dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, Chúa nhật năm C, ngày thường năm II
Tháng 11, 2022
Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Nhâm Dần-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-


 
-
Vì cuộc đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
1
8-
Lễ Các Thánh
Lễ Trọng
2
9-
Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
Lễ Nhớ
3
10-
Th. Martino Porre, ts
4
11-10-

Th. Charles Boromeo, Gm
Lễ Nhớ

Thứ Sáu Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

5
12-
Thứ Bảy Đầu Tháng
Kính Trái Tim Đức Mẹ

6
13

Chúa Nhật 32 TN
(đổi giờ 2g=1g)

7
14

 

8
15

 

9
16
Lễ cung hiến đền thờ Th. Gioan Laterano
Lễ Kính
10
17
Th. Lêô Cả, ghTs
-Lễ Nhớ
11
18

Th. Martinô Tour, gm- Lễ Nhớ
Veterans'Day (USA)

12
19

Th. Giôsaphat, GmTđ - Lễ Nhớ

13
20
Chúa Nhật 33 TN


14
21-

Th. Phanxica Xavier Cabrini, tn -

15
22-

Th. Albertô Cả, gmts


16
23-

Th. Margareta Tô-cách-Lan, Gertrude, dt

17
24-

Th. Êlizabeth Hung Gia Lợi, nt - Lễ Nhớ

18
25-

Cung Hiến Đền Thờ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô
Th. Rosa Philippine Duchesne, trinh nữ (Hoa Kỳ)

19
26-20
27-

Lễ Chúa Kitô Vua
Lễ Trọng
(Chúa Nhật cuối năm PV)

21
28-
Lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh
lễ nhớ


22
29-

Th. Cêcilia, tntđ
Lễ Nhớ

23
30-

Th. Clêmente I, GhTđ;
Th. Columban, Vp; USA: Cp. Miguel Agustin Pro, LmTđ

24
1/11-

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Lễ NhớThanksgiving Day- USA

25
2-

Th. Catarina Alexandria, Tr.nTđ

26
3-


27
4-

Chúa Nhật I Mùa Vọng,
(Bắt đầu chu kỳ PV năm A)28
5-


29
6-

 

30
7-

Th. Anrê, TĐ
Lễ Kính

 
-

Giêsu Maria Giuse, con yêu mến, xin cưu các linh hồn-

 
-
Các tôi tớ Mẹ Maria nơi
luyện ngục thường được Mẹ đến viếng thăm an ủi.
(Thánh Anphongsô)
-

 
-
Ba mệnh lệnh mẹ Fatima: -năng lần hạt mân côi.
-cải thiện đời sống
-Tôn sùng Trái Tim Mẹtháng 12

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)