dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thánh Thể
 
     
<<<    

71.  Ca Lên Ði 1
Hoàng Khánh & Kim Long 

1.  Hỡi muôn Thần Thánh trên trời.  Hỡi nhân loại khắp mọi nơi.
2.  Hỡi muôn sao sáng cao vời.  Hỡi muôn lượn sóng biển khơi.
3.  Hỡi muôn đồi núi chập chùng.  Hỡi muôn cầm thú rừng xanh.
4.  Hỡi muôn tia nắng rạng ngời.  Hỡi muôn hoa thắm đẹp tươi.
5.  Hỡi muôn lòng kính sợ Người, tuyết trinh như các hài nhi. 

ÐK.  Ca lên đi!  Một khúc ca tình yêu.  Cho muôn thế hệ hòa chung muôn tấm lòng.  Cùng hợp tiếng tán dương tình khoan dung Chúa Trời.

72.  Ca Lên Ði 2
Kim Long 

ÐK.  Ca lên đi cho ngàn sao vỡ lở.  Chúc tụng cùng chúc tụng Chúa trong niềm vui.  Muôn muôn lời mừng từ muôn miệng xinh tươi.  Chung với đất trời dâng tiến Chúa. 

1.  Chúa là Chúa Cả muôn dân.   Toán chiên nhỏ bé Chúa ban gia phần.  Chở che trong trại bình an, lòng con tin mến muôn vàn thành tâm.

2.  Hãy vào cất giọng hoan ca.  Náu nương Ðền Thánh cách xa thế trần.  Lời thi ca đượm tri ân, ngày đêm theo khói hương trầm tỏa lan.

3.  Chúa là suối mạch ân.  Thứ tha tội lỗi chúng dân trông nhờ.  Tình yêu xa rộng bao la, bền hơn sông núi, cao mờ trời mây.  

73.  Ca Lên Ði 3
Kim Long 

1.  Ca lên đi!  Thần Thánh trên Thiên Ðình hiển vinh, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời.

2.  Ca lên đi!  Mọi thế nhân qua giòng thời gian, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời.

3.  Ca lên đi!  Trời đất bao la ngợp kỳ công, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời.

4.  Ca lên đi!  Rừng núi đua chen ngàn cỏ hoa, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời.

5.  Ca lên đi!  Triều sóng cao dâng đẹp đại dương, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời.

6.  Ca lên đi!  Ngàn cánh chim tung trời dọc ngang, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời.

7.  Ca lên đi!  Làn gió xuân thơm nồng hương hoa, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời.

8.  Ca lên đi!  Hỡi ánh trăng thu đẹp trời cao, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. 

ÐK.  Ca lên đi.  Chúc tụng Chúa Cả uy quyền.  Trần hoàn ơi!  Ca lên đi.  Triều thần ơi!  Ca lên đi. 

74.  Tôi Muốn Hát
Kim Long 

ÐK.  Tôi muốn hát một bài ca, một bài ca ca tụng Thiên Chúa tôi.  Uy danh Người rất huy hoàng quyền lực Chúa luôn vinh thắng muôn muôn đời. 

1.  Hỡi địa cầu hãy tôn thờ Chúa.  Người tuyên phán và tạo tác mọi loài.  Người thở hơi cho muôn vật sinh sống.  Không một ai thắng nổi lời Người.

2.  Núi cao hòa với muôn triều sóng.  Dù cho đá mềm như sáp chảy dòng.  Từ ngàn xưa ai trung thành yêu Chúa, muôn đời luôn sống trong tình Người.

3.  Những tâm hồn kính yêu một Chúa, thật cao quí vượt trên các lễ vật.  Ngào ngạt thơm như hương trầm nghi ngút, dâng toàn thiêu trước ngai tòa Người. 

75.  Ca Lên Ði 4
Kim Long 

ÐK.  Ca lên đi hỡi muôn dân.  Cùng chúc tụng Thiên Chúa.  Hát lên đi ngàn muôn thế hệ mừng Chúa uy quyền. 

