dongcong.net
 
   
 
 
 
 
     
  Xin cho người mẹ một lời kinh  

 

 
Ngày Của Mẹ
 
 

Diễm Lan

 
<<<    

 

Mẹ ơi, có một lần con nhìn vào tấm hình mẹ ru con ngủ mà con đã khóc thật lâu. Hôm nay con làm bài thơ này cho mẹ đó.Con Diễm Lan

 

TÌNH MẸ

Kẽo ca kẽo kẹt võng đưa
À ơi con ngủ say sưa giấc nồng
Ru con mẹ những ngóng trông
Con ngoan con ngủ tình nồng mẹ trao
Yêu con mẹ có tiếc nào
Xuân xanh mộng tưởng ngọt ngào mẹ trao
Đắng cay khổ lụy đi vào
Dầy vò thân xác mẹ nào xá chi
Yêu con mẹ có sợ gì
Mạng này mẹ cũng cho đi nữa mà
Yêu con nào có nề hà
Ngàn cay vạn đắng hay là biển sâu
Yêu con mẹ tiếc gì đâu
Yêu con mẹ những dãi dầu nắng mưa
Yêu con đi sớm về trưa
Yêu con dù phải thân lừa kiếm ăn
Yêu con nào quản nhọc nhằn
Biết bao dấu vết còn hằn xác thân
Yêu con mẹ những ân cần
Mong con chóng lớn muôn lần mẹ mong
Yêu con ngập lút cả lòng
Con ơi con hỡi mẹ mong mẹ chờ
Đời con đẹp tựa như mơ
Mẹ mong mẹ ước từng giờ đó con

Mẹ ơi con hiến lòng son
Đền ơn sinh dưỡng núi non nào bằng
Mẹ ơi mẹ có hiểu chăng
Con thương mẹ lắm con hằng ước mong
Ước mong với hết cả lòng
Đền ơn của mẹ những mong báo đền

 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)