dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc, CN năm B, Ngày thường năm 1
Tháng 08, 2021
THÁNG KHIẾT TÂM MẸ
Tân Sửu
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1
23/6-

Chúa Nhật 18 Thường NiênTh. Anphongso, gmts

2
24-

Th. Eusebio Vercelli, Gm; Th. Phero Eymard, Lm.

3
25-

 

4
26-

Th.Gioan Vianey, Lm. Lễ Nhớ

5
27-
Lễ Cung Hiến ĐT Đức Bà Cả, Roma

6
28-

-Lễ Chúa hiển dung - lễ kính

7
29/6-

Thứ Bảy đầu tháng Th. Systo II, Gh và các bạn tử đạo; Th. Cajetano, Lm

8
1/7-

Chúa Nhật 19 Thường NiênTh. Đaminh, lm

9
2-

Th. Teresa Benedicta thánh Giá, ĐtTđ

10
3-

Th. Laurensô, PtTđ lễ kính

11
4-

Th. Clara, trinh nữ
Lễ Nhớ

12
5-
Th. Gioana Phanxica Chantal-
13
6-

Th. Pontiano, GhTđ và Hippolyto, LmTđ

14
7-

Th. Maximillian Kolbe, LMTĐ

15
8-
Lễ Đức Mẹ Lên Trời
Lễ trọng


16
9-

Th. Stephano Vua Hung Gia Lợi


17
10-18
11-


19
12-

Th. Gioan Êuđê, lm

20
13-
Th. Benado, viện phụ TS

21
14-

Th. Piô X, gh
Lễ nhớ


22
15-
Chúa Nhật 21 TN


23
16-

Th. Rôsa Lima, đt


24
17-

Th. Batôlomeo, TĐ
Lễ Kính


25
18-

Th. Lu-y Vua
Th. Giuse Calasanz, lm

26
19-

 

27
20-
Th. Mônica
Lễ Nhớ

28
21-

Th. Augustino, GmTs
Lễ Nhớ

29
22-
Chúa Nhật 22 TN
(Th.Gioan Tẩy giả bị chém đầu)


30
23-31
24-
 
-

Mẹ xin được ơn tha thứ cho cả
những người tội lỗi nhất.
(Thánh Germanô)

 
-

 

 
- 
-
---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)