dongcong.net
 
 

Luôn tỉnh thức!Trong đời sống hầu như ai cũng có "Stress“, sống trong lo âu vội vã. Các hãng xưởng phải sản xuất cho nhiều cho nhsanh để còn kịp giao hàng. Vì thời hạn đã tới. Trong văn phòng bàn giấy càng thêm công việc bận rộn giấy tờ sổ sách, điện thoại, thư từ nhận được và phải trả lời gửi đi. Người thợ nhà máy phải làm thêm giờ. Chiếc đồng hồ luôn là người bạn cùng đồng hành với, để nhắc nhớ tới giờ. Nếu không, sẽ bị trễ giờ, trễ chuyến xe, chuyến tầu, trễ hẹn…

Con người luôn phải tỉnh thức trong đời sống "tay làm hàm nhai"

Chúa Giêsu kêu gọi con người trong đời sống đức tin cũng phải tỉnh thức. Tại sao vậy?

Trong dân gian có câu gạn ngữ: "Trâu chậm thời uống nước đục!“. Cách đây 15 năm Tổng thống Michail Gorbatschow nước Nga, dịp kỷ niệm 40 năm của nước Cộng sản Ðông Ðức cũ, đã nói: "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben – Ai chậm trễ, sẽ bị thiệt thòi trong chính đời sống!“

Ðúng như vậy. Ai thường đến sở làm trễ, sẽ có ngày nhận được giấy sa thải. Họ sẽ trở thành người thất nghiệp mất việc làm. Trong đời sống kinh tế đòi hỏi phải đúng giờ và luôn tỉnh thức.

Chúa Giêsu nói đến tỉnh thức, nhưng một cách khác. Ngài không muốn chất thêm gánh nặng công việc, thêm "Stress“ vào nữa. Ðiều tỉnh thức Ngài muốn kêu gọi là sự chú ý đến tâm hồn và thể xác của chính mình và đến người khác nữa.

"Anh em hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn“ (Cl 4,2). Ðời sống không chỉ có chiều ăn ngủ, làm việc. Nhưng còn có chiều tương quan liên đới con người với Thiên Chúa, Ðấng dựng nên mình, và với con người cùng sinh sống trong xã hội. Cách thức sống tâm tình tạ ơn cách sống chú ý đến người làm ơn cho ta trong đời sống.

Một tâm tình thấm nhuộm nếp sống văn hóa cao đẹp tình người.

Làm ăn sinh sống, học hành giái trí, xây dựng kiến tạo xã hội, gia đình, nhưng cũng cần thiết phải có thời giờ cho cuộc sống niềm tin đạo giáo. Trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan nhắc lại lời của Chúa: "Ðây là lời của Ðấng có bảy Thần Khí Thiên Chúa và bảy ngôi sao: Ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống, mà thực ra đã chết. Hãy tỉnh thức! Hãy cũng cố chút sức lực còn lại đang suy tàn, vì Ta nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của ta.“ ( KH 3, 2)

Một nếp sống hài hòa vừa biết hướng ra bên ngoài và cũng vừa hướng vào nội dung đời sống.

"Phần anh, hãy tỉnh thức trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ“ ( 2 Tm 4, 5a). Trong đời sống, đâu có cái gì xảy đến tự nhiên như ta mong muốn. Nếu không cẩn thận, tỉnh thức chú ý, sẽ làm lỡ mất, làm hỏng cơ hội đang có trong tầm tay được giao cho. Va sự chịu đựng nào cũng cần phải chú ý tỉnh thức. Nếu không cũng sẽ không đi tới cùng.

Người cha, người mẹ nào nuôi nấng dậy dỗ con cháu, cũng đều có kinh nghiệm về điều này. Nếu muốn cho hạnh phúc gia đình, hạnh phúc tương lai con cái đưọoc xây dựng tốt đẹp. Bạn trẻ đi học, nếu muốn thành công tấn tới, cũng đều phải sống tỉnh thức chú ý.

Như thế ai cũng phải tỉnh thúuc chú ý trong suốt cả đời sống của mình. Tỉnh thứ chú ý giúp đời sống dẫn đến thành công tốt đẹp.

Trong đời sống làm con Chúa, làm người theo như điều Chúa muốn cũng cần phải tỉnh thức.


Lm. Nguyễn ngọc Long

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)