dongcong.net
 
 
   
 
   
 
 
March 19, 2015
 

 

 
Hành Trình Mùa Chay
 
  <<<
Cát Minh và sưu tầm
 
     
     
  70- giờ phút cao quý -st
     
  69- Trầm Thiên Thu dịch
  68- Đóa Hoa lòng của mùa chay -Huệ Minh
  67- Lịch sử mùa chay thánh
  67- Sứ điệp mùa chay ĐTC 2015
  66- Sống phục sinh
  65- Mùa chay, mùa lắng nghe - Lm Hữu An
  64- Lm Triệu SJ
  62- Ô nhiễm vô hình.. i
  60- Trầm thiên Thu dịch
     
  Nước mắt là quà tặng của Thiên Chúa
  Thứ tư lễ tro - GA Thanh Phuong
  Thứ tư lễ tro - DTGM Ngô Quang Kiệt
  Thứ tư lễ tro - Lm Trần Đức Phương
  Thứ tư lễ tro - Lm Ngọc Long
  Sứ điệp mùa chay cúa ĐTC Benedicto 2012
  Sứ điệp mùa chay cúa ĐTC Benedicto 2010
     
  59- Xin lỗi, tha thứ, cám ơn
  58- đừng vội xét đoán
  57- Suy tư mùa chay- Giuse Thẩm Nguyễn
  56- Chia sẻ mùa chay - Lâm Xuyên
  55- Hiểu và sống SD chay 2012 của ĐTC
  54- Món ăn mùa chay - Lm Nguyễn H. An
  53- Con yêu dấu - Lm Hùng NY
  52- Cảm nghiệm MC 2011- Lương Liêm
  51- Tên cám dỗ, mi là ai - Lung Linh
  50- Dịp tội - Lm Trần Việt Hùng
     
  49- Lạy Chúa, con sai rồi - Thiên Phong
  48- ba cột trụ mùa chay - CV
  47- cám dỗ , phạm tội - Lm Trần Việt Hùng
  46- ăn chay - trẻ trung - G Lê Quang Vinh
  45- Mùa chay, tập tục.. - Lm Lê công Đức
  44- Mẹ vào hoang mạc - G Lê Quang Vinh
  43- Cát bụi tuyệt vời
  42- Nhận diện chước cám dỗ
  41- Cùng nhau khám phá mùa chay
  Ngày 40
     
  Ngày 39
  Ngày 38
  Ngày 37
  Ngày 36
  Ngày 35
  Ngày 34
  Ngày 33
  Ngày 32
  Ngày 31
  Ngày 30
     
  Ngày 29
  Ngày 28
  Ngày 27
  Ngày 26
  Ngày 25
  Ngày 24
  Ngày 23
  Ngày 22
  Ngày 21
  Ngày 20
     
  Ngày 19
  Ngày 18
  Ngày 17
  Ngày 16
  Ngày 15
  Ngày 14
  Ngày 13
  Ngày 12
  Ngày 11
  Ngày 10
     
  Ngày 9
  Ngày 8
  Ngày 7
  Ngày 6
  Ngày 5
  Ngày 4
  Ngày 3
  Ngày 2
  Ngày 1
     

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)