dongcong.net
 
 

Suy niệm mùa giáng sinh …


Về Belem
VietCatholic News (19 Dec 2009 07:38)

Tôi làm một cuộc hành hương
Về nơi Con Chúa Thiên Đường giáng sinh
Bê lem xa! Be lem xinh!
Be lem ở tại trong tình yêu tôi

Khởi đầu tôi chọn chổ ngồi
Thong dong thần trí, thảnh thơi cõi lòng
Bàn chân đưa bước vào trong
Đi tìm hang đá giữa đồng hắt hiu

Lúa đồng no hạt tình yêu
Nên hang đá Chúa có nhiều cỏ rơm
Tình yêu chia sẻ áo cơm
Chuồng bò khiêm tốn ngát thơm hương nồng

Tình yêu tịnh khiết trinh trong
Kết thành máng cỏ ấm lòng Hài Nhi
Tình yêu hỉ xả từ bi
Thành vàng,mộc dược,khiêm quỳ ba vua

Bác ái là cánh sao tua
Vô vàn nhân đức thay lừa thở hơi
Thiện tâm chờ đón Ngôi Lời
Đêm đông giáng thế tuôn rơi phúc lành

Ân tình hóa giải chiến tranh
Belem nên đẹp màu xanh an bình
Vẳng đưa tiếng hát câu kinh
Nên lời ru mẹ ngọt tình ầu ơ

Cuộc hành hương, đẹp như thơ
Tôi về dọn lại đền thờ trong tôi
Bê lem ở tại đây rồi
Xin Ơn Giáng Thế làm người trong tôi.

Cao Danh Viện-dongcong.net sưu tầm

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)