dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Lời Cầu Bơ Vơ
 
 
Đỗ Hồng Phúc, KC
 
<<<    

 

 


Thánh đường chiều vắng bóng

Con quỳ dưới bơ vơ

Gục đầu con bật khóc

Thương cuộc đời đơn côi

Mang đầy bao nỗi nhớ

Vấng vương bao tội tình

Cuộc đời con cô lẻ

Một bóng bước lang thang

Trên đoạn đường năm tháng

Bao đau thương tràn đắng

Không trọn một niềm vui.

Giờ đây dưới Thập Tự

Dâng lời nguyện thiết tha

Chúa ơi, hãy thương con

Cho con một niềm tin

Vững cậy trông nơi Chúa

Vui buồn cùng gian khổ

Dâng lên chúa tất cả

Những gì đến đời con

Thánh đường chiều vắng bóng

Tạ từ Chúa con đi

Mang theo tình thương Chúa

Tiếp nẻo đường trần gian!

.

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)