dongcong.net
 
 

Sống Mùa vọng…


Melbourne (Úc) 1-12-85
Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng
Hạnh phúc trong chờ đợi

Thông điệp của Mẹ giờ đây đã tới khắp nơi trên thế giới. Các con yêu
dấu, các con hãy quảng đại và tin tưởng hỗ trợ chuơng trinh của Mẹ.

Lòng các con hãy bình an.
Các con hãy yêu mến, cầu nguyện và làm việc đền tội.
Với lòng đơn sơ của con trẻ, các con hãy sống lúc hiện tại
mà Cha đã dành cho các con như ơn huệ của Chúa Quan Phòng.

Các con đừng để mình bị lường gạt vì những kẻ tính toán năm tháng.
Họ như muốn ra hạn kỳ cho lòng thương xớt vô cùng của Trái Tim Chúa
Giêsu Con Mẹ.
Ngày nay, nhiều tiên tri giả đã truyền bá những thông điệp giả dối để
gieo lo âu và sợ sệt cho nhiều con cái Mẹ.

Mẹ là Mẹ của hy vọng và tin tưởng. Các con hãy sống với Mẹ thời Giáng
Lâm lần thứ hai này. Cũng như Mẹ là Mẹ đồng trinh khi Chúa Giêsu xuống
lần đầu, ngày nay, Mẹ cũng là Mẹ hiển vinh khi Ngài xuống lần thứ hai.

Hãy sống trong sự chờ đợi với Mẹ, các con sẽ được sung sướng.
Sung sướng giữa mọi thử thách và đau khổ, vì các con biết chắc rằng
thời khốn khó hiện tại là để chuẩn bị cho cuộc Giáng Lâm vinh hiển của
Chúa Giêsu Con Mẹ.
Sung suớng giữa những hiểu lầm và bắt bớ, vì tên các con đã được ghi
nơi TTVSM , và vì các con được gìn giữ trong nơi trú ẩn an toàn của Mẹ
từ mẫu.

Các con cũng hãy sung suớng, dầu có sống trong Giáo Hội bị lu mờ,
thương tích và phân hóa, bởi vì giờ hấp hối này chỉ để chuẩn bị cho Giáo
Hội một Rạng đông le lói của Lễ Hiện Xuống lần thứ hai.

Các con hãy sống sung sướng trong TTVSM đang khi hy vọng và chờ
đợi Chúa Giêsu Con Mẹ trở lại trong vinh quang."


trích sách cùng các LM số 316

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)