dongcong.net
Xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc-CN năm B-ngày thường năm 2
Tháng 05, 2024
Tháng Hoa Đức Mẹ
- Giáp Thìn -
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

 

 
-

 

 
-
-Tôn sùng Trái Tim Mẹ
-Lần Hạt Mân Côi
-Cải thiện đời sống
(3 mệnh lệnh Fatima)
1
23-
Thánh Giuse Thợ - Ngày Lao Động
2
24-
Th. Athanasiô, gmts
3
25-

Th. Philiphe và Giacôbê, TĐ

4
26-
5
27-

Chúa Nhật 6 Phục Sinh

6
28-
7
29-

8
1/4-


9
2-
Chúa Lên Trời
Lễ Trọng

10
3-

Th.Gioan Avila, lmTs
USA: Th. Đamien Môlokai

11
4-

Th. Nêrêô và Th. Akilêô, tử đạo

12
5-
Lễ Thăng Thiên
Chúa Nhật 7 Phục Sinh
USA: Mother's Day

13
6-
Lễ Đức Mẹ Fatima
14
7-

Th. Mathia, tông đồ

15
8-
Th. Nereo, Akilleo và Pancras, Tđ
16
9-

Th. Gioan I, ghtđ

17
10-

Th. Đamien Môlokai

18
11-

USA: Th. Isidoro, nông dân

19
12-

Chúa Thánh Thần Hiện xuống

20
13-

Lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội-lễ nhớ
Th. Bernadine Sienna, lm.
Tuần 7 thường niên

21
14-

Th. Christopher Magallano và các bạn Mexico tử đạo

22
15-

Th. Rita Cascia, nt

23
16-

-

24
17-
25
18-

Th. Bêđa, Lm; th. Gregorio VII, Gh; th. Maria Mađalena Pazzi, tn

26
19-

Chúa Ba Ngôi
Lễ Trọng

( Th. Philip Neri)

27
20-
Th. Augustino Cantuario, gm
Tuần 8 thường niên
USA: Memorial Day
28
21-


29
22-

Th. Phaolo 6, gh

30
23-


31
24-
Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà thánh Isave
USA:Memorial Day

 
-

 ---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)