dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tình Mưa
 
 
Đỗ Hồng Phúc, KC
 
<<<    

 

 Đêm nay, mưa rơi ôi buồn quá
Nghe lòng sao chạnh nỗi nhớ thương

Quê nhà, bóng mẹ già năm tháng

Hỏi rằng, mẹ có nhớ con không!?

 

Đêm nay, mưa rơi từng giọt nhỏ

Lệ buồn, khoé mắt trực trào dâng

Nơi đây, mình con đơn bóng lẻ

Nhớ thương, mẹ hỡi ôi quê nhà

Mưa đêm, mưa rơi quyện vào hồn

Ướt lòng, người con mang viễn xứ

Trào dâng, con như muốn gào thét...

Tiếng mưa, khát vọng tình mẹ ru.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)