dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc Chúa Nhật năm B, ngày thường năm 2
Tháng 03, 2024
Tháng Kính Thánh Cả Giuse
-2024 GIÁP THÌN-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
31
22-

Đại lễ Phục Sinh 

 
- 
-

 

 
--

 

 
-

 

1
21-


Kiêng Thịt


2
22-

Mùa Chay

3
23-

3 mùa chay

4
24-

Mùa Chay

5
25-

Mùa Chay

6
26-

Mùa Chay

7
27-
Mùa Chay

8
28-


Kiêng Thịt

9
29-

Mùa Chay

10
1/2-

4 mùa chay USA: 2:00am --3:00am

11
2-

Mùa Chay

12
3-

Thánh Patricio

13
4-

Mùa Chay

14
5-

 

15
6-


Kiêng Thịt

16
7-

mùa chay

17
8-

5 mùa chay 

18
9-

Mùa Chay

19
10-

Th. Giuse Bạn Đức Me- Lễ Trọng

20
11-

mùa chay

21
12-

-Mùa Chay

22
13-


Kiêng thịt

23
14-

mùa chay

24
15-

Tuần Thánh Lễ Lá

25
16-

Thứ Hai Tuần Thánh

26
17-

Thứ Ba Tuần Thánh

27
18-

Thứ Tư Tuần Thánh

28
19-

Thứ Năm Thánh Chúa Lập Phép Thánh Thể

29
20-


Thứ Sáu Thánh Tưởng niệm Chúa Tử Nạn


30
21-

Thứ Bảy Thánh Vọng Phục Sinh


tháng 2
tháng 4

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)