ái còn trầm hòa.  Người yêu mến không bờ bến.  Ðoàn con lấy chi báo đền.  Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong.  Sắt son yêu Chúa, nguồn dịu hiền.  Quyết tâm theo bước Người trung kiên. 

33.  Thánh Tâm Từ Ái
Tuấn Phương 

1.  Tình tuyệt vời là tình Chúa, Chúa ơi!  Tình nhiệm mầu ôi Thánh Tâm bao từ ái.  Còn tình nào bằng tình đã hiến thân.  Vì tình Ngài đã chết cho nhân trần.

2.  Tình ngày nào từng dòng máu thắm tươi.  Một chiều tà u ám mây che đồi vắng.  Ngọn đòng nào mở rộng hết Trái Tim.  Chờ đợi người mau đến đây nương nhờ.

3.  Ðường trần lụy gặp nhiều nỗi éo le.  Một mình Ngài ban phát muôn lời hằng sống.  Này là nguồn dịu dàng suối thánh ân.  Hồn tìm về vui sống trong an bình. 

ÐK.  Thánh Tâm Chúa ôi suối nguồn dịu êm!  Thánh Tâm Chúa ôi chan hòa nhân từ!  Tình thương Ngài cao hơn ngàn tội lỗi.  Con vững tin lòng khoan hồng vô biên. 

34.  Bền Vững
Tâm Bảo 

ÐK.  Bền vững trái tim luôn luôn con yêu Chúa.  Bền vững trái tim luôn luôn con trung thành. 

1.  Tình yêu nung nấu hồn con.  Chăm lo mến Chúa hơn.  Giờ đây ngây ngất tâm hồn.  Ôi lạy Chúa chí tôn.

2.  Ðức tin soi đường con đi.  Dẹp tan bóng tối tăm.  Trước cảnh nhiệm mầu từ bi.  Con mong được Chúa thăm.

3.  Con được hưởng nhan Thánh Chúa.  Con là ngai tòa Chúa.  Cõi lòng con đang lặng yên, bởi vì Chúa ngự bên. 

35.  Thờ Lạy Chúa Giêsu
Hoài Ðức 

ÐK.  Con thờ lạy Chúa Giêsu.  Con tin Chúa muôn loài ngự giữa đoàn con dương thế.  Con thờ lạy Chúa Giêsu.  Con tin Chúa muôn loài đang ngóng chờ con mọn hèn.  Ôi tình Chúa yêu thương chúng con nơi dương gian như mạch nước trong tuôn xuống lòng con khi khát.  Bên lòng Chúa con vui sống trong muôn thương đau.  Con nguyện vững tâm yêu Chúa luôn luôn không rời.  

1.  Bên bàn thánh con say đắm muôn ơn.  Hưởng nguồn vui Thiên Ðàng giữa gian trần.  Ðây mạch sống giúp con lúc gian nan.  Chúa gần con, con đấu tranh bền gan.

2.  Dâng lòng mến lên Thiên Chúa Ba Ngôi.  Khắp trần gian ca ngợi đến muôn đời.  Quê cực thánh ước mong mãi không thôi.  Chúa cùng con liên kết trong niềm vui. 

36.  Bánh Hằng Sống
Hải Linh

ÐK.  Chúa quá yêu thế trần.  Rày nương thân ngày đêm trong hình bánh.  Chúa thương con xuố?g trần.  Chờ con đến yêu mến Cha nhân lành.  Ôi Chúa, nguồn vui các Thiên Thần.  Vì thương yêu con cái nhân gian.  Xuống thế dưỡng nuôi kẻ cơ bần.  Thần lương giúp tới Quê bình an.  Con tin yêu Phép Thánh nhiệm mầu.  Uy linh thần thánh kính chầu.  Lòng tha thiết mến yêu hết tình.  Chúa cả Thiên đình hạnh phúc sinh linh. 

1.  Thiên Cung thắm xinh Chúa không màng.  Vì yêu con người ẩn thân trong hình bánh.  Cha mang xuống ơn phúc chan hòa.  Này thần lương nguồn sức thiêng phúc bình an.

2.  Tha phương sức con chóng hao mòn.  Rày Cha ban Thịt Máu Cha Bánh hằng sống.  Ơn thiêng xuống nhuần tưới xác hồn.  Nguồn yên vui hạnh phúc con đang chờ mong. 

