dongcong.net
Xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc-Chúa Nhật năm B-ngày thường năm I
Tháng 10, 2021

Tháng Mân Côi Đức Mẹ
Tân Sửu-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
31
26-

Chúa Nhật 31 TN
-
USA- Holloween

 
-

 

 
-

-Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ..

 
-

-Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen...

 
-1
25-

Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, dtts-Lễ Nhớ

2
26-
Các Thiên Thần Bản Mệnh-Lễ Nhớ
Thứ Bảy Đầu Tháng

3
27-

Chúa Nhật 27 TN

4
28-

Th. Faustina Kowalska, trinh nữ

5
29-


6
1/9-
Th. Brunô, lm. CP Marie-Rosa Durocher, nt (Hoa Kỳ)

7
2-
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
-Lễ Nhớ

8
3-

9
4-

Th. Điônysiô, gm và
các Bạn tử đạo

Th. Gioan Lêônarđô, lm


10
5-

Chúa Nhật 28 TN

11
6-
Th. Gioan 23, gh

12
7-


13
8-

Ky niệm Fatima 104 năm-

14
9-

-Th. Callistô I, ghtđ

15
10-

Th. Têrêxa Avila, ĐtTs

16
11-

Th. Hedviga, nữ tu
Th. Margarita Maria Alacoque, trinh nữ


17
12-

Chúa Nhật 29 TN

18
13-

 

19
14-

Th. Gioan Brébeuf, Th. Isaás Jogues và các bạn
Lễ Nhớ

20
15-

Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục (Hoa Kỳ)

21
16-


 

 

22
17-

Th. Gioan Phaolo II, Giáo Hoàng

23
18-
Th. Gioan Capistrano, Lm

24
19-

Chúa Nhật 30 TN
LỄ TRUYỀN GIÁO

25
20-

 

26
21-


 

27
22-

 

28
23-
Th. Simon và Th. Thađêô, tông đồ- Lễ Kính
29
24-

 

 

30
25-tháng 11

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)