dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Đợi Chờ
 
 
Đỗ Hồng Phúc, KC
 
<<<    

 

Nữa đêm lệ ướt mi hồng

Nhớ thương tình phụ ngẹn lòng từng cơn

Giờ em một bước cô đơn

Hỏi người xưa ấy có hơn lòng này !?

Ngày xưa mộng ước xum vầy

Mà sao nay lại  đắng cay đôi đường

Hương tình nay chẳng vấn vương

Tình trường nay chẳng còn thương xót gì ?

Anh ơi! Trăng chẳng còn tươi

Vì em một ngã còn người một nơi.

Đã thương sao nỡ để lời

Lời thương lời nhớ chơi vơi lạnh lùng

Tuy nay xa cách ngìn trùng

Nhưng lòng em vẫn tình chung đợi chờ

Chờ ngày thôi hết bơ vơ

Ngày anh trở lại bến mơ tình nồng.

 

 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)