dongcong.net
 
 

Sống mùa Vọng:

Với Đức Thánh Cha Benedicto XVI

Thứ tư sau Chúa Nhật thứ III mùa Vọng

Đó là một biến cố vĩ đại!

“Chúa sẽ đến, Người không trì hoãn, Người sẽ chiếu soi những nơi ẩn khuất tối tăm và sẽ tỏ mình cho muôn đân.” (Ca nhập lễ ngày thứ tư sau Chúa Nhật III mùa Vọng - Hab 2, 3; 1 Cor 4,5)

Ở lại trong tình thương của Chúa. Đó là mộ điều rất căn bản mà hôm qua chúng ta đã suy niệm. Hôm nay trong tình yêu của Chúa, chúng ta cùng ngắm nhìn, suy niệm về chính Thiên Chúa tình yêu - Kho tàng cho cuộc sống của chúng ta. Thiên Chúa ấy đang đến với chúng ta. Về sự kiện này, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với nhà báo Peter Seewald như sau:

“Đó là một biến cố vĩ đại, Thiên Chúa đã thực sự trở thành người. Thiên Chúa không mặc lấy thân phận làm người, không đóng vai làm người một thời gian nhất định, mà Thiên Chúa thực sự là người, và cuối cùng tự giang tay trên thập giá, như mở ra một không gian, để chúng ta bước vào.

Nếu Con Người này, như Thánh Kinh nói, muốn kéo tất cả chúng ta đến với thân thể của Ngài, đưa chúng ta vào trong một thân xác hiệp nhất và sống động, như người nam với người nữ trở thành một xương một thịt, thì chúng ta sẽ thấy rằng. Ở đây không chỉ là một sự kiện duy nhất xảy ra rồi sau đó lại đi vào dĩ vãng, như tất cả mọi sự kiện khác. Không, đây là một sự xuyên suốt, một khởi đầu mà Đức Kitô muốn kéo chúng ta vào, cụ thể qua bí tích Thánh Thể, bí tích Thanh Tẩy. Trong ý nghĩa này, thì có một điều đặc biệt vượt qua tất cả mọi sự tiến hóa. Đó là sự hiệp nhất nên một giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa thụ tạo và Đấng Sáng Tạo.” (Joseph Ratzinger - Benedikt XVI, Gott und die Welt, ein Gespräch mit Peter Seewald, Knauer Taschenbuch Verlag - München, Neueausgabe 2005, S. 234)

Bạn thân mến, “Chúa sẽ đến, Người không trì hoãn, nhưng Ngài đến không như chúng ta mường tượng. Cách thức Ngài đến quá lạ với chúng ta. Đó là Ngài trở thành người như chúng ta. Ngài là người thực sự. Vì thế, Đức Thánh Cha đã phải thốt lên rằng: „Đó là một biến cố vĩ đại!“

Vĩ đại vì Thiên Chúa đã từ chỗ lớn nhất đi vào chỗ nhỏ nhất, từ một Đấng Tạo Dựng trở nên một phận người nhỏ bé. Cái nhỏ bé đó được chỉ ra rất rõ ràng trong cuộc đời trần thế của Ngài. Không chỉ là một em bé, mà còn là một nạn nhân chẳng tội tình gì, bị treo trên thập giá. Bất lực trước bất công. Giang tay đau đớn, nhưng đó lại là một hành động đón mời chúng ta vào vòng tay yêu thương của Ngài.

Hành động này không chỉ là một sự kiện, hay biến cố duy nhất xảy ra rồi lại đi vào quá khứ. Không, tình yêu của Thiên Chúa tồn tại vĩnh viễn và sống động mỗi ngày. Vì mỗi ngày Ngài luôn mời gọi chúng ta hãy đi tìm Ngài, ở lại trong Ngài và hơn nữa hãy trở nên một với Ngài. Có như vậy, thì chúng ta sẽ luôn luôn ở trong không gian của tình yêu, được đôi tay đang giang ra của Ngài trên thập giá đón chào và ấp ủ.

Hôm nay, trong tâm tình của mùa Vọng này, chúng ta hãy giành thời gian, đứng trước thánh giá của Chúa Kitô. Chúng ta hãy cảm nhận rằng, Ngài đang chào mừng Bạn và tôi, đang muốn ấp ủ Bạn và tôi, và đang muốn chiếu soi những nơi ẩn khuất tối tăm trong chúng ta.

LM Nguyễn Ngọc Thể, SJ

_________________

Phương pháp cầu nguyện và suy niệm:

  • Chọn một nơi chốn và thời gian thích hợp
  • Ngồi xuống, đốt lên một cậy nến trước ảnh Chúa, làm dấu thánh giá và phủ phục thờ lạy Chúa.
  • Nhắm mắt một chút và từ từ đi vào trong thinh lặng.
  • Chú tấm đọc bài suy niệm cách chậm rãi.
  • Đọc lại lần thứ hai và để ý xem câu nào hay tâm tình gì đánh động.
  • Nhẩm đi nhắc lại câu đó nhiều lần; Vd: „phải canh thức!“
  • Thinh lặng và để lời đó thấm vào lòng mình.
  • Tâm sự với Chúa và kết thúc bằng một kinh Lạy Cha.

 

Lm. Nguyễn ngọc Thế, sj - Vietcatholic.net

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)