dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Mắt Lệ Ngày Vu Quy
 
 
Đỗ Hồng Phúc, KC
 
<<<    

 

Vu quy em bước theo chồng

Theo lời cha mẹ ngỏ lòng hiếu trung

Ngày mưa đưa tiễn mịt mùng

Lòng đau mắt lệ em cùng sánh vai

Bên người chồng mới tương lai

Mà lòng tê tái thương ai nghẹn ngào
Anh ơi thôi nhé xin chào

Mình không chung lối lỗi nào ai mang

Giờ đây em phải sang ngang

Như con hạc trắng lạc đàn trong mưa

Pháo hồng vang nổ tiển đưa

Đưa vào dĩ vãng tình xưa muôn màng

 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)