dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Giá Mà
 
 
Đỗ Hồng Phúc, KC
 
<<<    

 

Giá mà chiều mưa hôm ấy

Anh đừng niếu bước chân em

Để tình lững trôi theo gió

Em đi rơi rớt nỗi buồn!

 

Giá mà chiều mưa hôm ấy

Dứt lòng em bước ra đi

Một lần tình trong nước mắt

Còn hơn cay đắng ngày này

 

Giá mà chiều mưa hôm ấy

Chia tay ngăn cách đôi đường

Để giờ ai sầu ai khổ

Vì tình càng chết theo ngày

 

Bây giờ mưa chiều lại đến

Cơn mưa chợt đến ngậm ngùi

Hỏi rằng lòng người có khóc

Nhưng xin đừng khóc tình mình

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)