dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Mến Yêu Chúa Giêsu
 
 
Teresa Calcutta - Dịch giả: Ngọc Đính, CMC
 
<<<    

Ch 16: NGƯỜI NGHÈO LÀ THẦY CỦA CHÚNG TA

Công việc đẹp đẽ chúng tôi đang làm với, và làm cho những anh chị em nghèo khổ là một đặc ân và một món quà đối với chúng tôi. Thánh Vinh-sơn Phao-lô thường nói với các chí nguyện sinh của dòng ngài rằng, “Các con hãy nhớ, người nghèo là những bậc thầy của chúng ta. Chúng ta phải yêu mến và vâng lời họ.”

Tôi cho rằng nếu chúng ta đến với những người nghèo với tình yêu ấy, với duy nhất một ước muốn là trao ban Thiên Chúa cho họ, để mang niềm vui của Chúa Ki-tô (tức là nguồn sức mạnh của chúng ta) đến mái nhà của họ; nếu họ nhìn chúng ta và thấy được Chúa Giê-su với tình yêu và lòng thương của Người ở nơi chúng ta – tôi cho rằng thế giới này sẽ lập tức tràn ngập bình an và yêu thương.

CÁC NỮ TU CỦA 15 HỘI DÒNG

Cách đây vài năm có một làn sóng người tị nạn từ Băng-la-đét chạy sang Ấn Độ, và chính quyền Ấn Độ cho phép các nữ tu từ khắp nơi trên thế giới được đến để giúp đỡ chúng tôi trong việc phục vụ những người tị nạn ấy. Các nữ tu ấy thuộc 15 dòng tu khác nhau.

Hội dòng nhỏ bé của chúng tôi quá non nớt và hèn mọn sánh với các dòng tu lớn lao cổ thời kia khác nào một giọt nước so với biển cả. Tuy nhiên, các nữ tu ấy không chịu đến sống tại các hội dòng khác. Tất cả đều muốn đến chia sẻ đời sống nghèo khó và cầu nguyện với dòng Thừa Sai Bác Ái.

Họ muốn biết nghèo khó là gì, làm cách nào để có thể hiểu được người nghèo, muốn yêu mến và phục vụ người nghèo. Và thế là các nữ tu ấy đã sống sáu tháng với chúng tôi.

Sau cùng, khi sắp ra về, mỗi chị một cách đều nói lên lòng tri ân của họ, “Tôi đã nhận được nhiều hơn so với những gì tôi đã cống hiến và tôi sẽ không bao giờ cứ sống như cũ.”

Tôi nghe biết các nữ tu ấy đã trở về nhà dòng của họ. Và hiện nay, họ nhạy cảm hơn với những người bị ruồng bỏ, những người không được yêu thương, và không được chăm sóc.

NGƯỜI NGHÈO KHÔNG THAN THỞ

Các nữ tu và các tu huynh của chúng tôi phục vụ những anh chị em nghèo khó nhất – đó là những người bệnh tật, hấp hối, bị phong cùi, những trẻ em bị bỏ rơi. Nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng suốt nhiều năm trường, tôi chưa bao giờ nghe những người nghèo khó ấy lầm bầm hay nguyền rủa, tôi cũng chẳng thấy ai rầu rĩ ủ dột. Người nghèo là những con người vĩ đại, họ có thể chấp nhận mọi sự khó khăn.

Chúng tôi chăm sóc rất nhiều người phong cùi. Khi chúng tôi hỏi các nữ tu trẻ xem ai xung phong phục vụ anh chị em phong cùi, mọi cánh tay đều giơ lên.

Mặc dù những người cùi đã bị biến dạng và rất khó coi, nhưng đó chính là Chúa Giê-su đang sống giữa chúng ta. Vì Người đã phán, “Ta bệnh tật, đói khát, trần trụi, và không có nhà ở. Các ngươi đã giúp Ta.” Và như Chúa Giê-su, anh chị em bị phong cùi ấy cũng không hề than van.

Chúa Giê-su không đánh lừa chúng ta. Mỗi lần các bạn thực hiện những hy sinh, mỗi lần các bạn nghĩ đến anh chị em nghèo khó bên cạnh hay ở xa, mỗi lần các bạn từ bỏ một cái gì ưa thích để nhường lại cho anh chị em nghèo khó, đó là các bạn cho Chúa Giê-su đang đói khát được ăn uống, cho Chúa Giê-su đang trần trụi được mặc, cho Chúa Giê-su không có nhà ở được trú ngụ.

Cho dù các bạn đang trực tiếp phục vụ anh chị em nghèo khó hay không, bất cứ khi nào các bạn nghĩ đến họ và hy sinh vì họ, tức là các bạn đang thực sự làm điều đó cho Chúa Ki-tô.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)