dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thánh Ca Mùa Vọng - Giáng Sinh
 
     
<<<    

01. Xin Chúa Xuống
Didier Rimaud. J. Binh. Cssr. 

1. Trời cao nghe chăng? Trần gian khấn van mưa nguồn ơn cứu chuộc. Ðồng nương không sương nay đã héo hắt, mong bước chân người lành. Tháng năm vẫn chưa phai ghi tạc lời minh giao đính ước. Giờ linh thiêng ngóng trông ân tình chan chưa vui thỏa lòng.

2. Lạy Cha khoan nhân trần gian vắng sao lạnh lùng đêm phủ dầy. Lầm than cô đơn ai thấu những nỗi cay đắng thân tù đầy. Khấn xin Chúa ủi an an, thoa dịu ngàn đau thương khốn khó. Và xin nung đốt bao tâm hồn thêm mến yêu phụng thờ.

3. Lạy Cha khoan nhân trần gian khóc than trong bàn tay ác thần. Ngày đêm trông mong xin Ðấng Cứu Thế mau xuống nơi phàm trần. Xuống vinh thắng quản cai muôn người được no ơn ấm phúc. Mùa hân hoan khắp nơi, công bình chân lý soi tỏ đời. 

ÐK. Yêu đương lòng con chờ mong! Xin Chúa xuống.  

02. Thân Phận Lưu Ðày
Tiến Dũng. Ðỗ Xuân Quế 

ÐK. Bên sông Ba - bi - lon, ngồi tôi khóc, ngồi tôi khóc, ngồi tôi khóc Si - on, Si - on! Bên sông Ba - bi - lon, tiếng thông reo, tiếng thông reo, tiếng thông reo nỉ non, nỉ non. 

1. Trăm ngàn vạn đắng cay thân phận kẻ lưu đầy. Lỗi tại tôi quên thề mà bội ước cùng Gia - vê.

2. Nhớ mình dân Si - on lưu lạc xa mỏi mòn. Ðêm ngày tôi chúc tụng (mà) Thiên Chúa của Si - on.

3. Tuy họ vẫn thiết tha xin thưởng thức tiếng đàn. Nhưng làm sao hát được (mà) trong đất lạ người ta.

4. Tâm hồn tôi xót xa khi tưởng nhớ quê nhà. Ðêm ngày trong thánh điện (ma)?ai thắp lửa dâng hoa?

03. Này Dân Sion
Nguyễn Khắc Xuyên 

ÐK. Này dân Si - on! Chúa ngươi sắp tới. Ngươi hãy ra chào đón Chúa đến cứu dân Người.

1. Ai đã vào sa mạc xem ngàn lau phất phới. Ai đã lên đồi vắng xem bóng người xa hoa?

2. Quanh co uốn cho ngay. Gồ ghề san cho phẳng. Hố sâu lấp cho đầy. Nơi cao phải bạt xuống.

04. Bên Bờ Sông 

ÐK. Bên bờ sông xa mờ, đàn ai treo hững hờ trên cành dương liễu. Sóng vỗ dạt dào theo gió đưa như tiếng ai nỉ non. Si - on quê hương ơi, còn đâu tiếng thánh ca mừng vui. Lầu tháp cao huy hoàng, thành đô ơi, gợi luyến nhớ thân lưu đầy. 

1. Ba - bi - lon chiều buông lam khói. Tiếng quốc kêu vọng đưa xa xôi. Ôi quê hương vời vợi nhung nhớ. Hồn lữ khách vấn vương đợi chờ.

2. Chim tung bay về nơi tổ ấm. Có thấu chăng lòng ai bâng khuâng? Mây giăng bay về đâu mây hỡi. Chờ lữ khách nhắn tin về Trời.

3. Nơi tha hương lòng tôi thống hối. Tiếng khóc than vọng đưa xa xôi. Bao đau thương sầu vương trăm lối. Tội con đáng phát lưu ngàn đời.

05. Bên Bờ Sông Babylon
Kim Long 

ÐK. Bên bờ sông Ba - by - lon chúng ta ngồi khóc vì thương nhớ Si - on. Trên rặng dương liễu ven bờ, huyền cầm ta treo lên, trên rặng dương liễu ven bờ. 

