dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 
Gương Chúa Giêsu
 
  <<<
 
     
    QUYỂN 3: ĐỜI SỐNG TẬN HIỆP
   
   
   
  31. Khinh tạo vật để được Chúa
  30. Xin Chúa giúp và vững tâm
  29. Kêu cầu và chúc tụng Chúa
  28. BỊ nói lén
  27. Tai hại của tự ái
  26. Tâm hồn tự do
  25. diều kiện để được bình an
  24. Đừng xét việc người
  23. Đi tìm bình an
  22. Nhớ lại ơn Chúa
  21. An nghỉ trong Chúa
  20. Thú nhận mình hèn yếu
  19. người nhẫn nhục thật
  18. chịu đau khổ với Chúa
  17. phú thác cho Chúa
  16. chỉ trong Thiên Chúa mà thôi...
  XV. Chỉnh đốn hành vi ngôn ngữ
  XIV. Suy phục lý đoán sâu nhiệm
  XIII. Khiêm nhu vâng lời
  XII. Tập nhẫn nhục
  XI. Kiểm điểm và tiết chết
  X. Thờ Chúa khinh đời
  IX. Quy hướng tất cả về Chúa
  VIII. Tự hạ trước nhan Chúa
  VII. Đừng tự hào vì ơn Chúa
  VI. Chúa thử người yêu thật
  V. Kỳ diệu của đức ái
  IV. Thật thà và kiêm tốn
  III. Cách thức nghe lời Chúa
  II. Tiếng chân lý nói thầm bên trong
  I. Tâm sự Chúa Giêsu với linh hồn trung tín
    QUYỂN 2: TIẾN TỚI ĐỜI SỐNG NỘI TÂM
  XII. Đường thánh giá
  XI. Ít người mến thánh giá
  X. Biết ơn Chúa
  IX. Đoạ đày
  VIII. Tri kỷ với Chúa Giêsu
  VII. Mến Chúa trên hết
  VI. Cái vui của một lương tâm tốt
  V. Tự giác
  IV. Tâm hồn trong trắng, chí lự đơn thành
  III. Người an bình thực
  II. Tùng phục cho khiêm
  I. Nước Trời
    QUYỂN 1: NHỮNG NGUYÊN TẮC
  XXV. Cải thiện đời sống
  XXIV. Ngày công phán
  XXIII. Gẫm cái chết
  XXII. Những đau khổ ở đời
  XXI. Lòng thống hối
  XX. Tìm thanh vắng và thầm lặng
  XIX. Công việc một tu sĩ
  XVIII. Gương thánh hiến
  XVII. Đời sống tu trì
  XVI. Một nhịn chín lành
  XV. Bác ái
  XIV. Xét đoán
  XIII. Chống với cám dỗ
  XII. Lợi ích của đau khổ
  XI. Bình an và tiến bộ
  X. Lời vô ích
  IX. Vâng lời và tùng phục
  VIII. Đừng suồng sã quái
  VII. Tránh phù phiếm và kiêu ngạo
  VI. Tình dục
  V. Đọc Kinh Thánh
  IV. Hành động cho khôn
  III. Học thuyết của chân lý
  II. Tự khiêm
  I. Noi gương Chúa và khinh của thế tục
 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)