dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Thương Nhớ Mùa Đông
 
 
Đỗ Hồng Phúc, KC
 
<<<    

 

 

Tuyết
Lạnh lùng

Sao băng giá

Trắng cả sân thưa

Buồn dâng cao nổi nhớ

Chơi vơi thương một bóng người

Dâng tràn bao thổn thức tiếng yêu ai

Xa nhau...ôi lệ đắng trong tận tâm hồn
Rụng rơi từng kỷ niệm vào quên lẵng

Miệng ta cười sao nghe mặn bờ môi

Xót xa mùa đông băng giá

Hoa tuyết mãi rơi

Rơi lặng lẻ

Chợt nhiên

Tan!

 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)