1. Nơi đây quân thù đòi ta vui lên. Bọn lý hình nài ta ca hát. Chúng nói rằng: "Hãy hát cho ta nghe một khúc ca Si - on.

2. Nhưng không bao giờ đàn ta rung lên. Không bao giờ miệng ta ca hát. Có lẽ nào hát thánh ca Si - on ở trước mặt quân thù.

3. Bao nhiêu năm rồi ở xa Gia liêm. Trong tâm hồn ngày đêm vẫn nhớ, vẫn nhớ ngày hát xướng lên Gia - vê ngàn khúc ca tôn thờ.

06. Vui Lên Sion
Thành Tâm 

ÐK. Mừng vui lên Si - on! Này đây Chúa ngươi đến rồi. Mừng vui lên Si - on! Ngài khấng nghe lời ngươi đó. Ngài dẫn đưa ngươi qua những hố sâu qua núi đồi. Về nơi an vui, nơi suối mát trong đẹp tươi. 

1. Ngươi đang đi lần mò, lê bước chân tiến trong đêm tối. Sẽ thấy ánh Sao mai rạng ngời từ đông nhô cao.

2. Trông xem đây người mù được sáng đôi mắt tôn vinh Chúa, kẻ điếc mở tai nghe, người nghèo được loan tin vui.

3. Xin Gia - vê phù trì, ban xuống muôn thánh ân cao quí. Hãy thánh hóa con đi. Chào mừng ngày sinh Ngôi Hai.

07. Chúa Là Hạnh Phúc
Thiện Cẩm 

ÐK. Chúa là hạnh phúc của con Chúa ơi! Chúa là hoan lạc đời con. 

1. Bên bờ sông Ba -by - lon con không còn khóc nữa. Nhưng con sẽ vui mừng và hát vang khúc nhạc tình yêu.

2. Vì từ đây dân Si - on luôn hy vọng nơi Chúa. Is - ra - el vui mừng vì Chúa thương dân Người ngàn thu.

3. Con thờ Gia - vê Vua yêu trong tâm hồn trong trí. Con đây chính là đền, là Giê - ru - sa - lem đẹp sang.

4. Hợp lòng ta dâng tân ca, vui ca mừng Danh Chúa. Xin cho thánh Danh Người được kính tôn khắp trên trần gian. 

08. Từ Trần Gian
Hoàng Vũ 

ÐK. Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi! Cầu xin hãy mưa Ðấng Thiên Sai Chúa ơi! Nghe lời con thiết tha. Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương. Người ban ơn cứu rỗi yêu đương bốn phương cho đoàn con ngóng chờ. 

1. Xa xôi cõi trần mong Chúa viếng thăm. Chúa là hừng đông phá tan mờ tối. Qua bao tháng ngày xin Chúa đoái thương. Xóa tội trần gian xóa bao lỗi lầm.

2. Xin mưa xuống trần gian Ðấng Cứu Tinh phá mọi nghịch mưu xấu xa tội lỗi. Xin ban xuống đời con Chúa chí linh, nối lại tình thương thế gian nước trời.

3. Bơ vơ cõi trần giông tố hiểm nguy. Giữ gìn đoàn con những khi chiếu xế. Xin mưa xuống trần gian Ðấng Cứu Tinh dẫn đoàn con thơ tới quê Thiên Ðình.

09. Nguyện Trời Cao
Trọng Linh. Hoàng Khánh 

ÐK. Nguyện trời cao đổ xuống sương mai. Mây ơi mau hãy mưa Vị Cứu Tinh. Các tầng trời nói lên hiển vinh Chúa. Không trung cao chiếu kỳ công tay Người. 

1. Chúa ơi, xin đừng chấp tội chúng con. Này đây Si - on lạnh vắng, thành thánh điêu tàn. Giê - ru - sa - lem hoang vu, nơi cha ông chúng con xum họp ngợi khen Chúa, giờ đây thành tiêu sơ.

2. Chúa ơi, xin đừng xét phạt thế gian. Ðoàn con ăn năn tự hối, nguyện Chúa thương tình. Xin thương tha muôn oan khiên. Mau mau ban Ngôi Cứu Tinh trong tâm hồn khao khát, ngày đêm hằng van xin.