1.  Vì tình Người yêu ta không bờ không bến.  Vì tình Người yêu ta bền vững muôn đời. 

2.  Kìa bầu trời long lanh muôn ngàn tinh tú.  Vì tình Người yêu ta bền vững muôn đời.

3.  Rừng chập chùng đua chen cây ngàn hoa núi.  Vì tình Người yêu ta bền vững muôn đời.

4.  Ngày lại ngày luôn reo vui biển dâng sóng.  Vì tình Người yêu ta bền vững muôn đời.

5.  Ngàn đời rạng Danh cao quang một Thiên Chúa.  Vì tình Người yêu ta bền vững muôn đời. 

76.  Hát Lên Ca Tụng Chúa
Kim Long 

ÐK.  Hát lên ca tụng Chúa Trời, hát lên bài ca mới.  Vì Chúa đã làm bao nhiêu là kỳ công. 

1.  Ca lên đi khắp địa cầu, hòa điệu hát, hỡi muôn dân.  Theo cung tơ tiếng nhạc trước nhan Chúa từ nhân.

2.  Vua uy linh đã khải hoàn, Người giải thoát hết chư dân.  Cho nơi nơi ngắm nhìn đức công chính tuyệt luân.

3.  Sông hoan ca, núi nhảy mừng, biển đàn hát trước Thiên nhan.  Vua công minh xét xử các dân nước trần gian. 

77.  Ca Lên Ði 5
Kim Long 

ÐK.  Ca lên đi hỡi triều Thần Thánh trên trời.  Hiệp cùng muôn dân tấu hòa nơi nơi, muôn bài ca chan chứa tình yêu. 

1.  Mừng Chúa Cha uy quyền, Nguồn tác sinh diệu huyền.  .  Ôi tình yêu muôn đời cao sáng.  Ca lên đi hỡi Thiên Cung.  Ca lên đi hỡi dương trần. 

2.  Cùng hát khen Ngôi Lời, đã giáng sinh trên đời.  .  Ôi tình yêu muôn đời cao sáng.  Ca lên đi hỡi Thiên Cung.  Ca lên đi hỡi dương trần. 

3.  Mừng Thánh Linh nhân hiền, ủ ấp ai ưu phiền.  Tình Người bao la, vững bền thiên thu.  Ôi tình yêu muôn đời cao sáng.  Ca lên đi hỡi Thiên Cung.  Ca lên đi hỡi dương trần.   

78.  Cảm Tạ Chúa
Ðàm Ninh Hoa

ÐK.  Ðến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.  Ðến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa.  Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa.  Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. 

1.  Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh.  Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn.

2.  Vì tay Chúa công minh luôn gìn giữ khỏi ác thù.  Và lạy Chúa nhân từ xin giơ tay luôn bênh đỡ.  Người giữ con yên hàn vui sống trên thế trần.  Nguyện mến yêu thành tâm, mong ngày hưởng Thiên đàng an vui.

3.  Vì tình yêu bao la Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy con vui sướng.  Ðôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người êm ái nào hơn. 

79.  Tán Tụng Hồng Ân
Hải Linh &  Vũ Ðình Trác 

ÐK.  Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la.  Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên.  Ðôi bàn tay Chúa nâng đỡ con.  Xin dâng lời cảm tạ.  Cho đời con vững một niềm tin.  Xin dâng lời cảm mến.  Ðôi bàn tay Chúa dẫn con đi.  Xin dâng lời cảm tạ.  Tay hông ân Chúa đưa con về.  Xin dâng lời cảm mến.  Chúa cho con trời mới, đất mới đường đời con đổi mới.  Con ca ngợi tình thương xót Chúa muôn muôn đời. 

Xin chân thành cảm tạ tình thương Chúa thắng oan khiên.  Xin chân thành cảm mến hồng ân Chúa thắng nguy nan.  Ca tụng Danh Chúa bao lẫy lừng.  Xin chân thành cảm tạ.  Cho toàn dân sống trong tình thương.  Xin chân thành cảm mến.  Ðôi bàn tay Chúa rất oai phong.  Xin chân thành cảm tạ.  Ðôi bàn tay Chúa bao nhân lành.  Xin chân thành cảm mến.  Khắp muôn nơi bừng lên sống mới đời người xin đổi mới.  Muôn tấm lòng cùng chung nhịp sống trong thanh bình. 

