dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Đời Cuồng Điên
 
 
Đỗ Hồng Phúc, KC
 
<<<    

 

 

Ta điên...

như người mộng

mộng vào hồn

tim ta xé nát.

Ta điên...

đời nghiệt ngã

sóng lồng lộng

dập nát tim ta.

Ta điên...

cay đắng miệng  đời

một nói mười

ta cười người điên.

Ta điên...

cuộc tình buồn

người gian dối

giết chết hồn ta.

 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)