+ October 9, 2021
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ Tháng 10-2021
- CRM biên soan
Lịch phụng vụ Tháng 11-2021
-CRM biên soạn
* Lịch phụng vụ Tháng 12-2021
- CRM biên soan

* Tông thư Patris Corde .....
- .ĐTC Phanxicô

* Huấn từ Chúa nhật với ĐTC (27)......
--Vaticannews.va/vi

* ĐTC Phanxicô giáo lý hàng tuần..
- Trần Đỉnh, sj... vaticannews.va.vi

* Suy niệm Chúa nhật năm B
- Nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 9
- Châu Kiên Long
Mến yêu Thánh Thể - sách....
- nhiều tác giả
Sách- Người say yêu Thánh Thể....
- nhiều tác giả
* 5 phút suy niệm tháng 9 năm 2021
- Sưu tầm
- Phụng vụ chư thánh tgp Sài gòn
- Tổng giáo phận Sài Gòn
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2021
- Báo Giáo sĩ Việt nam #288
-Ban Biên Tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Giấc ngủ rất quan trọng cho ta
- sức khoẻ là vàng
- Những lợi ích không ngờ của hành lá.
- sức khoẻ là vàng
- Viêm khớp- ly nước 4 loại trái..
- sức khoẻ là vàng
- Danh ngôn của cuộc sống ..
- sưu tầm , góp nhặt,
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng
- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN-B

Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 28 TN ..... - Ca đoàn Nauy

Huấn dụ của ĐTC Phanxicô Chúa nhật...... - Cao Tấn Tĩnh dịch

Chúa nhật 28 thường niên..... - Lm Hồ Bạc Xái

Chúa Nhật 28 thường niên........ - Lm Đinh Lập Liễm

Chúa nhật 28 thường niên........ - Lm Nghĩa

Chúa nhật 28 thường niên..... - Lm Vũđình Tường

Chúa nhật 28 thường niên............- Lm Jos. Tạ Duy Tuyền

Chúa nhật 28 thường niên..... - Huệ Minh

Chúa nhật 28 thường niên.... - Lm Nguyễn Hữu An

Thi ca Cầu nguyện ...... - Lm. Trần Việt Hùng

Chúa nhật 28 thường niên.... - Lm Đan Vinh

Chúa nhật 28 thường niên..... - Lm Hương

Chúa nhật 28 thường niên......... - Trầm Thiên T hu

Chúa nhật 28 thường niên.........- Thiên Phúc

Chúa Nhật 28 thường niên....... - Lm Jude Siciliano, OP

Chúa nhật 28 thường niên.......... - Tuyết Mai

THÁNG MẸ MÂN CÔI

Bài viết của Lm Anmai, CSsR...... - AnMai

Tháng Mân Côi Đức Mẹ...... - dongcong.net...

Giáo lý về Galatha của ĐTC Phanxicô... - Cao tấn Tĩnh dịch...

PHỤNG VỤ GIỜ KINH ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)