1.  Ðời đời Người đã thương con.  Ðời đời Người vẫn thương con, thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh.  Chúa thương yêu, ấp ủ con đêm ngày. 

2.  Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu.  Loài người được Chúa nâng niu, nâng niu tựa con ngươi trong mắt Chúa.  Chúa nâng niu gìn giữ luôn đêm ngày. 

80.  Lời Ca Tụng
Hoàng Kim 

ÐK.  Nhịp nhàng ngàn lời ca tụng Chúa, Chúa các chúa, Vua muôn vua.  Du dương trăm lời ca tụng Chúa, Người đáng được chúc tụng muôn đời. 

1.  Suy tôn Chúa hỡi các tầng trời, suy tôn Người trong muôn nơi nơi.  Nào bầu trời trăng sao tỏa sáng giọt mưa rơi tí tách xa vời.

2.  Suy tôn Chúa khí nóng lửa hồng, suy tôn Người sương rơi đêm đông.  Nào nhật nguyệt đua chen đường hướng kìa phong ba sấm chớp uy hùng.

81.  Vì Chúa Là Tình Yêu
Kim Long 

1.  Hỡi các dân tộc đang sống trên trần gian.  Hỡi những ai đang buồn vui bước trong cuộc đời.  Hãy sống vui tình bác ái.  Xin hãy thương yêu nhau.  Vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu.  Ðể tình yêu bùng cháy tiêu diệt sự chết.  Tình yêu bền vững tháng năm chẳng tàn phai.

2.  Ngước mắt nguyện cầu cho chiến tranh tàn phai.  Cho khắp nơi muôn người thôi oán căm hận thù.  Thế giới vui tình bác ái.  Xin hãy thương yêu nhau.  Vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu.  Ðể tình yêu bùng cháy xóa mờ thù oán.  Tình yêu bền vững tháng năm chẳng tàn phai.

3.  Hãy tiến lại gần tay nắm tay mừng vui.  Xin Chúa thương liên hiệp muôn sắc dân thành một.  Góp sức xây tình bác ái.  Xin hãy thương yêu nhau.  Vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu.  Ðể tình yêu bùng cháy nối liền bờ cõi.  Tình yêu bền vững tháng năm chẳng tàn phai. 

ÐK.  Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa.  Tình yêu tuyệt đối chính Chúa là tình yêu. 

82.  Lạy Cha Xin Cho
Kim Long

Lạy Cha xin hãy cho mọi người hợp nhất nên một.  Như Cha ở trong Con.  Và như Con ở trong Cha.  Xin Cha cho mọi người nên một trong Chúng Ta.  Hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con. 

83.  Ðâu Có Tình Yêu Thương
Vinh Hạnh 

ÐK.  Ðâu có tình yêu thương, ở đấy có Ðức Chúa Trời.  Ðau có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người.  Ðâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi.  Ðâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui. 

1.  Nài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái.  Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha.  Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn.  Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

2.  Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý.  Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu.  Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen.  Gìn giữ Ðức Ái, yêu Chúa mến thương anh em. 

84.  Xin Dạy Con Yêu
Kim Long 

ÐK.  Xin dậy con biết yêu, yêu Chúa và yêu mọi người.  Yêu như Chúa yêu, yêu người như yêu Chúa.  Vì Chúa là tình yêu. 

1.  Chúa dựng nên con giống ảnh hình Ngài.  Ngài là tình yêu, nên đời con nào có nghĩa chi nếu chẳng biết yêu.

2.  Tác thành con đây cũng chỉ vì Ngài.  Vì vậy lòng con đêm ngày luôn thổn thức chẳng nguôi ngưỡng vọng Chúa thôi.

3.  Mỗi một tha nhân Chúa kể là Ngài.  Và Ngài dậy con yêu họ như Ngài đã dấu yêu hiến cả tấm thân.

4.  Chúa từng yêu con mãi tự ngàn đời.  Và Ngài chọn con đi truyền rao tình Chúa mến thương khắp nẻo thế gian. 

85.  Thắp Sáng Lên
Kim Long 

ÐK.  Thắp sáng lên trong trái tim con.  Tình yêu như tia nắng hồng.  Bừng lên xua tan băng giá và rực nóng đốt cháy đau thương.  Thắp sáng lên trong trái tim con.  Niềm tin như muôn sao sáng mờ xóa bóng tối nghi nan gọi mầm tái sinh trần gian. 

