dongcong.net
 
 

Hai cuộc giáng lâm của Đức Kitô

Chúng ta loan báo Đức Kitô giáng lâm. Người giáng lâm, không phải chỉ một lần, mà còn một lần khác nữa, huy hoàng hơn lần trước nhiều. Quả vậy, cuộc giáng lâm lần thứ nhất bao hàm ý nghĩa đau khổ; còn lần thứ hai thì biểu lộ vương quyền của Thiên Chúa.

Thật thế, những gì liên hệ tới Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, thường diễn ra hai lần. Hai lần Người sinh ra: một lần bởi Thiên Chúa từ trước muôn đời; một lần bởi Đức Trinh Nữ, vào lúc thời gian viên mãn.

Hai lần Người xuống thế: lần thứ nhất thì lặng lẽ, âm thầm như hạt mưa rơi xuống lông chiên; còn lần thứ hai, chắc chắn xảy ra trong tương lai, thì oai hùng rực rỡ.

Lần giáng lâm thứ nhất, Người được bọc tã đặt nằm trong máng cỏ; lần thứ hai, Người khoác áo cẩm bào là muôn ánh hào quang. Lần thứ nhất, Người vác thập giá, chẳng nề nhuốc hổ; còn lần thứ hai, Người chiến thắng khải hoàn có đạo binh thiên thần hộ tống.

Vậy chúng ta không dừng lại ở lần giáng lâm thứ nhất, mà còn đợi chờ lần giáng lâm thứ hai. Lần thứ nhất, chúng ta đã tung hô Người: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, thì chúng ta cũng sẽ lặp lại như thế trong lần thứ hai; lúc đó, chúng ta sẽ cùng với các thiên thần, ra nghênh đón Chúa mà thờ lạy và tung hô: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa.

Chúa Cứu Thế sẽ đến, không phải để lại bị người ta xét xử, mà là để xét xử những kẻ x ưa kia đã điệu Người ra xét xử. Lần xét xử ấy, Người đã lặng thinh. Nhưng đối với những kẻ đã dám hành hạ đóng đinh Người, thì sau này Người sẽ nhắc lại tội ác của họ mà nói: "Đó là những việc ngươi đã làm, nhưng Ta đã lặng thinh."

Lần ấy, Người đã đến thuyết phục nhân loại, thể theo lòng nhân ái của Người, nhưng sau này, họ sẽ phải bó buộc nhìn nhận vương quyền của Người.

Ngôn sứ Malakhi đã nói về cả hai lần Chúa giáng lâm: Bỗng nhiên, vị Chúa Tể mà các ngươi tìm kiếm sẽ tới đền thánh của Người. Đó là lần thứ nhất. Liền sau đó, ông nói thêm về lần thứ hai rằng: Đây là vị sứ giả của Giao Ước, Đấng các ngươi ngưỡng vọng, kìa Người đến; Người là Chúa Tể càn khôn. Ai chịu đựng nổi ngày Người đến? Ai đứng vững được khi Người xuất hiện? Người như lửa của thợ luyện kim, như bột giặt của thợ giặt. Người sẽ ngồi để nung nấu và thanh tẩy.

Thánh Phaolô cũng ám chỉ về hai lần Chúa giáng lâm trong thư gửi cho ông Titô: Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại, và là Đấng Cứu Độ chúng ta xuất hiện vinh quang.

Đó, bạn thấy thánh Phaolô đã nói về cuộc giáng lâm lần thứ nhất, và người đã dâng lời cảm tạ, cũng như đã nói về cuộc giáng lâm lần thứ hai mà chúng ta đang trông chờ.

Vì thế, tín điều chúng ta tuyên xưng hôm nay đã được các Tông Đồ truyền lại với mục đích làm cho chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô: "Người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, triều đại Người sẽ vô cùng vô tận."

Vậy, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta sẽ từ trời ngự đến. Người sẽ ngự đến vinh quang rực rỡ, khi thế gian tới hồi cùng tận, vào ngay sau hết. Vì ngày cùng tận của thế gian thế nào cũng đến; nhưng rồi thế giới thụ này sẽ được đổi mới.

 

Trích bài giáo huấn của thánh Syrilô, Giám mục Giêrusalem - Kinh Sách Các Bài Đọc CN 1 Mùa Vọng

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)