dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc, chúa nhật năm B, ngày thường năm 1
Tháng 06, 2021
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ
2021--
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

 

 
-

 

1
21-4-

Th. Justino, td
Lễ Nhớ
Tuần 9 TN


2
22-


3
23

 

4
24

Thứ Sáu đầu tháng


5
25
Th. Bonifface, gmtdd - Lễ Nhớ
Thứ bảy đầu tháng


6
26

Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Lễ Trọng

7
27

Tuần 10 TN

8
28

 

9
29

Th. Norbertô, gm

10
1/5

11
2-
Th. Banabas, tông đồ, lễ kính-

12
3


13
4
Chúa nhật 11 Thường NiênTh. Antôn Pađua, lmTs

14
5

Tuần 11 TN

15
6
16
7

17
8

 

18
9

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lễ Trọng

19
10

Lễ Khiết Tâm Mẹ
Lễ nhớ

20
11

Chúa nhật 12 Thường NiênFather's Day (USA)

21
12
-Tuần 12 TN
22
13

 

23
14


24
15
Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả
Lễ Trọng
,

25
16
Th. Luy Gonzaga,ts
26
17


27
18

Chúa nhật 13 Thường Niên

28
19
-Th. Irênê, GmTđ Tuần 13 TN
29
20

HAI THÁNH TĐ
Phêrô và Phaolo
lễ trọng


30
21-
Các thánh tử đạo thành Roma
 
-
 
-

 
-

*


tháng 5
tháng 7

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)