1.  Con ước mơ làm khí cụ để đem tình yêu Chúa cho trần gian.  Như tia nắng báo trời hừng đông.  Như chim én báo tin xuân hồng.

2.  Con ước mơ làm khí cụ để đem tình yêu Chúa cho trần gian.  Như mưa mới tưới gội đồng xanh.  Như sương tắm mát cho cây cành.

3.  Con ước mơ làm khí cụ để đem tình yêu Chúa cho trần gian.  Như hoa nở thắm đẹp đồi nương.  Như tinh tú chiếu soi đêm trường.

4.  Con ước mơ làm khí cụ để đem tình yêu Chúa cho trần gian.  Như cơn gió mát dịu trời đêm.  Như câu hát tiếng ru êm đềm.  

86.  Cứ Dấu Này
Kim Long 

ÐK.  Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy là chúng con thương yêu nhau. 

1.  Thầy truyền cho chúng con, điều răn mới của Thầy.  Là hãy thương yêu nhau như Thầy yêu chúng con.

2.  Nguyện cầu Thiên Chúa Cha, hiệp nhất chúng nên một.  Tựa Chúa Cha trong Con, Con ở trong Chúa Cha.

3.  Người nào yêu mến Ta, thì vâng giữ lệnh truyền.  Là hãy yêu anh em, tâm thành như Chúa yêu.

4.  Còn tình chi lớn lao, và cao quí cho bằng.  Là hiến thân hy sinh cho người ta dấu yêu. 

87.  Nguyện Chúa Hiệp Nhất
Kim Long 

ÐK.  Nguyện Chúa hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa muôn đời. 

1.  Tội lỗi đã phân cách chúng con, nay ơn Chúa kết hiệp lại, niềm vui ngày Chúa Giáng Sinh đã đem đến ơn an bình.

2.  Thập giá đã chiến thắng thế gian, vua cao sáng nay khải hoàn.  Người đưa đoàn dân tiến lên hưởng chung vinh phúc vững bền.

3.  Nguyện Chúa ở luôn với chúng con trong ơn phúc trong thần lực.  Ðể cho lòng trí chúng con hiệp nhất với nhau tận tình. 

88.  Nợ Tình Thương
Kim Long 

ÐK.  Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì.  Trừ ra tình thương mến.  Vì tình thương là luật Chúa thiện toàn. 

1.  Tình yêu thương Chúa ta hằng luôn liên kết mọi tâm hồn nên một thân duy nhất.

2.  Vì anh em bốn phương hiệp thông như lá ngành muôn màu trong một cây nho quí.

3.  Luật yêu thương Chúa ban hãy luôn ghi nhớ và tuân hành.  Luôn dịu khoan dung thứ.

4.  Tình yêu thương thiết tha vượt qua bao đố kỵ căm thù.  Vui buồn chung chia sớt.

5.  Còn chi êm ấm hơn cuộc anh em sống vui kết đoàn trong tình yêu chan chứa.

6.  Hãy noi gương Chúa ta Ngài yêu thương hiến trọn thân mình cho đoàn con dương thế.

7.  Vì muôn dân khắp nơi cùng trông mong phúc thật quê trời.  Chung niềm tin yêu Chúa. 

89.  Niềm Tâm Sự
Vinh Hạnh 

ÐK.  Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng.  Thầy yêu chúng con Thầy sinh xuống gian trần.  Thầy yêu chúng con, Thầy ban trót thân mình.  Ðể nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian. 

1.  Thầy là cây nho chúng con là ngành, ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái.  Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền.  Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy.

