dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Sầu Thu
 
 
Đỗ Hồng Phúc, KC
 
<<<    

 

 

Thu về cho mắt thêm sâu
Thu về chi để mối sầu rụng rơi
Thu về vàng lá tã tơi
Thu về lòng mõi một thời thu xưa... 
Thu xưa dạo bước bên người
Thu xưa ai đã từng cười có nhau
Thu xưa chưa biết buồn đau
Thu xưa quên lãng, thu sầu thu nay... 
Thu nay đã thiếu nụ cười
Thu nay vắng bóng hình người năm xưa
Thu nay rơi rớt hạt mưa
Thu nay ướt hết tình xưa...tình sầu... 
Thu ơi! Xin đừng đến nữa...
Vì lòng người, chưa chắc quên được đâu. 

 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)