3. Chúa ơi, xin Người nhớ lời hứa xưa. Và mau ban ơn giải thoát trần thế mong chờ. Nhân gian điêu linh hoang sơ, luôn trông mong ơn Cứu Tinh an bình và công chính tựa cây ngàn mong mưa.

10. Maranatha
Thành Tâm 

ÐK. Ma - ra - na - tha! Ngài ơi, hãy đến Ngài đến mau đi! Trần gian trông ngóng Ngài đến viếng thăm, ban ơn thứ tha vì đời tội lỗi. Ma - ra - na - tha! Từ trên cao đó Ngài ơi có thấu? Tiếng con kêu cầu: xin cho dương thế người biết thương nhau. 

1. Trong lúc tươi vui bình an, xin tạ ơn Ngài muôn kiếp. Trong lúc lo âu buồn phiền, cầu Ngài thương ban ơn giúp.

2. Cho kẻ khổ đau lầm than, xin Ngài mang lại no ấm. Cho kẻ tha phương lạc loài, được về quê hương tươi sáng.

3. Cho kẻ khóc than ngày đêm, xin Ngài mang lại an ủi. Cho kẻ cô đơn lạnh lùng, cầu Ngài ban muôn ơn thánh.

4. Cho kẻ khát khao tình thương, xin Ngài ban tràn thương mến. Cho kẻ hy sinh cuộc tình, cầu Ngài ban muôn ơn thánh.

11. Trời Cao
Duy Tân 

ÐK. Trời cao, hãy đổ sương xuống! Và ngàn mây hãy mưa Ðấng chuộc tội! Trời cao hãy đổ sương xuống! Và ngàn mây hãy mưa Ðấng cứu đời! 

1. Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi! Dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi! Ðoàn con đã hối tội rồi.

2. Thương xem dân Chúa đớn đau mây sầu che tối. Luôn mong Chiên Thánh đến đây cải tạo thế giới. Cứu dân đập tan xiền xích tội nhơ. Chúa ơi! Lòng nhân từ Chúa không bờ.

12. Ðể Chúa Ðến 

1. Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sướng vui dạt dào. Một thế giới không còn khổ đau.

2. Xin cho lòng chúng con không oán hờn và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời. Chỉ biết sống hiến dâng phục vụ. Và hướng đến ân tình trời cao.

3. Xin cho lòng chúng con như máng cỏ tỏa nồng hơi ấm. Nên nơi Ngài náu thân khi xuống trần một đêm cỏ vắng. Cho con được ủi an ai khóc than, ai khó khăn. Giọt nước mắt sẽ nên nụ cười. Và tiếng hát vang dậy trời cao. 

ÐK. Ðể Chúa đến trong cuộc đời. Ðể Chúa đến mang ơn Trời; nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi.

13. Chờ Ngày Quang Lâm
Thành Tâm 

1. Trời cao hãy nghe tiếng con nài van. Trông mong ơn Chúa khấng ban. Ngày đêm khóc than khát khao chờ mong, chờ ngày Gia - vê đoán nhìn. Gia - vê xin Ngài thương xót chúng con. Chấp chi tội nhơ vương vấn. Gia - vê nhân lành xin thương nhớ cho chính Con Ngài đã chết cho trần gian.

2. Ngày xưa, nhớ chăng Chúa thương đoàn dân, ban ơn cứu thoát chứa chan. Ngày nay, Chúa ơi, chớ quên đoàn con, vì tình Người luôn vững bền. Gia - vê xin Ngài thương xót chúng con. Chấp chi tội nhơ vương vấn. Gia - vê nhân lành xin thương nhớ cho chính Con Ngài đã chết cho trần gian.

3. Này ai, vững tin Gia - vê từ nhân, luôn luôn yêu mến tín trung, đường ngày quyết đi Phúc Âm bền suy, thì đời lo chi bẽ bàng. Gia - vê xin Ngài thương xót chúng con. Chấp chi tội nhơ vương vấn. Gia - vê nhân lành xin thương nhớ cho chính Con Ngài đã chết cho trần gian. 

ÐK. Này trời cao ơi! Hãy tuôn rưới ơn thiêng. Và ngàn mây ơi! Hãy mưa Ðấng Cứu Tinh. Trần hoàn hôm nay nhưng trông ngóng miên man. Chờ Ngài vinh quang tái lâm đến dương gian. Mau mau xin Ngài ngự đến. Mau mau xin Ngài ngự đến.