2.  Này hỡi đoàn con yêu dấu của Thầy.  Thầy cho chúng con bình an vững bền.  Sầu buồn chi nữa, đoàn con dấu yêu.  Hãy tin Cha Thầy cũng là Cha của chúng con.

3.  Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy.  Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con.  Ðể cho thế gian hiểu biết rằng:  Chúng con chính là môn sinh của Thầy. 

90.  Bài Ca Hiệp Nhất
Thành Tâm 

ÐK.  Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa.  Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha.  Xin giải thoát chúng con xa điều bât hòa chia rẽ.  Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. 

1.  Vì Ngài được sai đến, để tìm chiên khắp nơi xa xôi.  Vì rằng Cha sai đến, đến đưa về đàn chiên duy nhất.  Thì này nguyện xin Chúa, hãy thương ban Thánh Linh của Ngài.  Hiệp nhất chúng con trong Chúa.

2.  Người người mọi dân nước cũng là con của Cha trên trời.  Ðược Ngài thương cứu vớt bởi một lần hy sinh khổ giá.  Thì này nguyện xin Chúa, hãy thương ban Thánh Linh của Ngài.  Hiệp nhất chúng con trong Chúa.

3.  Tựa ngàn hạt lúa miến xay thành nên bánh thơm ngon lành.  Tựa ngàn chùm nho chín, ép nên thành rượu nho tinh khiết.  Thì này nguyện xin Chúa, hãy thương ban Thánh Linh của Ngài.  Hiệp nhất chúng con trong Chúa. 

91.  Ðiều Răn Mới 1 

ÐK.  Ðiều răn mới Cha trao cho con là yêu thương nhau, là yêu thương nhau và tình yêu thương không quản thân mình để hiến cho nhau. 

1.  Cha không gọi con là môn đệ nữa nhưng là bạn hiền, vì con biết Cha, vì con thấy Cha nguyện chết vì yêu.

2.  Cha đã chọn con từ muôn thuở trước để đem Tim Mừng hầu cho thế gian được yêu mến nhau vì Cha đã yêu. 

92.  Chúa Là Tình Yêu
Phạm Liên Hùng 

ÐK.  Chúa là tình yêu, tình yêu tuyệt diệu ai sống trong tình yêu thì ở trong Chúa và Chúa ở cùng họ. 

1.  Hạnh phúc những ai được ở trong tình yêu, được ở trong tình yêu hạnh phúc muôn chiều.

2.  Hạnh phúc những ai được hợp nhất thường xuyên, được kề bên lòng Chúa hạnh phúc vô bờ.

3.  Hạnh phúc những ai tìm gặp nơi niềm tin.  Lời tình yêu rực rỡ hạnh phúc vô bờ.

4.  Hạnh phúc những ai tìm gặp nơi Tiệc thiêng, được của ăn thần thánh sẽ sống an bình. 

93.  Con Xin Ðức Ái
Văn Chi 

ÐK.  Lạy Chúa, xin hãy ban cho con tâm hồn bác ái.  Nguồn bác ái chính trung yêu mọi người và chẳng trừ ai.  Lạy Chúa, xin hãy đong tim con đầy tình nhân ái.  Cho con say mến Chúa và bác ái với cả mọi người. 

1.  Lạy Chúa, Ðức Ái chính trung luôn khoan dung luôn luôn nhân hậu, không ghen tương không hay tự mãn.  Biết mừng cùng với kẻ mừng, biết buồn cùng người buồn phiền, vì yêu là luật Chúa ban.

2.  Tình ái ấn dấu mến thương luôn bao dung không hay giận hờn, vui quên đi bao nhiêu thù oán.  Sẵn sàng dập tắt hận thù, thế bằng tình người mặn nồng, tình yêu thật cao quí thay.

3.  Lòng mến với đức kính tin luôn kiên tâm luôn luôn trông cậy, không so đo trong muôn tình mến.  Biết rằng lòng mến mọi người vững bền chẳng giờ tàn tạ, vì yêu là luật Chúa ban.

