dongcong.net
Xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc-Chúa Nhật năm C -ngày thường năm II
Tháng 10, 2022

Tháng Mân Côi Đức Mẹ
Nhâm Dần-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
30
6-

Chúa Nhật 31 TN

31
7-

-USA- Holloween

 
-

-Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ..

 
-

-Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen...

 
- 
-


1
6/9-
Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, dtts-Lễ Nhớ
Thứ Bảy Đầu Tháng

2
7-

Chúa Nhật 27 TN
Các Thiên Thần Bản Mệnh-Lễ Nhớ


3
8-

 

4
9-
Th. Faustina Kowalska, trinh nữ

5
9-


6
10-
Th. Brunô, lm. CP Marie-Rosa Durocher, nt (Hoa Kỳ)

7
12-
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
-Lễ Nhớ

8
13-9
14-

Chúa Nhật 28 TN
Th. Điônysiô, gm và
các Bạn tử đạo

Th. Gioan Lêônarđô, lm


10
15-


11
16-
Th. Gioan 23, gh

12
17-13
18-

Ky niệm Fatima 105 năm-

14
19-

-Th. Callistô I, ghtđ

15
20-

Th. Têrêxa Avila, ĐtTs

16
21-

Chúa Nhật 29 TN
Th. Hedviga, nữ tu
Th. Margarita Maria Alacoque, trinh nữ


17
22-

Th. Inhaxio Antiokia, GmTđ

18
23-

Th. Luca, thánh sử, lễ kính

19
24-

Th. Gioan Brébeuf, Th. Isaás Jogues và các bạn
Lễ Nhớ

20
25-


Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục (Hoa Kỳ)

 

21
26-

 

22
27-
Th. Gioan Phaolo II, Giáo Hoàng

23
28-

Chúa Nhật 30 TN
LỄ TRUYỀN GIÁOTh. Gioan Capistrano, Lm

24
29-

 

25
1/10-


 

26
2-

 

27
3-
 
28
4-

Th. Simon và Th. Thađêô, tông đồ- Lễ Kính

29
5-tháng 11

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)