+ August 19, 2019
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ Tháng 8-2019
- CRM biên soan
Lịch phụng vụ Tháng 09-2019... ...
-CRM biên soạn
* Lịch phụng vụ Tháng 10-2019
- CRM biên soan

* ĐTC tiếp kiến thứ Tư 7-8-19.....
- .Trần Đinh, SJ

* Kinh truyền tin với ĐTC 17c thường niên..
--Vietvatican.net

* Suy niệm thánh lễ với Đức Thánh Cha Phanxicô tháng 6-2019
- Trần Đỉnh, sj... vatican.net

* Suy niệm Chúa nhật năm C
- Nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 8
- Châu Kiên Long
Mến yêu Thánh Thể - sách....
- nhiều tác giả
Sách- Người say yêu Thánh Thể....
- nhiều tác giả
* 5 phút suy niệm tháng 8 năm 2019
- Sưu tầm
- Linh đạo và Chứng từ -HT-Linh tiến Khải
- vietvatican.net
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2014
- Báo Giáo sĩ Việt nam #288
-Ban Biên Tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Giấc ngủ rất quan trọng cho ta
- sức khoẻ là vàng
- Những lợi ích không ngờ của hành lá.
- sức khoẻ là vàng
- Viêm khớp- ly nước 4 loại trái..
- sức khoẻ là vàng
- Danh ngôn của cuộc sống ..
- sưu tầm , góp nhặt,
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng
- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

Chúa nhật 21 thường niên, năm C

Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 21c ..... - Ca đoàn Nauy

Mục lục hình ảnh các ngày thánh mẫu 2019...... - dongcong.net nhóm thợ nhòm

Chúa nhật 20 thường niên, năm C..... - Lm Hồ Bạc Xái

Chúa nhật 20 thường niên, năm C........ - Thiên Phúc

Suy niệm tuần 20 C sưu tầm........ - dongcong.net

Suy niệm tuần 20c Lm Đan Vinh...... - dongcong.net

Hình ảnh Kiệu Thánh Thể ............- dongcong.net

Hình ảnh Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo VN..... - dongcong.net

Hình ảnh Lễ Đức Mẹ La Vang.... - dongcong.net

Hình ảnh Văn Nghệ NTM...... - dongcong.net

Hình ảnh Sinh hoạt Thứ Sáu.... - dongcong.net

Hình ảnh kiệu Đức Mẹ Fatima..... - dongcong.net

Hình ảnh Thánh Lễ Kính Khiết Tâm Mẹ......... - dongcong.net

Hình ảnh lễ bế mạc NTM.........- dongcong.net usa

Chúa Nhật 21c....... - Lm Jude Siciliano, OP

Chúa nhật 21c.......... - Tuyết Mai

THÁNG KHIẾT TÂM MẸ

Suy tư về Mẹ Maria...... - Tuyết Mai

Mẹ Maria tuyệt Mỹ... - mục lục - sưu tầm ...

Lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời..... - Lm Tạ Duy Tuyền....

Phụng Vụ Giờ Kinh ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)