4.  Dù nếu có đức vững tin, ơn tiên tri di chuyển núi đồi, nhưng không yêu không có lòng mến.  Ích gì dù giúp dân nghèo thiếu lòng thành thực tình người, làm chi thì cũng luống công.  

94.  Có Bao Giờ
Hùng Lân 

1.  Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa gạo rơi.  Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly nước lã nhạt cầm hơi.

2.  Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con manh áo che mình lạnh căm.  Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con như khách lỡ đường trọ đêm

3.  Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống cô đơn trong chốn lao tù mà thăm.  Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa ốm đau rên than chống cơn bệnh ngày đêm. 

ÐK.  Nhưng con đâu, con đâu có ngờ.  Bao lâu nay, bao lâu đến giờ; mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái.  Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa đấy thôi.

Nhưng con nay, con nay biết rồi.  Chung quanh con hai năm rõ mười; mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái.  Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũ?g là làm cho Chúa mà thôi.  Kính Chúa yêu người trọn mười điều răn.   

95.  Tình Nào Lớn Hơn
Kim Long 

ÐK.  Còn tình nào lớn lao hơn, còn tình nào thiết tha hơn, là sống cho người mình yêu, là chết cho người mình yêu. 

1.  Ôi vì yêu nhân loại, mà Chúa Thiên đình tự hiến thân mình liều chết hy sinh.  Ôi tình yêu vĩ đại, cao lút không gian, kiên vững xa vượt thời gian.

2.  Ôi vì yêu nhân loại, mà Chúa ra đời mặc xác con người, nhận kiếp đau thương.  Ôi tình yêu vĩ đại, như núi vươn cao, như nước tuôn trào đại dương.

3.  Ôi vì yêu nhân loại, mà Chúa uy quyền đã khứng ban truyền Thịt Máu nuôi con.  Ôi tình yêu vĩ đại, giây phút tâm giao, xin khắc ghi vào lòng con. 

96.  Bài Ca Ðức Mến
Thành Tâm 

ÐK.  Lòng mến luôn khoan dung, luôn thứ tha, luôn hiền hòa.  Lòng mến không ghen tương, không dối gian nhưng thật thà.  Lòng mến không tự mãm không mừng vui trước bất công.  Kính tin,  trông cậy và kiên nhẫn luôn. 

1.  Giả như tôi nói được các thứ tiếng lạ loài người mà tôi không có lòng mến, thì tôi chỉ là thanh la vang rền chỉ kêu to hay chũm chọe chập cheng.

2.  Giả như tôi có được ơn trí tri nhiệm mầu, mà tôi không có lòng mến, thì tôi vẫn là không không như dã tràng luống bao công xe cát vàng biển đông.

3.  Giả như tôi có tài khiến núi chuyển non lạ lùng, mà tôi không có lòng mến, thì đâu ích gì cho tôi đây có ngày phép thiêng kia sẽ sớm muộn tàn phai. 

97.  Ðâu Có Tình Bác Ái
Cát Minh 

ÐK.  Ðâu có tình bác ái yêu thương là ở đấy có Ðức Chúa Trời.  Ðâu có tình bác ái yêu thương là ở đấy Thiên Chúa ngự trị. 

1.  Tình yêu Ðức Kitô làm cho ta hiệp nhất.  Nào anh em một nhà, hãy vui mừng hoan lạc.  Ðem tấc dạ kính yêu, dâng Chúa Trời hằng cửu.  Mối chân tình bằng hữu, ta trao gửi cho nhau.

2.  Nào hiệp nhất yêu thương cùng chia nhau cuộc sống.  Ðừng oán ghét chia lìa, chớ bất thuận bất hòa.  Ðừng thốt lời dối gian, tranh chấp và hờn oán.  Ðấng Kitô Ðức Chúa, sẽ mãi ngự trong ta.

3.  Nguyện xin Ðức Kitô đoàn con mong diện kiến.  Tại cõi phúc thiên thu, giữa Thiên triều hiển vinh.  Niềm hoan lạc chẳng phai, nguồn vui thật êm ái.  Ôi chan hòa hạnh phúc, đến muôn thuở muôn thu. 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)