+ May 26, 2022
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ Tháng 5-2022
- CRM biên soan
Lịch phụng vụ Tháng 6-2022
-CRM biên soạn
* Lịch phụng vụ Tháng 7-2022
- CRM biên soan

* Châm ngôn các thánh.....
- .góp nhặt...

* Huấn từ Chúa nhật với ĐTC ......
--Vaticannews.va/vi

* ĐTC Phanxicô giáo lý hàng tuần..
- Vaticannews.va

* Suy niệm Chúa nhật năm C
- Nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 4
- Châu Kiên Long
Mến yêu Thánh Thể - sách....
- nhiều tác giả
Sách- Người say yêu Thánh Thể....
- nhiều tác giả
* 5 phút suy niệm tháng 3 năm 2022
- Sưu tầm
- Phụng vụ chư thánh tgp Sài gòn
- Tổng giáo phận Sài Gòn
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2021
- Báo Giáo sĩ Việt nam #288
-Ban Biên Tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Giấc ngủ rất quan trọng cho ta
- sức khoẻ là vàng
- Những lợi ích không ngờ của hành lá.
- sức khoẻ là vàng
- Viêm khớp- ly nước 4 loại trái..
- sức khoẻ là vàng
- Danh ngôn của cuộc sống ..
- sưu tầm , góp nhặt,
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng

- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN - NĂM C

Thánh vịnh đáp ca Phục Sinh ..... - Ca đoàn Nauy

Phục Sinh VI - ĐTC Phanxicô...... - Vaticannews/va ...

Chúa nhật VII phục sinh..... - Lm Hồ Bạc Xái

Chúa nhật VII phục sinh........ - Lm Đinh Lập Liễm

Chúa nhật VII phục sinh........ - Lm Nghĩa

Chúa nhật VII phục sinh..... - Lm Vũđình Tường

Chúa nhật VII phục sinh............ - Lm Jos. Tạ Duy Tuyền

Chúa nhật VII phục sinh..... - Huệ Minh

Chúa nhật VII phục sinh.... - Lm Nguyễn Hữu An

Thi ca Cầu nguyện Lên Trời...... - Lm. Trần Việt Hùng

Chúa nhật VII phục sinh.... - Lm Đan Vinh

Chúa nhật VII phục sinh..... - Lm Hương

Chúa nhật VII phục sinh......... - Trầm Thiên Thu

Chúa nhật VII phục sinh.........- Thiên Phúc

Chúa Nhật VII phục sinh....... - Lm Jude Siciliano, OP

Chúa nhật VII phục sinh.......... - Tuyết Mai

MÙA PHỤC SINH

Bài viết của Lm Anmai, CSsR 5-2022...... - AnMai

Sống phục sinh 50 ngày...... - dongcong.net sưu tầm...

Giáo lý hàng tuần thứ Tư của ĐTC Phanxicô... - Vaticannews.va ...

PHỤNG VỤ GIỜ KINH ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)