dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Nguyện Ước Của Mẹ
 
 
Đỗ Hồng Phúc, KC
 
<<<    

 

Lạy Mẹ Maria, ôi nữ vương quyền quý
Mẹ cao sang, sáng hơn cả mặt trời
Mắt Mẹ buồn, đoái thương người trần thế
Mãi chạy theo, tiếng nói của gian trần
 

Lệ Mẹ rơi, như máu chảy suối nguồn
Thương đoàn con đang dần quên lãng Chúa
Mẹ uy quyền, nhưng tình thương bờ bến
Chẳng đành tâm, trừng phạt đến con người

Mẹ mong rằng đoàn con mau thống hối
Để lệ kia, không chảy thành giòng máu
Mà lệ Mẹ, sẽ sung sướng khôn nguôi
Khi đoàn con biết yêu mến tình Ngài.
 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)