dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc-CN năm C, ngày thường năm 2
Tháng 07, 2022
THÁNG GIÁO HỘI
Nhâm Dần-
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
-
-
-

 
-

Thà được một lạng đức yêu thương, còn hơn một trăm lẽ phải.
(Thánh Robert Bellamino)


 
-


 
-


-
-


1
3/6-

Th. Junipero Serra, Lm -USA

2
4-
Th. Toma, TD
Lễ Kính

3
5-
Chúa Nhật 14 Thường Niên

4
6-


5
7-


6
8-
-Th. Maria Goretti, dttd

7
9-


8
10-9
11-
-Th.Augustino Zhao rong, Lm, và các bạn tử đạo

10
12-
Chúa Nhật 15 Thường Niên

11
13-

Th. Bênêđictô, vp
Lễ Nhớ
..

12
14-13
15-


Th. Henry VuaĐức Mẹ hiện ra lần thứ ba: ngày thứ sáu 13-7-1917 'bà mặc áo trắng' .
14
16-

USA: Th. Kateri Tekakwitha,
Lễ nhớ


15
17-
Th. Bonaventura, gm-ts
Lễ Nhớ
16
18-

(Đức Mẹ Cát Minh)

17
19-
Chúa Nhật 16 Thường Niên

18
20-

-USA: Th. Camillo Lellis, Lm

19
21-


20
22-

Th. Apollinario, gmtđ

21
23-

Th. Laurensô Brinđisiô, lmts

22
24-

Th. Maria Mađalêna
Lễ K
ính

23
25-

Th.. Brigita, Nt

24
26-
Chúa Nhật 17 TN
Ông bà và người cao tuổi

Lễ Kính


25
27-

Th. Giacôbê Tiền, Tông đồ

26
28-

Th. Gioakim và Th. Anna, song thân của Đức Mẹ

27
29-


28
30-29
1/7-

Th. Martha, Maria và Lazarô
Lễ Nhớ

30
2-

-Th. Phêrô Kim Ngôn, gm-ts

31
3/7-
Chúa Nhật 18 Thường Niên
(St. Ignatius of Loyola)
-
 
-tháng 6

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)