dongcong.net
bấm vào số sẽ có bài đọc, Chúa Nhật năm A, Ngày thường năm I
Tháng 01, 2023
Tháng Mẹ Thiên Chúa -2023------
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1
10/12-

Lễ Mẹ Thiên Chúa
New Year's Day
Ngày Cầu Hòa Bình Thế Giới

2
11-
Th. Basilio Cả và Gregorio, GmTs
3
12-
Lễ Kính Thánh Danh Chúa Giêsu
4
13-

USA: Th. Elizabeth A. Seton - Lễ Nhớ

5
14-
USA: Th. Gioan Neumann- Lễ Nhớ
6
15-

St. Andre Bessette, ts

7
16-

Th. Raymond Penyafort, lm

8
17

Lễ Hiển Linh

9
18-

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

10
19-

Bắt đầu Tuần 1 Mùa TN
Bài đọc hằng ngày: năm 1


11
20-


12
21-

13
22-

Th. Hilario, GmTs

14
23-

Kính Đức Mẹ


15
24-

Chúa nhật 2 TN-A

16
25-

USA: Martin Luther King,

17
26-

Th. Antôn, viện phụ

18
27-

Tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô hữu

19
28-

 

20
29-

Th. Fabianô, ghtd
Th. Sêbastianô, td

21
30-

Th. Agnes, dt, td

22
1/1-

Tết Quý Mão
Chúa nhật 3
TN-A


23
2-
24
3-

MÙNG BA TẾT -Cầu cho công việc làm ăn
Th. Phanxicô Salêsiô, gmts

25
4-

Thánh Phaolo trở lại - Lễ Kính

26
5-

Th Timothy và Titô, giám mục-

27
6-

Th. Angela Merici, DtNt

28
7-
Th. Tôma Aquinô, lmts - Lễ Nhớ
29
8-
Chúa nhật 4 TN-A


30
9-


31
10-

(Th. Gioan Bosco, Lm)

 
-

 

  -

  - 
-
tháng 12-22
Tháng 2-2023

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)