dongcong.net
 
   
 
 
 
 
     
  Xin cho người mẹ một lời kinh  

 

 
Ngày Của Mẹ
 
     
<<<    

Suy Tư về Mẹ

            Ngày của Mẹ hôm nay,
            Biệt tôn Mẹ tỏ bày
            Trọn tình yêu cảm tạ
            Tình thương Mẹ cao dày!
            Bao năm tháng dãi dầu,
            Mẹ cực nhọc đêm thâu,
            Kiếm cơm nuôi con dại,
            Biết ơn Mẹ rất nhiều.
            Vòng tay Mẹ ấm êm,
            Ve vuốt con êm đềm,
            Con thương Mẹ từ nhỏ,
            Mong vui thêm lòng Mẹ.
            Mẹ hằng luôn chăm sóc,
            Chẳng kể thân hao mòn,
            Từ miếng cơm manh áo,
            Mong sao con lớn khôn.
            Mẹ là bậc vĩ nhân,
            Mẹ là Ðại ân nhân,
            Vì con, Mẹ hy hiến,
            Cho con được trưởng thành.
            Và nay con đã lớn
            Cũng có cả đàn con,
            Tất cả là do Mẹ,
            Cảm tạ Mẹ muôn vàn!

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)