dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc, CN năm B, Ngày thường năm 2
Tháng 08, 2024
THÁNG KHIẾT TÂM MẸ
Giáp Thìn -
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

 

 
-

Ý cầu nguyện của ĐTC Phanxicô: Cầu cho những nhà lãnh đạo chính trị: để những nhà lãnh đạo chính trị biết phục vụ người dân của họ, ủng hộ sự phát triển con người...

 
-

Mẹ xin được ơn tha thứ cho cả
những người tội lỗi nhất.
(Th. Germanô)

 
-

 

1
27-

 

Th. Anphongso, gmts-Lễ Nhớ
NGÀY THÁNH MẪU


2
28-

 

Th. Eusebio Vercelli, Gm; Th. Phero Eymard, Lm.
NGÀY THÁNH MẪU.

3
29/6-

 

Thứ Bảy đầu thánG
Đền tạ Khiết Tâm Mẹ
NGÀY THÁNH MẪU


4
1/7-

 

Chúa Nhật 18 Thường Niên
Th.Gioan Vianey, LM
NGÀY THÁNH MẪU

5
2-

Lễ Cung Hiến ĐT Đức Bà Cả, Roma

6
3-

 

Lễ Chúa hiển dung - lễ kính

7
4-

 

Th. Systo II, Gh và các bạn tử đạo; Th. Cajetano, Lm

8
5-

 

Th. Đaminh, lm

9
6-

 

Th. Teresa Benedicta thánh Giá, ĐtTđ

10
7-

 

Th. Laurensô, PtTđ lễ kính

11
8-
Chúa Nhật 19 Thường Niên
Th. Clara, trinh nữ

12
9-

Th. Gioana Phanxica Chantal-


13
10-

 

Mẹ Ly trần
Th. Pontiano, ghtđ; Hippolyto, lmtđ


14
11-

 

Th. Maximillian Kolbe, LMTĐ

15
12-

 

Lễ Đức Mẹ Lên Trời
Lễ trọng


16
13-

 

Th. Stephano Vua Hung Gia Lợi

17
14-

-

18
15-

 

Chúa Nhật 20 TN

19
16-

 

Th. Gioan Êuđê, lm


20
17-

 

Th. Benado, viện phụ TS

21
18-

 

Th. Piô X, gh
Lễ nhớ

22
19-

 

Lễ Mẹ Maria Nữ Vương
Lễ Nhớ

23
20-

 

Th. Rôsa Lima, đt

24
21-

 

Th. Batôlomeo, TĐ
Lễ Kính


25
22-

 

Chúa Nhật 21 TN
Th. Lu-y Vua
Th. Giuse Calasanz, lm


26
23-27
24-

Th. Mônica
Lễ Nhớ

28
25-

 

Th. Augustino, GmTs
Lễ Nhớ

29
26-

 

Th.Gioan Tẩy giả bị trảm quyết
Lễ Nhớ

30
27-

 

England: Magaret Ward
Lễ Nhớ


31
28-

 
tháng 7
tháng 9

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)