+ January 18, 2023
Lịch phụng vụ Tháng 1-2023
-CRM biên soạn
Lịch phụng vụ Tháng 2-2023
-CRM biên soạn
* Lịch phụng vụ Tháng 3-2023
- CRM biên soan

* Châm ngôn các thánh.....
- .góp nhặt...

* Sách tháng cầu hồn - suy niệm ......
--góp nhặt

* ĐTC Phanxicô giáo lý hàng tuần..
- Vaticannews.va

* Suy niệm Chúa nhật năm A
- Nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 7
- Châu Kiên Long
Mến yêu Thánh Thể - sách....
- nhiều tác giả
Sách- Người say yêu Thánh Thể....
- nhiều tác giả
* 5 phút suy niệm tháng 1 năm 2023
- Sưu tầm
- Phụng vụ chư thánh tgp Sài gòn
- Tổng giáo phận Sài Gòn
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2021
- Báo Giáo sĩ Việt nam #288
-Ban Biên Tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Giấc ngủ rất quan trọng cho ta
- sức khoẻ là vàng
- Những lợi ích không ngờ của hành lá.
- sức khoẻ là vàng
- Viêm khớp- ly nước 4 loại trái..
- sức khoẻ là vàng
- Danh ngôn của cuộc sống ..
- sưu tầm , góp nhặt,
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng

- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

CHÚA NHẬT TẾT NGUYÊN ĐÁN

Ngày Thánh Mẫu 2022 tại Carthage, Missouri ..... - Ban Tổ Chức CRM

Thánh vịnh đáp ca Thường Niên ..... - Ca đoàn Nauy

Huấn từ Chúa nhật của ĐTC Phanxicô...... - Vaticannews/va ...

Chúa nhật thường niên..... - Lm Hồ Bạc Xái

Chúa nhật Thường Niên........ - Lm Đinh Lập Liễm

Chúa Nhật Thường Niên........ - Lm Nghĩa

Chúa Nhật Thường Niên..... - Lm Vũđình Tường

Chúa Nhật Tết............ - Lm Jos. Tạ Duy Tuyền

Chúa Nhật Thường Niên...... - Huệ Minh

Chúa Nhật Thường Niên.... - Lm Nguyễn Hữu An

Thi ca Cầu nguyện ...... - Lm. Trần Việt Hùng

Chúa Nhật Tết.... - Lm Đan Vinh

Chúa Nhật Thường Niên..... - Lm Hương

Chúa Nhật Tết......... - Trầm Thiên Thu

Chúa nhật Thường Niên.........- Thiên Phúc

Chúa Nhật Thường Niên....... - Lm Jude Siciliano, OP

Chúa Nhật Tết.......... - Tuyết Mai

MÙA GIÁNG SINH

Bài viết của Lm Anmai, CSsR 12-2022...... - AnMai

Sống mùa Giáng Sinh...... - góp nhặt ...

Giáo lý hàng tuần thứ Tư của ĐTC Phanxicô... - Vaticannews.va ...

PHỤNG VỤ GIỜ KINH ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)