dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc, CN năm A, Ngày thường năm 1
Tháng 08, 2023
THÁNG KHIẾT TÂM MẸ
Quý Mão
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
-
-

dongcong.net

 
-

Kinh Mân Côi, đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, là lời cầu nguyện từ trái tim

1
15/6-

Th. Anphongso, gmts

2
16-

Th. Eusebio Vercelli, Gm; Th. Phero Eymard, Lm.

 

3
17-
NGÀY THÁNH MẪU
MISSOURI


4
18-

Th.Gioan Vianey, Lm. Lễ Nhớ
NGÀY THÁNH MẪU

5
19-

Lễ Cung Hiến ĐT Đức Bà Cả, Roma
Ngày Thánh Mẫu


6
20-

-Lễ Chúa hiển dung Ngày Thánh Mẫu 44

7
21-

 

8
22-

Th. Đaminh, lm

9
23-

Th. Teresa Benedicta thánh Giá, ĐtTđ

10
24-
Th. Laurensô, PtTđ lễ kính
11
25-

Th. Clara, trinh nữ
Lễ Nhớ


12
26-

Th. Gioana Phanxica Chantal-

13
27-
Chúa Nhật 19 Thường Niên

14
28-

Th. Maximillian Kolbe, LMTĐ


15
29-

 

Lễ Đức Mẹ Lên Trời
Lễ trọng


16
1/7-

 

Th. Stephano Vua Hung Gia Lợi

17
2-18
3-


19
4-

Th. Gioan Êuđê, lm KỶ NIỆM BIẾN CỐ FATIMA 1917

20
5-

Chúa Nhật 20 Thường Niên

21
6-

 

Th. Piô X, gh
Lễ nhớ

22
7-

 

Mẹ Nữ Vương vũ trụ

23
8-

 

Th. Rôsa Lima, đt

24
9-

 

Th. Batôlomeo, TĐ
Lễ Kính

25
10-

 

Th. Lu-y Vua
Th. Giuse Calasanz, lm


26
11-27
12-
Chúa Nhật 21 Thường Niên
Th. Monica

28
13-

 

Th. Augustino, GmTs
Lễ Nhớ


29
14-


(Th.Gioan Tẩy giả bị chém đầu)

30
15-

 

31
16-

 

 
- 
-
Mẹ xin được ơn tha thứ cho cả
những người tội lỗi nhất.
(Thánh Germanô)
---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)