+ September 28, 2023
Lịch phụng vụ Tháng 9-2023
-CRM biên soạn
Lịch phụng vụ Tháng 10-2023
-CRM biên soạn
* Lịch phụng vụ Tháng 11-2023
- CRM biên soan
Lịch phụng vụ Tháng 12-2023
-CRM biên soạn
* Sống mùa thường niên - suy niệm ......
--góp nhặt

* ĐTC Phanxicô giáo lý hàng tuần..
- Vaticannews.va

* Suy niệm Chúa nhật năm A
- Nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 7
- Châu Kiên Long
Mến yêu Thánh Thể - sách....
- nhiều tác giả
Sách- Người say yêu Thánh Thể....
- nhiều tác giả
* 5 phút suy niệm tháng 7 năm 2023
- Sưu tầm
- Phụng vụ chư thánh tgp Sài gòn
- Tổng giáo phận Sài Gòn
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2021
- Báo Giáo sĩ Việt nam #288
-Ban Biên Tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Giấc ngủ rất quan trọng cho ta
- sức khoẻ là vàng
- Những lợi ích không ngờ của hành lá.
- sức khoẻ là vàng
- Viêm khớp- ly nước 4 loại trái..
- sức khoẻ là vàng
- Danh ngôn của cuộc sống ..
- sưu tầm , góp nhặt,
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng

- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN, NĂM A

Ngày Thánh Mẫu 2023 tại Carthage, Missouri ..... - Ban Tổ Chức CRM

Thánh vịnh đáp ca ..... - Ca đoàn Nauy

Kính Thánh Cả Giuse NTM 2023.... - NTM 2023 ...

Chúa nhật thường niên năm A..... - Lm Hồ Bạc Xái

Chúa nhật thường niên năm A........ - Lm Đinh Lập Liễm

Chúa Nhật Lm. Nghĩa ........ - Lm Nghĩa

Chúa Nhật Lm. Vũđình Tường..... - Lm Vũđình Tường

Chúa nhật Lm. Tạ Duy Tuyền............ - Lm Jos. Tạ Duy Tuyền

Chúa Nhật thường niên năm A...... - Huệ Minh

Chúa Nhật thường niên năm A.... - Lm Nguyễn Hữu An

Thi ca Cầu nguyện ...... - Lm. Trần Việt Hùng

Chúa Nhật thường niên năm A.... - Lm Đan Vinh

Chúa Nhật thường niên năm A..... - Lm Hương

Chúa Nhật thường niên năm A......... - Trầm Thiên Thu

suy niệm của Thiên Phúc.........- Thiên Phúc

Chúa Nhật Ns. TTĐM....... - Nguyệt San TTĐM

Chúa Nhật Tuyết Mai.......... - Tuyết Mai

MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài viết của Lm Anmai, CSsR 8-2023...... - Lm. An-Mai CRrS

Suy tư Sống Đạo...... - góp nhặt ...

Giáo lý hàng tuần thứ Tư của ĐTC Phanxicô... - Vaticannews.va ...

PHỤNG VỤ GIỜ KINH ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)