dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, Chúa nhật năm A, ngày thường năm I
Tháng 11, 2023
Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Quý Mão-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-


 
-
Vì cuộc đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
 
-

 

Giêsu Maria Giuse, con yêu mến, xin cưu các linh hồn-

1
18/9-

 

Lễ Các Thánh
Lễ Trọng

2
19-

 

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
Lễ Nhớ

3
20-

Th. Martino Porre, ts
Thứ Sáu Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

4
21-
Th. Charles Boromeo, Gm
Lễ Nhớ

Thứ Bảy Đầu Tháng
Kính Trái Tim Đức Mẹ

5
22

Chúa Nhật 31 TN
(đổi giờ 2g=1g)

6
23

 

7
24

 

8
25
9
26-
Lễ cung hiến đền thờ Th. Gioan Laterano
Lễ Kính
10
27-

Th. Lêô Cả, ghTs
-Lễ Nhớ


11
28-

Th. Martinô Tour, gm- Lễ Nhớ
Veterans'Day (USA)

12
29-
Chúa Nhật 32 TN


13
1/10-

Th. Giôsaphat, GmTđ - Lễ Nhớ

14
2-

Th. Phanxica Xavier Cabrini, tn -

15
3-

 

Th. Albertô Cả, gmts

16
4-

Th. Margareta Tô-cách-Lan, Gertrude, dt

17
5-

Th. Êlizabeth Hung Gia Lợi, nt - Lễ Nhớ

18
6-

Cung Hiến Đền Thờ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô
Th. Rosa Philippine Duchesne, trinh nữ (Hoa Kỳ)


19
7-

Chúa Nhật 33 TN

20
8-


21
9-

 

Lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh
lễ nhớ

22
10-

 

Th. Cêcilia, tntđ
Lễ Nhớ

23
11-

Th. Clêmente I, GhTđ;
Th. Columban, Vp; USA: Cp. Miguel Agustin Pro, LmTđ
Thanksgiving Day- USA

24
12-

 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Lễ Nhớ

25
13-
Th. Catarina Alexandria, Tr.nTđ

26
14-

Lễ Chúa Kitô Vua
Lễ Trọng
(Chúa Nhật cuối năm PV)

27
15-


28
16-

 

29
17-

 

30
18-

 

Th. Anrê, TĐ
Lễ Kính

 
-
Các tôi tớ Mẹ Maria nơi
luyện ngục thường được Mẹ đến viếng thăm an ủi.
(Thánh Anphongsô)
-

 
-
Ba mệnh lệnh mẹ Fatima: -năng lần hạt mân côi.
-cải thiện đời sống
-Tôn sùng Trái Tim Mẹ
---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)