37.  Trầm Hương
Nguyễn Duy Vi 

ÐK.  Này giờ nhiệm mầu cao sang uy linh Chúa cả thiên đình nên Chiên hy sinh lễ thờ thanh khiết.  Ôi hồn ta ca lên cùng hoan hỉ Giêsu ái ân yêu mến không bờ.  Ngày ngày dâng hiến trên khắp bàn thờ, thương con Chúa ban Thịt Máu nuôi hồn.  Nào người suy thấu nhiệm mầu yêu thương. 

1.  Ðền thánh trầm hương Chúa tôi ngự đến.  Tối cao Linh Mục tối cao lễ vật.  Dâng lên tôn vinh Chiên hy sinh.  Hầu chuộc nhân thế muôn chốn còn vương.  Ðền thánh trầm hương Chúa tôi ngự đến.

2.  Hợp với lễ thiêu chúng con tận hiến.  Hết cả xác hồn, hết cả con hèn.  Dâng lên tôn vinh ngai uy linh.  Thành làn hương mến ân ái triền miên.  Hợp với lễ thiêu Chúa tôi tận hiến. 

38.  Tiếng Dịu Dàng
Hồ Khanh 

1.  Hỡi chúng con, mau nghe tiếng dịu dàng, từ nơi Tim Thánh Cha cực nhân phát ra.  Trái Tim Cha muôn ơn phúc kho tàng.  Hồn ai thiếu thốn tới mạch suối no đầy.

2.  Hỡi chúng con, mau nghe tiếng dịu dàng, từ nơi Tim Thánh Cha cực nhân phát ra.   Trái Tim Cha nơi nương náu yên hàn.  Hồn ai xao xuyến tới nơi bến an hòa.

3.  Hỡi chúng con, mau nghe tiếng dịu dàng, từ nơi Tim Thánh Cha cực nhân phát ra.   Trái Tim Cha, Tim nhân thứ vô ngần.  Hồn ai điêu đứng tới ẩn trú nương nhờ. 

ÐK.  Mau lại đây, bên lòng Chúa.  Nương náu tấm thân thoát hiểm nghèo sóng gió.  Kìa đời tham tàn, chìm đắm trong bùn nhơ.  Mau lại đây, chốn ái ân.  Thánh Tâm yêu đương chan chứa bao tình mến.  Lòng vui sướng đầy thú êm đềm vô biên. 

39.  Vì Yêu Thương Con
Kim Long 

1.  Vì thương con Chúa chết ô nhục trên Thánh giá.  Trái Tim mở ra những giọt máu cuối cùng, là bằng chứng Chúa đã yêu hết lòng.

2.  Vì thương con Chúa hiến thân lập giao ước mới.  Xóa muôn tội lỗi, mở đường đến nước Trời, tràn hồng phúc dẫn bước con suốt đời.

3.  Vì thương con kiếp sống lưu lạc luôn đói khát. Chúa ban thần lương dưới hình bánh với rượu.  Ngày nay Chúa đã hiến trao chính mình.

4.  Vì thương con Chúa đã kêu gọi con bước tới.  Rửa con sạch trong, biến thành muối ướp đời, thành ngọn nến chiếu sáng muôn cõi lòng. 

ÐK.  Ôi tình Chúa mãnh liệt dường bao.  Vươn lút khung trời cao, như suối tuôn đạt dào.  Diệu huyền hơn muôn ánh trăng sao. 

40.  Giờ Ðây
Nguyễn Khắc Xuyên 

ÐK.  Giờ đây chúng con dâng khối tình yêu sắt son.  Mến Cha từng giây phút đời con trên thế gian.  Nguyện xin Thánh Tâm Cha cho tình yêu chúng con.  Thiết tha đầy nhiệt huyết thờ kính Cha lành. 

1.  Cha sinh xuống làm người, để thiêu đốt thế gian.  Nguyện vọng thiết tha gợi khêu ngọn lửa yêu lan ra.  Con ơi chính Cha khẩn nài tình yêu chúng nhân.  Ðợi gì hỡi con lòng Cha tưởng nhớ thiết tha.

2.  Cha tha thiết van nài, này con đây khát khao.  Phụng thờ Thánh Tâm tuyệt đích đời con ước mong.  Yêu Cha, mến Cha là một hạnh phúc lớn lao.  Ðời này sống yên, đời sau lòng mến không cùng.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)