dongcong.net
Xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc-CN năm C-ngày thường năm 2
Tháng 05, 2022
Tháng Hoa Đức Mẹ
-Nhâm Dần-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1
1/4-

Chúa Nhật 3 Phục Sinh
(Th. Giuse Lao Công-Ngày Lao Động)

2
2-

Th. Athanasiô, gmts

3
3-
Th. Philiphe và Giacôbê, TĐ
4
4-
5
5-

6
6-

Thứ Sáu đầu tháng-Kính Trái Tim Chúa

7
7-
Thứ Bảy đầu tháng-Kính Trái Tim Mẹ
8
8-

Chúa Nhật 4 Phục Sinh USA: Mother's Day

9
9-
-
10
10-
Th. Đamien Môlokai
11
11-


12
12-
Th. Nereo, Akilleo và Pancras, Tđ
13
13-

-Lễ Đức Mẹ Fatima

14
14-

Th. Mathia, tông đồ

15
15-
Chúa Nhật 5 Phục Sinh
USA: Th. Isidoro, nông dân

16
16-
17
17-


18
18-
Th. Gioan I, ghtđ
19
19-20
20-

Th. Bênađinô Siêna, lm

21
21-

Th. Christopher Magallano và các bạn Mexico tử đạo

22
22-

Chúa Nhật 6 Phục Sinh
Th. Rita Cascia, nt

23
23-

 

24
24-

 

25
25-

Th. Bêđa, Lm; th. Gregorio VII, Gh; th. Maria Mađalena Pazzi, tn

26
26-

LỄ THĂNG THIÊN
Th. Philip Neri
Lễ nhơ

27
27-
Th. Augustinô Cantuariô, gm
28
28-

 

29
29-

Chúa Nhật 7phục sinh
L
Thăng Thiên

30
1-
USA: Memorial Day
31
2-

Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà thánh Isave

-
-

-

-
-


-
-
-Tôn sùng Trái Tim Mẹ
-Lần Hạt Mân Côi
-Cải thiện đời sống
(3 mệnh lệnh Fatima)


-
-

 ---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)