dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc, chúa nhật năm C, ngày thường năm 2
Tháng 06, 2022
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ
2022 Nhâm Dần--
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

 

 
-

 

-
-

 


1
3/5-

Th. Justino, td
Lễ Nhớ
Tuần 7 PS

2
4-

Th. Marcellino và Th. Phero, td

3
5-

Th. Carolo Lwanga và các bạn tử đạo.
Thứ Sáu đầu tháng

4
6
Thứ bảy đầu tháng

5
7

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lễ Trọng

6
8

Lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội. Lễ nhớ
Tuần 10 TN


7
9

 

8
10

 

9
11
Th. Ephrem, ptTs
10
12-

11
13
Th. Banabas, tông đồ, lễ kính
12
14
Lê Chúa Ba Ngôi

13
15

Th. Antôn Padua, LmTs
Tuần 11 TN


14
16
15
17

16
18

 

17
19

 

18
20


19
21

Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Father's Day (USA)

20
22
-Th. Luy Gonzaga, ts
Lễ Nhớ

21
23

Th. Phaolino Nolano, Gm; Gioan Fisher, Gm; toma More, Tđ

22
24


23
25
Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả
Lễ Trọng
,

24
26
-Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu- Lễ Trọng
25
27
Lễ Khiết Tâm Mẹ
Lễ nhớ


26
28

Chúa nhật 13 Thường Niên

27
29
Tuần 13 TN
28
30

-Th. Irênê, GmTđ

29
1/6-
HAI THÁNH TĐ
Phêrô và Phaolo
lễ trọng

30
2/6-
Các thánh tử đạo thành Roma
 
-

 
-

*---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)