14. Nguyện Trời Cao 

ÐK. Nguyện trời cao đổ xuống sương mai hồng. Ngàn mây hỡi mau mưa Vị Cứu Thế. Tầng trời cao nói lên hiển vinh nơi Ngài, và không trung chiếu giọi kỳ công tay Ngài. 

1. Chúa ơi, xin đừng chấp tội chúng con, vì này dây Si - on trở nên hoang vắng điêu tàn. Thành Thánh hoang vu, nơi cha ông chúng con xum họp ngợi khen Thiên Chúa giờ đây điêu tàn.

2. Chúa ơi, xin đừng xét phạt thế gian, này đoàn con ăn năn và kêu xin Chúa thương tình tha thứ lỗi lầm. Mau ban Ngôi Cứu Tinh trong hồn con luôn khao khát hằng vẫn van nài.

3. Chúa ơi, xin Ngài nhớ lời hứa xưa, mà mau ban muôn dân hồng ân giải thoát đêm ngày. Trần thế điêu linh luôn mong ơn cứu tinh an bình và ơn công chính tựa đất mong mưa nguồn.

15. Bao Năm
Duy Tân 

1. Bao năm sống trong đợi chờ. Bóng đêm che mờ. Bao niềm lo lắng, mong một tia sáng. Không trung bỗng muôn Thiên thần hát vang lên rằng: Bình minh chói lói huy hoàng trời đông.

2. Giê - su giáng sinh cơ hàn, lấy thân người phàm. Trong một đêm tối, gian trần tội lỗi. Giê - su cứu tinh dân Người ánh vang rạng ngời. Một kỷ nguyên mới khơi nguồn từ đây.

3. Ðau thương chiến tranh điêu tàn, máu sương phơi ngàn. Mong nguồn sống mới, an bình bác ái. Giê - su chính Con Vua Trời thống trị muôn đời. Bình an bác ái lan tràn mọi nơi. 

ÐK. Này Si - on! Dâng lời ca! Ngày cứu vãn không còn xa. Chúa khoan nhân đã hứa khi xưa: Hỡi muôn dân đợi Chúa xuống trần! Người đã đến đem bình an, nguồn Ánh sáng nay tràn lan. Hỡi không gian! Trời đất mênh mông! Hãy hoan ca tạ Chúa muôn trùng.

16. Xin Ðổ Sương Mai
Hoàng Khánh. Kim Long 

ÐK. Trời cao hãy đổ sương xuống. Trời cao hãy đổ sương xuống. Ngàn mây ơi mau mưa Ðấng Công Bình cứu thế nhân. Trời cao hãy đổ sương xuống. Trời cao hãy đổ sương xuống. Ngàn mây ơi mau mưa Ðấng Công Bình cứu nhân trần. 

1. Ôi lạy Chúa từ nhân, xin đừng đếm kể tội con. Si - on vắng lạnh, giờ đây thành thánh điêu tàn. Chúa ơi! Chúng con thành tâm hối lỗi. Chúa ơi, xin xóa tội đoàn con. Chúa ơi, xin xóa tội đoàn con.

2. Bao ngày tháng đoàn con theo đòi dân ngoại lầm than. Tang thương ngã gục tựa muôn ngàn lá cây vàng. Chúa ơi, chúng con từ lầu xa Chúa. Chúa ơi, con hối hận từ đây. Chúa ơi, con hối hận từ đây.

3. Trông cậy Chúa dủ thuơng sai Vị cứu độ trần gian. Oan dương tiến lại từ nơi rừng vắng xa ngàn. Chúa ơi, chúng con ngày đêm mong Chúa. Chúa ơi, xin phá gông tội khiên. Chúa ơi, xin phá gông tội khiên.

4. Thôi này hỡi thần dân, sao còn u sầu hận than? Mai đây sẽ được hưởng ơn giải thoát thanh bình. Chúa ơi, Chúa là nguồn ơn cứu rỗi. Chúa ơi, bên Chúa con nghỉ yên. Chúa ơi, bên Chúa con nghỉ yên.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)