dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc-CN năm B, ngày thường năm 1
Tháng 07, 2021
THÁNG GIÁO HỘI
Tân Sửu-
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-


 
-

Thà được một lạng đức yêu thương, còn hơn một trăm lẽ phải.
(Thánh Robert Bellamino)


 
-


 
-


1
22/5-
Th. Junipero Serra, Lm -USA

2
23-

 

3
24-
Th. Toma, TD
Lễ Kính

4
25-
Chúa Nhật 14 Thường Niên

5
26-


6
27-
-Th. Maria Goretti, dttd

7
28-


8
29-


9
30-

-Th.Augustino Zhao rong, Lm, và các bạn tử đạo

10
1/6-


11
2-
Chúa Nhật 15 Thường Niên Th. Bênêđictô, vp
Lễ Nhớ


12
3-

..

13
4-

Th. Henry VuaĐức Mẹ hiện ra lần thứ ba: ngày thứ sáu 13-7-1917 'bà mặc áo trắng' .

14
5-


USA: Th. Kateri Tekakwitha,
Lễ nhớ
15
6-

Th. Bonaventura, gm-ts
Lễ Nhớ


16
7-
(Đức Mẹ Cát Minh)
17
8-18
9-
Chúa Nhật 16 Thường Niên


19
10-

-

20
11-

Th. Apollinario, gmtđ

21
12-

Th. Laurensô Brinđisiô, lmts

22
13-

Th. Maria Mađalêna
Lễ Nhớ


23
14-

Th.. Brigita, Nt

24
15-

Th. Sharbel Makhluf, lm

25
16-
Chúa Nhật 17 TN
Ông bà và người cao tuổi

Lễ Kính


26
17-

Th. Gioakim và Th. Anna, song thân của Đức Mẹ

27
18-

 

28
19-


29
20-

Th. Martha
Lễ Nhớ


30
21-

Th. Phêrô Kim Ngôn, gm-ts

31
22-

St. Ignatius of Loyola

 
-
-
 
-tháng 6

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)