dongcong.net
 
 

Sống Mùa vọng…SUY NIỆM MÙA VỌNG

MÙA VỌNG GỌI MỜI

Antôn Lương Văn Liêm

Mùa vọng 2011

Mùa vọng đến, gọi mời tôi sám hối

Gọi mời tôi đổi mới và canh tân

Dọn con đường cho Vua Trời giáng ngự

Ngài là Vua ban tặng sự bình an

****

Mùa vọng đến gọi mời tôi hãy

Tính tự kiêu cao tựa núi thái sơn

Hãy san bằng, cho khiêm hạ dâng cao

Lòng ích kỷ tựa vực sâu thăm thẳm

Hãy lấp đầy bằng bác ái, bao dung

Tham, sân, si uốn quanh như đèo cả

Uốn thẳng ngay nhờ đức công bằng

Xét đoán, đố kỵ, loại trừ, tựa con đường lồi lõm

San phẳng đi bằng đón nhận, cảm thông

****

Mùa vọng về gọi mời tôi biến đổi

Biến tâm hồn thành máng cỏ đơn sơ

Mái nhà tôi sao cho thành hang đá

Để từ đây Mẹ sinh Chúa Hài Nhi

Mùa vọng đến gọi mời tôi nhỏ bé

Tựa mục đồng thăm viếng Chúa Hài Nhi

Như bò lừa đơn sơ thở hơi ấm

Giữa trời đông ủ ấm Chúa Ngôi Hai

****

Mùa vọng đến, thôi hãy dừng tất cả

Nệm ấm, chăn êm cả chiếc ghế uy quyền

Bỏ tất cả như Ba Vua tiến bước

Theo sao trời tiến thẳng tới Belem

Dâng quà tặng lên Vua Cả Thiên đàng

Đức tin mạnh tựa vàng đã tôi luyện

Lòng cậy trông, tựa mộc dược tinh tuyền

Lòng mến tựa nhũ hương thơm ngát

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG NĂM B 2011

Antôn Lương Văn Liêm

Lời nguyện 1: “Thiên Chúa là đấng trung gian, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của người là Đức Ki tô” (1Cr.4,9)

Xin Cho các vị lãnh đạo dân Chúa luôn mặc lấy tâm tình và hình ảnh của Đức Kitô, nhờ đó mà trở thành những mục tử như lòng Chúa ước mong.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa…. Xin Chúa nhậm lời chúng con

Lời nguyện 2: “Anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến” (Mc.13,35)

Xin cho tất cả các Kitô hữu luôn biết canh thức và chờ đợi, nhất là trong mùa vọng qua những công việc đạo đức, bác ái và yêu thương để đón chờ Chúa đến trong hy vọng và bình an, nhờ ơn Chúa dần trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng

Chúng ta cùng cầu xin Chúa…..Xin Chúa nhậm lời chúng con

Lời nguyện 3: “Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ” (Mc.13,37)

Xin cho giới trẻ, giới ấu nhi trong gia đình và giáo xứ biết siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, biết tiếp cận lời Chúa để không ngủ mê giữa những thói hư tật xấu, những lời mời gọi của quyền lực thế gian ngày hôm nay

Chúng ta cùng cầu xin Chúa…..Xin Chúa nhậm lời chúng con

Lời nguyện 4: “Chính Đức Kitô sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng” (1Cr.1,8)

Xin cho những ai đang khổ đau tâm hồn và thân xác vì bệnh tật, yếu đau, vì bất hòa chia rẽ, đói nghèo, luôn biết phó thác vào tình thương của Thiên Chúa nơi Đức Kitô, để nhờ sức mạnh và tình yêu của Đức Kitô mà vượt qua tất cả những trở ngại, thách đố của cộc sống.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa… Xin Chúa nhậm lời chúng con

 


dongcongnet 27-11-2011

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)